Jungtinių Amerikos Valstijų ugdymo patirties pristatymas

2018 m. rugpjūčio 22 d. Socialinių mokslų kolegijoje vyko užsienio šalių ugdymo patirties pristatymai. Pristatymų tikslas – tobulinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų dalykines kompetencijas atsižvelgiant į užsienio šalių ugdymo ekspertų įžvalgas ir atstovaujamos šalies patirtį.

Renginys prasidėjo Ugdymo plėtotės centro direktoriaus Giedriaus Vaidelio pranešimu „Ugdymo turinio atnaujinimo link“. Bendrame renginyje dalyvavo kalbų mokytojai ir tiksliųjų mokslų mokytojai. Po direktoriaus pranešimo kalbų mokytojai ir tiksliųjų mokslų mokytojai pasiskirstė grupėmis ir dirbo su ekspertais.

Tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojams matematinio ugdymo patirtį pristatė ekspertas prof. Paul Goldenberg.

Paul Goldenberg yra vienas stipriausių K- 12 matematikos ekspertų JAV. Daugiau kaip 40 metų Paul dirba tobulindamas ugdymo turinį tiek pradiniame, tiek viduriniame ugdyme, atlieka įvairius tyrimus. Harvard universitete apsigynęs mokslų daktaro laipsnį Paul taip pat moko matematikos ir informatikos pradedant antraklasiais moksleiviais ir baigiant universiteto studentais. Tai suteikia šiam ekspertui išskirtinių žinių bei įgūdžių ugdymo turinio vystymui. Paul yra daugybės knygų ir straipsnių autorius, naujausios iš jų: „Algebra: algebros jausmas“, „Matematikos įpročiai“, „Protas“.

Kartu dirbo ekspertė Cynthia J. Carter, matematikos mokytoja, daug dirbanti su vidurinės mokyklos moksleiviais JAV. Ši ekspertė yra baigusi Brandeis universiteto matematikos ir ekonomikos studijas, yra Harvard universiteto socialinių mokslų daktarė. Cynthia yra daugybės knygų, susijusių su matematika ir švietimu bendraautorė, taip pat dirbo matematikos mokytojų supervizore.

Pristatymo turinį ir dalyvių atsiliepimus pateikiame mokytojų mintimis:

Renginys labai naudingas man ir, manau, visiems dalyviams, nes praplėtė mūsų akiratį – sužinojome naujų mokymosi metodų, matematikos didaktikos subtilybių. Lektorius akcentavo, kad mokymas turi vykti apgalvotai – viską paaiškinant ir pagrindžiant. Tikiu, kad renginio nuotaika ir lektoriaus profesionalumas padrąsino mokytojus dirbti laisviau, kūrybiškiau, labiau pasitikėti savimi (Regina Rudalevičienė, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė).

Mokiniai mokosi vadovaudamiesi savo turima patirtimi, atrasdami, tyrinėdami. Mokytojui būtina to nepamiršti kiekvieną pamoką ir mokyti mokinius gilintis į tai, ko jie mokosi. Mokiniai patys turi atrasti matematikos tiesas neskubėdami ir pajausti, kodėl prasminga mokytis matematikos. Tokios pagrindinės mintys po šio matematikos didaktikos seminaro. Jaučiuosi dalykiškai „praturtėjusi“ iš lektoriaus pateiktų matematikos mokymo praktinių pavyzdžių, organizuotų veiklų, gautos medžiagos, metodinių patarimų (Rūta Švelnikienė, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokytoja).

Esu labai patenkinta išgirdusi daug praktinių dalykinių lektoriaus patarimų, kaip ugdyti mokinių supratimą, sužadinti vaikų smalsumą tolimesniems savarankiškiems ieškojimams. Jau žinau, kaip organizuosiu pamoką 9 klasėje funkcijos sąvokai suprasti, mokiniams padėsiu atrasti naują daugianarių atskliaudimo algoritmo vizualizavimą, kuris padės mokiniams labiau suvokti ir įsidėmėti atskliaudimo taisyklę. Džiaugiuosi susipažinusi su skaičiaus faktorialo apibrėžimo metodu, kuris padės mokiniams suprasti, kodėl šį veiksmą atliekame tik su natūraliaisiais skaičiais. Patiko lektoriaus pateikta paprastai veikianti mokomoji kompiuterinė programa, kurią panaudosiu įvadui į lygčių sistemų sprendimą (Anna Mažuolienė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja).

Charizmatiško eksperto patirtis pateisino mūsų lūkesčius. Išgirstos mintys pasiūlė naujų idėjų, kaip pagyvinti matematikos mokymąsi mokinius įtraukiant į tyrinėjimą, eksperimentavimą. Seminare išbandytų edukacinių interneto svetainių panaudojimas mokykloje padės mūsų mokiniams atskleisti matematikos vidinius integracinius ryšius, lektoriaus mokymo forma pakoreguos ir mūsų darbo stilių. Renginys praktiškas, naudingas ir labai laiku(Aistė Venclovienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytoja).

Albina Vilimienė,
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklos metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-07 08:43:38
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.