Apie projektą  | Įvykiai  | Kontaktai  | 

Lietuvos STEAM entuziastai išbandys tarptautinę gerąją patirtį

Ugdymo plėtotės centras įgyvendina tarptautinį Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Šiuo projektu siekiama sudominti mokinius moksline veikla, atskleisti jiems mokslo reikšmę kasdieniam gyvenimui ir pritaikymą sprendžiant vietos bendruomenių darnaus vystymosi problemas ir taip prisidėti prie mokslo populiarinimo.

Lietuvos STEAM entuziastai – 23 mokyklų komandos (132 vadovai ir mokytojai, 2110 mokinių) – atsiliepė į Ugdymo plėtotės centro kvietimą išbandyti MARCH projekto partnerių iš 7 šalių (Didžiosios Britanijos, Graikijos, Vokietijos, Serbijos, Lietuvos, Bulgarijos ir Portugalijos) atrinktas gerąsias patirtis (rinkinys anglų k., rinkinys lietuvių k.).

Iš siūlomų 23 gerųjų patirčių buvo pasirinkta 11 skirtingų. Populiariausios – „Mokslo diena“ ir „IT naudojimas gamtamoksliniam ugdymui“.

Per išbandymą mokyklos bendradarbiaus su įvairiais partneriais: universitetais (Vilniaus universitetu, Šiaulių universitetu, Klaipėdos universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Kauno technologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija), muziejais, bibliotekomis, savivaldybėmis, įvairaus profilio įmonėmis, įstaigomis, uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis, nacionaliniais, regioniniais parkais, tarnybomis.

Mokykloms buvo pasiūlyta išbandymo metu pasirinkti tobulinti kompetencijas iš tokio sąrašo: matematikos, gamtos mokslų, technologijų ir skaitmeninę; socialinę ir pilietinę; kūrybiškumo ir komunikacijos. Mokyklų pasirinkimai pavaizduoti diagrama.

Mokyklos, išbandydamos gerąsias patirtis, bendradarbiaus su išvardytais socialiniais partneriais, eksperimentuos mokslinėse ir įvairių įmonių laboratorijose, tyrinės gamtą, gamins ekologiškus produktus, atliks numatytas veiklas muziejuose, universitetuose, bendraus su mokslininkais, „išbandys“ įvairias profesijas, organizuos mokyklose mokslo savaites, kurs trimačius modelius, programuos robotus.

Sukurtus produktus mokyklos pristatys mokyklų bendruomenėms.

Mokyklos, aprašydamos savus planus, pabrėžė, kad ne tik mokiniai tobulins kompetencijas, bet ir mokytojai įgis skaitmeninio raštingumo žinių, mokysis organizuoti ugdymą, sprendžiant problemas ir kartu bendradarbiaujant mokiniams, mokytojams ir socialiniams partneriams.

2016 m. spalio pabaigoje du mokytojai, sėkmingiausiai įgyvendinę gerosios patirties išbandymą, bus pakviesti pristatyti rezultatus III tarptautinėje MARCH konferencijoje, kuri vyks lapkričio mėnesį Londone.

MARCH projekto Lietuvoje komanda džiaugiasi, kad mokyklos domisi tarptautine STEAM patirtimi, ir tikisi, jog nacionalinėje konferencijoje, kuri vyks pasibaigus gerųjų patirčių išbandymui, pristatomi rezultatai bus įdomūs visoms šalies mokykloms.

Mokyklų, dalyvaujančių MARCH projekto gerųjų patirčių išbandyme, sąrašas

Projekto MARCH Lietuvoje komanda
El. paštas march@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2016-04-20 10:09:52
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.