Apie projektą  | Įvykiai  | Kontaktai  | 

MARCH projekto finišo tiesioji Lietuvoje

Ugdymo plėtotės centras jau baigia įgyvendinti tarptautinį Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH (angl. Make Science Real in Schools), kurio tikslas – sudominti mokinius moksline veikla, atskleisti jiems mokslo reikšmę kasdieniam gyvenimui ir pritaikomumą, sprendžiant vietos bendruomenių darnaus vystymosi problemas, ir taip prisidėti prie mokslo populiarinimo.

Vykdydami MARCH projekto veiklas, partneriai iš 7 šalių: Didžiosios Britanijos, Graikijos, Vokietijos, Serbijos, Lietuvos, Bulgarijos ir Portugalijos, rinko gerąsias STEM (angl. Science, Technology, Engineering, Mathematics) ugdymo patirtis, dalinosi įžvalgomis apie jas susitikimuose. Šių susitikimų rezultatas – 22 gerosios patirties aprašai, kuriuos naujų idėjų ieškantys pedagogai 7 šalyse buvo kviečiami pritaikyti savo mokyklos poreikiams ir išbandyti 2016 metų gegužės–spalio mėnesiais.

Lietuvoje į šį kvietimą atsiliepė 23 mokyklų komandos (132 vadovai ir mokytojai, 2110 mokinių), o išbandymo rezultatus pateikė 19 mokyklų komandų (124 vadovai ir mokytojai, 2790 mokinių). STEAM entuziastus mokyklose labiausiai sudomino Graikijos „Mokslo dienos“ patirtis bei „IT naudojimas gamtamoksliniam ugdymui“, kurią buvo atrinkę projekto partneriai iš Bulgarijos – šie gerosios patirties pavyzdžiai buvo dažniausiai išbandomi.

Mokyklų komandų pateikti išbandymo rezultatai džiugina, nors yra įvairūs: skiriasi dalyvių skaičius ir įvairovė, partnerių įtraukimo į organizuotas veiklas sritis, veiklų kompleksiškumas. Komandoms kartu su MARCH projekto komanda Lietuvoje įvertinti 19 mokyklų kolegų darbus ir išrinkti du geriausius buvo nelengva ir atsakinga užduotis – 2 mokytojai, sėkmingiausiai įgyvendinę gerosios patirties išbandymą, yra kviečiami pristatyti savo rezultatus III tarptautinėje MARCH konferencijoje, kuri vyks lapkričio 15 dieną Londone.

Susumavus UPC ir mokyklų komandų vertinimus, geriausiais darbais pripažinti: Šiaulių Didždvario gimnazijos komandos iniciatyva – gamtos mokslų stovykla „Eureka“ (komandos vadovė chemijos mokytoja Virginija Savickaitė) bei Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje organizuota Jaunimo mokslo kavinė (komandos vadovė informacinių technologijų mokytoja Nijolė Bružaitė). Abi komandos šias iniciatyvas rengė pirmą kartą, tačiau įkvėptos sėkmės, tęs jas ir toliau.

Užgimusių iniciatyvų planuojamas tęstinumas yra didelė sėkmė. Sėkmė yra ir tai, kad MARCH projektu susidomėjo pačios įvairiausios mokyklos ir išdrįso pabandyti kažką naujo. Toks rezultatas nestebina, jei atsižvelgiame į tendencijas, kurios išryškėjo dalyviams atsakius į klausimynus prieš ir po gerosios patirties išbandymo:

  • Gerųjų patirčių išbandymo tipinis dalyvis mokinys yra motyvuotas siekti aukštų STEM dalykų rezultatų, suvokia STEM žinių vertę – daugumai apklausoje dalyvavusių mokinių geri STEM dalykų pažymiai yra svarbūs ir jie mano, jog STEM žinios pravers ateityje, siekiant karjeros. Svarbu tai, kad mokiniai, vertindami veiklos organizavimo aspektus, itin teigiamai atsiliepė apie galimybę naudoti technologijas (programinę ir kompiuterinę įrangą) bei dirbti komandoje. Tai galėjo būti viena iš keleto priežasčių, leidusių mokiniams veiklą įvertinti kaip įdomią. Ypač verta atkreipti dėmesį į tai, jog atsakymai labiau atspindi mergaičių ir 7–8 klasėje besimokančių mokinių nuomonę.
  • Gerųjų patirčių išbandymo tipinis dalyvis mokytojas yra ieškantis, itin orientuotas į savo mokinį ir jo mokymąsi – didelė dalis mokytojų nori padaryti STEM dalykų pamokas suprantamesnes ir patrauklesnes savo mokiniams. Vertindami veiklos poveikį savo mokiniams, mokytojai labiau linko sutikti, kad dalyvavę šioje veikloje jų mokiniai labiau susidomėjo mokslu.

Tai rodo, jog turime aktyvių, STEAM populiarinimui neabejingų mokytojų ir mokinių. Projektas MARCH – tik viena iš pastarojo meto iniciatyvų, prisidedanti prie augančio dėmesio STEAM ugdymo plėtrai Lietuvoje, tačiau projekto komanda tikisi, kad MARCH užgimusios iniciatyvos tęsis, mokyklos imsis dalintis patirtimi ir su kitomis mokyklomis, jas įkvėps ir taip prisidės prie augančio STEAM entuziasto būrio Lietuvoje.

Rūta Mazgelytė,
Projekto MARCH Lietuvoje koordinatorė

 

 
Informacija atnaujinta 2016-10-26 08:31:12
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.