Skelbiamos bendrojo ugdymo mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio tyrimų ataskaitos

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro vykdomą projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), atlikti tyrimai, orientuoti į mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų turinio ir tobulinimo poreikio aspektus. Tyrimai jau buvo pristatyti švietimo bendruomenei, o dabar skelbiamos tyrimų ataskaitos:

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mokslininkai, remdamiesi tyrimu „Dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė“ parengė mokslinį straipsnį „Mokytojų patirtys įgyvendinant ugdymo turinį: mokytojas, kaip švietimo politikos dalyvis, mokyklos bendruomenės narys ir profesionalas“. Su šiuo straipsniu galima susipažinti čia:

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mokslininkai, remdamiesi tyrimu „Dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė" (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) parengė mokslinį straipsnį „Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas Lietuvoje: pagrindiniai mokytojų patiriami iššūkiai“ (anglų k.).

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2020-02-19 09:11:02
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.