UPC:: Šaltiniai, susiję su skaitmenine kompetencija

           

Apie projektą  | Įvykiai  | Rezultatai

Šaltiniai, susiję su skaitmenine kompetencija

Europos Komisijos ataskaita „Informatinio mąstymo gebėjimų ugdymas bendrajame ugdyme – strategijos ir praktikos gairės“ (angl. Developing Computational Thinking in Compulsory Education – Implications for policy and practice, 2016).

2015 m. Tarybos ir Komisijos Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) įgyvendinimo bendra ataskaita. Nauji Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje prioritetai.

DIGCOMP: Europos šalių skaitmeninio raštingumo supratimo ir jo tobulinimo sistema. 2013.

DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. 2013

DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. 2016

Skaitmeniškai kompetentingų švietimo organizacijų Europos sąranga. Promoting Effective Digital-Age Learning. A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations. 2015.

Europos metmenys skaitmeninę kompetenciją turinčioms švietimo organizacijoms

UNESCO mokytojų IKT kompetencijos sąranga (ICT-CFT). UNESCO ICT Competency Framework for Teachers. 2011, anglų kalba.

Medijų ir informacinis raštingumas mokytojams. Media and information literacy curriculum for teachers. UNESCO, 2011, anglų kalba.

Globali medijų ir informacinio raštingumo vertinimo sąranga. Global Media and Information Literacy Assessment Framework. UNESCO, 2013, anglų kalba.

Projekto „Medijos ir informacinis raštingumas“ svetainė. UPC, 2015.

„Intel® Teach Essentials“ kurso medžiaga. UPC, 2013.

Intel kurso medžiaga. Tik registruotiems Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sode“. Užsiregistravus atveriama „Papildoma aplinka“ ir joje atveriamas meniu punktas „Įrankiai“ („Intel projektai).

ITEC projekto lietuviška svetainė. ŠITC, 2014.

Projekto „Kūrybiškų klasių laboratorija“ tinklalapis, 2013–2015.

Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos tarptautinis kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimas (IEA ICILS, 2013). Rezultatų pristatymas, 2015. Rezultatų ataskaita, 2015

NMC Horizon Report ataskaitos.

Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų plano dokumentai.

 

 
Informacija atnaujinta 2017-01-16 09:06:10
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.