Projekto pavadinimas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA

Projekto Nr.

VP1-2.3-ŠMM-03-V-01-002

Projekto trukmė

Projektą numatoma vykdyti trejus metus.

Projekto vertė (skirta suma)

Projektui skirta 11 322 700 Lt parama

Projekto trumpas apibūdinimas

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio, priešmokyklinio  ir nuotolinio mokymosi tinklų teikiamų paslaugų kokybę bei efektyvumą, siekiant kaimo vietovių gyventojams padėti įgyti reikiamą kvalifikaciją ir įgūdžius.

 Projekto uždaviniai:

• sukurti kvalifikacijos tobulinimo programas ir naujas kvalifikacijos tobulinimo priemones ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių institucijų vadovams, auklėtojams, pedagogams, savivaldybių administracijų vadovams, dėstytojams;

• apmokyti  ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių institucijų vadovus bei auklėtojus ir pedagogus, savivaldybių administracijų vadovus, dėstytojus.

Projekto laukiamas rezultatas

1. Atliktas tyrimas „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vadybos kokybės vertinimas“.
2. Atlikta „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo turinio ir proceso kokybės analizė“.
3. Mokymuose dalyvaus 3790 tikslinių grupių atstovų.

4. Kvalifikacijos tobulinimo programų IPUPĮĮ vadovams, auklėtojams, pedagogams, SA darbuotojams ir dėstytojams sukūrimas.

5. Stažuotės užsienio šalyse ( 230 dalyvių).
6. Leidiniai:

Adaptuoti metodiniai leidiniai ikimokyklinio ugdymo auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, aukštųjų mokyklų dėstytojams;

Metodinės rekomendacijos nevalstybiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų teikėjams (el. versija);

Metodiniai leidiniai priešmokyklinio ugdymo auklėtojams, savivaldybių administracijų darbuotojams.

7. Sukurtas internetinis portalas www.ikimokyklinis.lt.

Projekto tikslinė(s) grupė(s)

• Įvairių ikimokyklinio ugdymo valdymo lygmenų vadovai;

• Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai;

• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengėjai (dėstytojai);

• Nevalstybiniai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų teikėjai.

Projekto vadovas (kontaktai)

Laima Rubikaitė, tel. (8 5) 276 0554, el. paštas laima.rubikaite@upc.smm.lt

Projekto partneriai

Projekto partneriai – 60 Lietuvos savivaldybių

Svetainė www.upc.smm.lt/projektai/pletra

 

 
Informacija atnaujinta 2010-10-26 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.