Užsienio šalių ugdymo patirties pristatymai

Pavadinimas ir data

Ekspertų pristatymas

Pristatymo eiga

Kalbų (gimtųjų ir užsienio) mokytojams

2018 m. rugpjūčio 22 d.

dr. Pavel Sporek (Paweł Sporek), Krokuvos pedagoginio universiteto Kalbos ir literatūros didaktikos katedros docentas, mokytojas, įvairių straipsnių ir knygų apie lenkų gimtosios kalbos mokymo(si) metodiką autorius. Mokslinių tyrimų kryptys: literatūros didaktikos aksiologija; žiniasklaidos ir masinės kultūros naudojimas mokyme (kompiuteriniai žaidimai, filmai ir populiari muzika); vadovėlio teorija ir praktika; mokytojų ir mokinių saviugda; skaitymo kanono atnaujinimas; šiuolaikinė jaunimo kalba.

2018 m. rugpjūčio 22 d. Socialinių mokslų kolegijoje vyko užsienio šalių ugdymo patirties pristatymai. Pristatymų tikslas – tobulinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų dalykines kompetencijas atsižvelgiant į užsienio šalių ugdymo ekspertų įžvalgas ir atstovaujamos šalies patirtį.

Renginys prasidėjo Ugdymo plėtotės centro direktoriaus Giedriaus Vaidelio pranešimu „Ugdymo turinio atnaujinimo link“. Bendrame renginyje dalyvavo kalbų mokytojai ir tiksliųjų mokslų mokytojai. Po direktoriaus pranešimo kalbų mokytojai ir tiksliųjų mokslų mokytojai pasiskirstė grupėmis ir dirbo su ekspertais.

Kalbų (gimtųjų ir užsienio) mokytojai susitiko su dr. Pavel Sporek, kuris pristatė Lenkijos kalbinio ugdymo ugdymo patirtį. Analizuodamas šiuolaikinio mokinio poreikius ir lūkesčius, lektorius pristatė kultūrinio ir literatūrinio ugdymo modelį, paremtą antropocentrinėmis prielaidomis, aptarė pažintinio, apžvalginio ir įdėmiojo skaitymo būdus, interpretacijas ir analizės metodus dirbant su grožiniais ir šiuolaikinės audiovizualizacijos ir medijų tekstais skirtingose klasėse. Išbandyti metodiniai patarimai, kaip parengti pamokų ciklą, pagrįstą probleminėmis temomis ir įvairia kultūrine medžiaga, kuri išlaisvina mokinio intelektinį ir emocinį įsitraukimą į skaitymą ir skatina mokinius egzistencinei refleksijai.

Džiugina dalyvių nuotaika bei pozityvūs įvertinimai:

Jei šiandienos didaktikoje pamoka vertinama kaip mokytojo susitikimas su mokiniu, tai susitikimas su gerb. dr. Pavel Sporek buvo unikali ugdymo patirties pamoka. Požiūris, kad literatūra yra nebūtinai savaiminė vertybė, kad ji gali būti ir problemų aiškinimosi būdas, dirbant įgalina netikėtas, netgi provokacines skirtingų tekstų sąsajas, tvirtinančias tiek kontekstų išmanymą, tiek pasaulio pažinimą, ugdo teigiamą skaitančiojo požiūrį į literatūrą: geras kūrinys tas, kuris padeda būti pasaulyje. Lektoriaus pateikti literatūros kūrinių skaitymo būdai teikia savitų galimybių ieškoti literatūrinio ir kultūrinio ugdymo kelio (Alė Krinickienė, Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija).

Džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti užsienio lektoriaus dr. Pavel Sporek, mokymuose, kuriuose daug dėmesio skirta mokinio ir mokytojo santykiui atrandant kelią į literatūrą. Manau, tai aktualu beveik kiekvienam mokytojui. Lektorius žavi užsidegimu surasti netikėtą priėjimą prie teksto taip, kad po to su mokiniais galima būtų pasiekti kuo geresnį rezultatą. Galima buvo palyginti su Lietuvos mokytojų taikomomis metodikomis. Po mokymų norisi dar daugiau skaityti, ieškoti, pažinti (Vytautas Šalavėjus, Šiaulių r. Kužių gimnazija).

Labai įtikinama ir paveiku, kad lektorius rėmėsi asmenine patirtimi ir pavyzdžiais, pateikė universalių patarimų mokytojams, ieškantiems dialogo su nūdienos mokiniu (Gražina Pilipienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazija).

Lektorius akcentavo, jog skaitymas ypatingai svarbus šiuolaikinėje mokykloje, nes skaitydamas mokinys mokosi geriau pažinti save ir pasaulį. Mokytojas tik pagalbininkas, kuris padeda skaitomus tekstus susieti su mokinio turima patirtimi. Susitikime išgirdome idėjų, kurios padės literatūros pamokose ieškoti dialogo su mokiniais, analizuojančiais kūrinius (Rasytė Matulevičienė, Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija).

Tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojams matematinio ugdymo patirtį pristatė ekspertas prof. Paul Goldenberg.

Pristatymo turinį ir dalyvių atsiliepimus pateikiame mokytojų mintimis:

Renginys labai naudingas man ir, manau, visiems dalyviams, nes praplėtė mūsų akiratį – sužinojome naujų mokymosi metodų, matematikos didaktikos subtilybių. Lektorius akcentavo, kad mokymas turi vykti apgalvotai – viską paaiškinant ir pagrindžiant. Tikiu, kad renginio nuotaika ir lektoriaus profesionalumas padrąsino mokytojus dirbti laisviau, kūrybiškiau, labiau pasitikėti savimi (Regina Rudalevičienė, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė).

