Apie projektą  | Įvykiai  | Kontaktai  | 

Konkurso „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ aptarimas

Ugdymo plėtotės centre įvyko jo įgyvendinamo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos tarptautinio projekto MARCH (angl. Make Science Real in Schools) konkurso „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ baigiamasis seminaras. Konkurso tikslas – mokinių gamtamokslinės kompetencijos tobulinimas ir gerosios patirties sklaida.

Lietuvos mokyklų komandos atliko tiriamuosius darbus (biologijos, chemijos, fizikos ar integruoto gamtos mokslų kurso) naudodamos realias priemones ir prietaisus, šias priemones ir prietaisus naudodamos kartu su kompiuterine laboratorija, naudodamos vien virtualią laboratoriją. Darbai buvo atlikti mokykloje (laboratorijose, įvairiose erdvėse), už mokyklos ribų, socialinių partnerių laboratorijose.

Tiriamųjų darbų temas dalyvaujančios mokyklų komandos pasirinko laisvai, tačiau jos turėjo derėti su Bendrosiomis programomis. Konkursui pateiktus darbus vertino mokyklų komandos ir Ugdymo plėtotės centro sudaryta vertinimo komisija. Toks vertinimo būdas sudarė sąlygas mokykloms pasidalyti gerąja patirtimi ir puikiomis kolegų įgyvendintomis idėjomis.

Renginio dalyvius pasveikino Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Marytė Skakauskienė, Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis.

Projekto MARCH vadovė Lietuvoje ir Ugdymo turinio skyriaus vedėja dr. Loreta Statauskienė pristatė projekto veiklas, STEM (angl. Science, Technology, Engineering, Mathematics) judėjimo Lietuvoje idėjas.

Doc. dr. Romualda Lazauskaitė (Lietuvos edukologijos universitetas) perskaitė pranešimą „Kitų žvaigždžių planetos“. Pranešėja supažindino su virtualiu tiriamuoju darbu, kuris nagrinėja beveik 2000 planetų, atrastų Paukščių Tako galaktikoje, savybes.

Dr. Eglė Jasutė (Vilniaus Universitetas, Vilniaus jėzuitų gimnazija) perskaitė pranešimą „Mascil projektas – tai matematika ir gamtos mokslai gyvenimui“. Pranešėja kvietė mokytojus įsijungti į Mascil projekto veiklas.

Kalbėjo MARCH projekto koordinatorės:  Alvida Lozdienė apibendrino vykusį konkursą, o Aušra Gutauskaitė pristatė Ugdymo plėtotės centro sukurtų inovatyvių priemonių galimybes STEM ugdymui.

Pranešimus skaitė geriausių darbų autoriai. Tai Kauno šv. Pranciškaus mokyklos mokytojos Bronė Bacienė, Vita Kuliešiūtė; Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokytojos Raimonda Dargevičienė ir Virginija Gineikė; Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos mokytoja Irma Raščiūtė; Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazija mokytoja Lina Jucytė; Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos mokytoja Rimutė Lazdauskienė.

Seminaro dalyviai pabuvojo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro „Jaunojo tyrėjo“ atviros prieigos laboratorijose. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Gitana Viganauskienė ir projekto „Jaunasis tyrėjas“ vadovas Jonas Karolis supažindino su puikiomis fizikos ir biochemijos laboratorijomis. Seminaro dalyviai neformaliai bendravo su laboratorijose tiriamuosius darbus atliekančiais mokiniais, planavo būsimas veiklas, susijusias su gamtos mokslų tiriamaisiais darbais.

Seminaro akimirkos

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2015-05-26 09:43:18
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.