Apie projektą  | Įvykiai  | Kontaktai  | 

Tarptautinis MARCH projekto apsikeitimo inovacijomis seminaras English

2015 m. kovo 24–25 d. Vilniuje įvyko tarptautinis apsikeitimo inovacijomis seminaras „Innovation Swap Workshop“. Renginį organizavo Ugdymo plėtotės centras, kuris įgyvendina Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH (angl. Make Science Real in Schools). 36 seminaro dalyviai – Britų Tarybos atstovai, mokiniai, mokytojai, mokslininkai, švietimo politikos formuotojai ir švietimo specialistai, iš kurių – 15 projekto partnerių iš Vokietijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos, Serbijos ir Bulgarijos.

Projekto dalyviai siekia būti ne tik ugdymo pokyčių dalis, bet ir juos stimuliuoti bandydami išgryninti ir susisteminti geriausias STEM (angl. Science, Technology, Engineering, Mathematics) praktikas, metodologijas ar jų derinius, kuriuos gali taikyti ir kitos Europos Sąjungos šalys.

Šiame seminare buvo pasidalyta Vokietijos ir Lietuvos gerąja gamtamokslinio ugdymo patirtimi. Vokietijos atstovai, pristatydami STEM idėjas, tarp šios srities ambasadorių savo šalyje minėjo STEM mokytojų asociaciją, Nacionalinį forumą. Šalyje veikia platus mokyklų tinklas. Bendradarbiaujama su universitetais, mokslinio tyrimo institutais, laboratorijomis, tyrinėtojais. Rengiamas Europoje didžiausias STEM konkursas mokiniams – „Jugend forscht“. Vokiečiai pateikė gražų bendradarbiavimo su verslu pavyzdį – Telekomas remia Jaunųjų inžinierių akademiją. Derinamos formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklos. Vokietijoje vykusio nacionalinio seminaro dalyviai siūlo rengti tarptautinius konkursus, videoprojektus, mokinių pasirinktas mokslo problemas gvildenti kartu su pasikviestais STEM ekspertais, diegti inkliuzinį ugdymą, daugiau plėtoti mentorystę, kai mokiniai moko mokytojus.

Lietuvos patirtį pristatė MARCH projekto vadovė Lietuvoje dr. Loreta Statauskienė. Reportaže apie 2015 m. vasario 19 d. vykusį nacionalinį seminarą „Kūrybinio mokymosi laboratorijų invariantai“ pristatytos penkios STEM veiklos ir išbandytos menų integravimo galimybės kuriant STEAM ugdymą (angl. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Kalbėjo ir pagrindinis STEM adresatas – mokiniai, kuriuos atstovavo Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos auklėtiniai. Jie akcentavo metodus, kurie, jų požiūriu, mokslo žinių perteikimą daro patrauklesnį, sugrąžina prie gyvenimo tikrovės, ir pateikė savo mokyklų darbo pavyzdžių: kartografuojama mokyklą supanti aplinka, medijos panaudojamos eksperimentams laboratorijose demonstruoti, istoriniai įvykiai interpretuojami peržiūrėjus istorinius filmus ir kt. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktorius dr. Dainius Žvirdauskas kalbėjo apie naujas erdves eksperimentams, inžinerijos daugiafunkcinį centrą. VU mokslininkė dr. Eglė Jasutė pristatė projektą MASCIL. Projekto koordinatorė Rūta Mazgelytė ir vadovė dr. Loreta Statauskienė apibendrino Lietuvos patirtį.

Dalyviai reflektavo pristatytą patirtį, diskusijose padarė išvadas, kad STEAM iniciatyvas įgyvendinti padėtų didesnis švietimo politikos kūrėjų palaikymas, glaudesni švietimo sistemos ir verslo ryšiai.

Buvo numatyta STEM gerosios patirties sklaidos būdai.

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2015-04-24 10:19:48
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.