Apie projektą  | Įvykiai  | Kontaktai  | 

Seminaras „Kūrybiško mokymosi laboratorijų invariantai“

Ugdymo plėtotės centras įgyvendina Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Projekte dalyvauja partneriai iš 7 šalių (Bulgarijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Serbijos ir Vokietijos). Projekto tikslas – pateikti gamtamokslinio ugdymo mokyklose apžvalgą, padėti kurti su Mokymosi visą gyvenimą programos tema ir turiniu susijusių projektų tinklą, skatinti įžvalgų, gerosios praktikos, taikant inovatyvias metodikas, kurios jungia gamtos mokslus, matematiką, technologijas, informacines technologijas su menais, sklaidą.

Vasario 19 d. Ugdymo plėtotės centras organizavo seminarą-kūrybines dirbtuves „Kūrybiško mokymosi laboratorijų invariantai“. Praktiniame seminare dirbo MARCH veiklos „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ konkurse dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai; mokyklų, kurios turi geros praktikos pavyzdžių, mokytojai ir mokiniai; tyrėjai, Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai, Ugdymo plėtotės centro metodininkai, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai, su švietimu susijusių įstaigų darbuotojai.

Trumpas seminaro fotoreportažas

Teatro sportas: vaizduotės išlaisvinimas.

Lietuvos edukologijos universiteto Teatro edukologijos studijų programos absolventas, Vilniaus Valdorfo mokyklos teatro mokytojas Žilvinas Beniušis seminaro dalyvius pakėlė nuo kėdžių aktyviai veiklai. Jo vedamos pratybos įveiklino protą, vaizduotę ir kūną, pripildė atmosferą pasitikėjimo vienas kitu dvasia.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-02-25 07:35:09
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.