Vokietijos ugdymo patirties pristatymas socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojams

Sausio 31 d. vyko užsienio ekspertų ugdymo patirties pristatymas socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojams.

Dr. Michael Kohrs (Vokietija) pristatė istorijos ugdymo sistemą Heseno žemės mokyklose, aptarė mokinių kompetencijų, ugdomų istorijos pamokose, modelį. Šį modelį sudaro:
gebėjimas suprasti – istoriškai nulemtos aplinkos supratimas, istorinių duomenų tyrimas, sprendimo būdų paieška;
gebėjimas analizuoti – visų rūšių šaltinių naudojimas, praeities rekonstrukcija, šaltinių rūšių pažinimas, požiūris iš įvairių perspektyvų, faktais grįstų teiginių formulavimas;
gebėjimas vertinti – priežastiniai įvykių ir tendencijų ryšiai, datų, asmenų ir įvykių klasifikavimas, istorijos interpretavimas, įvykio ir struktūros modeliavimas, dabarties ir ateities sąsajų nustatymas, faktais pagrįsti vertinimai;
gebėjimas orientuotis – gebėjimas susidaryti savo požiūrį, gebėjimas vertinti istoriją kaip priemonę savo dabartiniam gyvenimui paaiškinti, gebėjimas aktualiose diskusijose padaryti istoriškai pagrįstą išvadą, pagrįstos vertinamosios išvados.

Lektorius pristatydamas metodą, kaip galima ugdyti šias kompetencijas, rėmėsi Lietuvos istorijos pavyzdžiu. Jis pasirinko A. Smetonos valdymo laikotarpį nuo 1926 m. perversmo, įtraukė mokytojus į šaltinių tyrinėjimą ir skatino diskusiją, įvertinant A. Smetonos vaidmenį Lietuvos istorijoje. Lektorius kvietė mokytojus argumentuotai, remiantis pristatytu kompetencijų modeliu, pasisakyti už ar prieš paminklo A. Smetonai statybą. Ši diskusija baigėsi netikėtai... Pasirodo, kad Lietuvoje jau yra nemažai paminklų, dėmesio ženklų Antanui Smetonai. Tai ir smetoniška gira, ir smetoniška daktariška dešra, ir t.t.

Renginio dalyviai, mokytojai kėlė daug klausimų dr. Michael Kohrs apie egzaminų sistemą, apie istorijos ugdymo turinį, apie ugdymo organizavimą Neues gimnazijoje, kurioje jis dirba.

Nors renginys užtruko kiek ilgiau nei planuota, mokytojai neskubėjo namo, domėjosi, aiškinosi, smalsavo ir džiaugėsi praktišku, įdomiu ir naudingu renginiu. Dalis renginio buvo tiesiogiai transliuojama Ugdymo plėtotės centro Facebook paskyroje (įrašas).

Renginio akimirkos

Salomėja Bitlieriūtė
Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojo bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklos metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-07 14:14:12
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.