Didžiosios Britanijos ugdymo patirties pristatymas informacinių technologijų mokytojams

2018 m. spalio 16 d. Vilniuje vyko užsienio šalių ugdymo patirties pristatymai, kurių tikslas – tobulinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų dalykines kompetencijas atsižvelgiant į užsienio šalių ugdymo ekspertų įžvalgas ir atstovaujamos šalies patirtį.

Informacinių technologijų mokytojai susitiko su ekspertu Andrew Paul Csizmadia, Niumano universiteto (Newman University Birmingham) kompiuterinių mokslų švietimo vyresniuoju dėstytoju, informatinio mąstymo didaktikos kūrėju, informacinių technologijų mokytojų asociacijos sekretoriumi ir Britų kompiuterininkų bendrijos kompiuterių mokslo ir mokymo akademiniu vedėju, vyresniuoju vertintoju, Codeweek.uk valdybos nariu. Lektorius pristatė ugdymo patirtį Jungtinėje Karalystėje supažindindamas klausytojus su šalies pasiekimais ugdant informatinį mąstymą, paaiškindamas, kokie numatyti veiksmai siekiant tobulinti informatikos mokytojų kompetencijas. Andrew Paul Csizmadia nagrinėjo konkrečias programavimo kalbas, pateikė informatinio mąstymo ugdymo pavyzdžių. Visiems buvo malonu prisiminti tarptautinio informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ užduotis (2018 m., 2017 m., 2016 m., 2015 m.) ir jas aptarti. Renginio dalyviai palygino Jungtinės Karalystės infomatikos ugdymo sistemą su Lietuvos, išskyrė panašumus ir skirtumus, ypač susijusius su organizavimu, valdymu, metodinės medžiagos gausa.

Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 40 Lietuvos informacinių technologijų mokytojų.

Renginio akimirkos

Albina Vilimienė,
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklos metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-14 08:35:19
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.