Vokietijos ugdymo patirties pristatymas

2018 m. gegužės 10 d. Bettina Fromman, Kylio Christiano Albrechto universiteto lektorė, knygų ir metodinės medžiagos apie kūno kultūros ugdymą mokyklose autorė, pastaruosius 20 metų vedanti kūno kultūros užsiėmimus (bėgimas, plaukimas, badmintonas, įvairūs lauko žaidimai) pedagogikos studentams, vedė kūno kultūros mokytojams praktinį seminarą Inovatyvūs ugdymo metodai kūno kultūros pamokose.

Bettina Fromman akcentavo, kad šiuolaikinės kūno kultūros pamokos poveikis turi būti visapusis – pamoka turi stiprinti vaikų sveikatą, įtraukti juos į organizuotą veiklą, atsižvelgiant į jų individualias savybes, brandinti asmenybę. Pasak lektorės, nuosekliai sudėtingėjantys pratimai, mokinių motyvacijos būti fiziškai aktyviems stoka, išorinių sąlygų kaita ir lemia kūno kultūros pamokų turinio ir metodikos įvairovės būtinumą.

Seminaro dalyviai patobulino dalykines kompetencijas, reikalingas šiuolaikinės kūno kultūros pamokos organizavimui bei įgijo praktinių įgūdžių patys aktyviai dalyvaudami įvairiose veiklose. Kartais skundžiamasi, kad mokyklose nėra reikiamo inventoriaus ir mokytojai neturi galimybių paįvairinti kūno kultūros pamokų turinio, tačiau seminaro metu išbandytos lengvai suprantamos ir reikalaujančios minimalios įrangos judėjimo užduotys atskleidė jų pasirinkimą lemiančius veiksnius ir taikymo galimybes, kad kuriamas turinys būtų patrauklus. Lektorė neskaitė teorinių paskaitų, ji dalijosi praktine patirtimi, kuri labai naudinga mokytojams: kaip organizuoti ugdomąsias veiklas, žaidžiant porose ar komandose, kaip ugdyti vaikų ištvermę; kaip įtraukti mokinius, kaip su jais bendrauti ir kaip kūrybingai taikyti įvairius pratimus, žaidimus bei juos keisti priklausomai nuo mokinių amžiaus, fizinių gebėjimų, fizinio pajėgumo.

Praktinės veiklos suteikė mokytojams naujų patirčių ir idėjų, kaip įvairinti kūno kultūros pamokų turinį.

Renginio dalyviai

Stasė Ustilaitė
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklos metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-07 14:14:25
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.