Mokiniai mokosi vadovaudamiesi savo turima patirtimi, atrasdami, tyrinėdami. Mokytojui būtina to nepamiršti kiekvieną pamoką ir mokyti mokinius gilintis į tai, ko jie mokosi. Mokiniai patys turi atrasti matematikos tiesas neskubėdami ir pajausti, kodėl prasminga mokytis matematikos. Tokios pagrindinės mintys po šio matematikos didaktikos seminaro. Jaučiuosi dalykiškai „praturtėjusi“ iš lektoriaus pateiktų matematikos mokymo praktinių pavyzdžių, organizuotų veiklų, gautos medžiagos, metodinių patarimų (Rūta Švelnikienė, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokytoja).

Esu labai patenkinta išgirdusi daug praktinių dalykinių lektoriaus patarimų, kaip ugdyti mokinių supratimą, sužadinti vaikų smalsumą tolimesniems savarankiškiems ieškojimams. Jau žinau, kaip organizuosiu pamoką 9 klasėje funkcijos sąvokai suprasti, mokiniams padėsiu atrasti naują daugianarių atskliaudimo algoritmo vizualizavimą, kuris padės mokiniams labiau suvokti ir įsidėmėti atskliaudimo taisyklę. Džiaugiuosi susipažinusi su skaičiaus faktorialo apibrėžimo metodu, kuris padės mokiniams suprasti, kodėl šį veiksmą atliekame tik su natūraliaisiais skaičiais. Patiko lektoriaus pateikta paprastai veikianti mokomoji kompiuterinė programa, kurią panaudosiu įvadui į lygčių sistemų sprendimą (Anna Mažuolienė, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytoja).

Charizmatiško eksperto patirtis pateisino mūsų lūkesčius. Išgirstos mintys pasiūlė naujų idėjų, kaip pagyvinti matematikos mokymąsi mokinius įtraukiant į tyrinėjimą, eksperimentavimą. Seminare išbandytų edukacinių interneto svetainių panaudojimas mokykloje padės mūsų mokiniams atskleisti matematikos vidinius integracinius ryšius, lektoriaus mokymo forma pakoreguos ir mūsų darbo stilių. Renginys praktiškas, naudingas ir labai laiku (Aistė Venclovienė, Šiaulių Didždvario gimnazijos mokytoja).

Matematikos mokytojams

2018 m. rugpjūčio 22 d.

Paul Goldenberg yra vienas stipriausių K- 12 matematikos ekspertų JAV. Daugiau kaip 40 metų Paul dirba tobulindamas ugdymo turinį tiek pradiniame, tiek viduriniame ugdyme, atlieka įvairius tyrimus. Harvard universitete apsigynęs mokslų daktaro laipsnį Paul taip pat moko matematikos ir informatikos pradedant antraklasiais moksleiviais ir baigiant universiteto studentais. Tai suteikia šiam ekspertui išskirtinių žinių bei įgūdžių ugdymo turinio vystymui. Paul yra daugybės knygų ir straipsnių autorius, naujausios iš jų: „Algebra: algebros jausmas“, „Matematikos įpročiai“, „Protas“.

Kartu dirbo ekspertė Cynthia J. Carter, matematikos mokytoja, daug dirbanti su vidurinės mokyklos moksleiviais JAV. Ši ekspertė yra baigusi Brandeis universiteto matematikos ir ekonomikos studijas, yra Harvard universiteto socialinių mokslų daktarė. Cynthia yra daugybės knygų, susijusių su matematika ir švietimu bendraautorė, taip pat dirbo matematikos mokytojų supervizore.

Pradinio ugdymo mokytojams, vedantiems kūno kultūros pamokas 2018 m. gegužės 9 d.;

kūno kultūros mokytojams

2018 m. gegužės 10 d.

Bettina Fromman, Kylio universiteto lektorė, knygų ir ugdymo medžiagos apie kūno kultūros ugdymą mokyklose autorė. Pastaruosius 20 metų veda kūno kultūros ugdymo užsiėmimus (bėgimas, plaukimas, badmintonas, įvairūs lauko žaidimai) pedagogikos studentams. Karjeros pradžioje dirbo mokykloje kūno kultūros ir prancūzų kalbos mokytoja.

Meninio ugdymo mokytojams

2018 m. gegužės 9 d.

Prof. dr. Michael Wimmer, Austrijos kultūros tarybos direktorius, turintis ilgametę patirtį kultūros, švietimo ir pedagogikos srityse: Vienos taikomųjų menų universiteto dėstytojas, Austrijos švietimo ministerijos konsultantas, UNESCO ir Europos Tarybos konsultantas.

Socialinio ugdymo mokytojams
2018 m. gegužės 9 d.;
kalbų (gimtųjų ir užsienio) mokytojams
2018 m. gegužės 10 d.

Einar Värä, pažangiausių skaitmeninių priemonių ir įrankių taikymo įvairiose ugdymo srityse (socialiniai mokslai, kalbos) ekspertas, ilgametis Estijos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiasis ekspertas, Estijos nacionalinio egzaminų ir kvalifikacijos tobulinimo centro ekspertas. Karjeros pradžioje dirbo istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoju.

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2018-09-18 15:34:35