Apie projektą  | Įvykiai  | Rezultatai

Įvykiai

Sukurtas naujas įrankis ir skaitmeninių mokymosi išteklių saugykla plėtoti technologijomis grįstą mokymą

Europos mokyklų tinklas kartu su Ugdymo plėtotės centru bei institucijomis iš dar dešimt Europos šalių: Kipro, Čekijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Portugalijos, Slovėnijos, Ispanijos, nusprendė sujungti savo pajėgas bei ekspertų žinias. 2015–2018 m. buvo inicijuotas ir įgyvendintas tarptautinis politinių reformų projektas MENTEP. Buvo sukurtas naujas internetinis technologijomis grįsto mokymo kompetencijos įsivertinimo įrankis, padėsiantis įvairių dalykų mokytojams įsivertinti savo kompetencijos lygį, išbandytas įrankio poveikis minėtai kompetencijai stiprinti.

2019-02-05

Projekto MENTEP seminare aptarti projekto rezultatai

Lapkričio 8 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre, vyko tarptautinio projekto MENTEP – Mentoring Technology Enhanced Pedagogy seminaras. Jo tikslas – kartu su šalies atsakingomis institucijomis ir praktikais aptarti IKT grįsto mokymo kompetencijos įsivertinimo įrankio mokytojams (TET-SAT) išbandymo rezultatus ir vykdyto tyrimo rezultatus, pasiūlyti galimus veiksmus dėl įrankio ar jo elementų panaudojimo.

2017-11-09

Junkitės prie mokytojų visoje Europoje ir registruokitės į nemokamus nuotolinius kursus apie technologijomis grįstą mokymą(si)!

MENTEP projekte buvo sukurtas unikalus TET-SAT įrankis, kurio pagalba mokytojai gali įsivertinti savo pažangą techologijomis grįsto mokymo srityje. Tapkite vieni pirmųjų Europoje, kurie išbandys šį įrankį ir turės galimybę prisidėti prie jo tobulinimo!

2017-11-03

MENTEP inicijuoja didelio masto mokytojų skaitmeninės kompetencijos tyrimą

2015 metais prasidėjęs tarptautinis projektas „Technologijomis grįstos pedagogikos stiprinimas“ (MENTEP), kuriame projekto partnerio teisėmis dalyvauja Ugdymo plėtotės centras, įsibėgėja. Projektu siekiama padidinti mokytojų, gebančių inovatyviai taikyti IKT ugdyme, skaičių; stiprinti IKT integravimą į mokymą ir mokymąsi; padėti mokytojams sustiprinti savo skaitmeninio raštingumo gebėjimus; skatinti didesnę atitiktį tarp ES ir nacionalinių požiūrių į technologijomis grįsto mokymo kompetencijos vertinimą; stiprinti mokytojų profesionalumą. Projektą koordinuoja „European Schoolnet“ ir iš dalies finansuoja Europos Komisija.

2016-04-08

Atviras internetinis mokymo kursas „Įvadas į technologijomis grįstą mokymą“

„European Schoolnet Academy“ kviečia mokytojus, mokyklų vadovus ir švietimo administratorius dalyvauti pirmajame MENTEP projekto atvirame internetiniame mokymo kurse „Įvadas į technologijomis grįstą mokymą“

2015-09-18

Daugiau dėmesio bus skiriama technologijomis grįstam mokymui

2015 m. kovo mėnesį prasidėjo European Schoolnet kartu su partnerėmis institucijomis trylikoje Europos šalių (Suomija, Norvegija, Kipras, Graikija, Prancūzija, Italija, Portugalija, Ispanija, Čekija, Estija, Lietuva, Slovėnija, Danija) įgyvendinamas projektas MENTEP (Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy).

2015-04-21

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-14 09:16:49
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.