Apie projektą  | Įvykiai  | Rezultatai

Sukurtas naujas įrankis ir skaitmeninių mokymosi išteklių saugykla plėtoti technologijomis grįstą mokymą

Tyrimai rodo (Europos Komisija, 2013), jog dauguma mokytojų Europoje teigiamai vertina skaitmeninių technologijų poveikį mokymosi rezultatams, tačiau mokytojams trūksta pasitikėjimo savo gebėjimais taikyti IKT ugdymo procese. Tai rodo poreikį stiprinti mokytojų gebėjimus taikant IKT ir taip prisidėti prie geresnių mokinių mokymosi rezultatų.

Europos mokyklų tinklas (European Schoolnet) kartu su Ugdymo plėtotės centru bei institucijomis iš dar dešimt Europos šalių: Kipro, Čekijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Portugalijos, Slovėnijos, Ispanijos, nusprendė sujungti savo pajėgas bei ekspertų žinias. 2015–2018 m. buvo inicijuotas ir įgyvendintas tarptautinis politinių reformų projektas MENTEP (ang., Mentoring Technology-Enhanced Teaching). Buvo sukurtas naujas internetinis technologijomis grįsto mokymo kompetencijos įsivertinimo įrankis, padėsiantis įvairių dalykų mokytojams įsivertinti savo kompetencijos lygį, išbandytas įrankio poveikis minėtai kompetencijai stiprinti.

Įsivertinimo įrankis ir mokymosi išteklių saugykla

Įsivertinimo įrankis padeda įsivertinti keturias kompetencijos sritis: skaitmeninę pedagogiką, skaitmeninio turinio naudojimą ir kūrimą, skaitmeninį bendravimą ir bendradarbiavimą, skaitmeninį pilietiškumą.

Technologijomis grįsto mokymo kompetencijos sritys

Naudoti įrankį yra paprasta ir patogu. Naudotojas turi atsakyti į klausimus iš kiekvienos technologijomis grįsto mokymo kompetencijos srities. Atsakęs į visus klausimus jis iškart gauna asmeninius rezultatus: bendrą įvertinimą (procentais) ir trumpą paaiškinimą apie pasiektą lygį, taip pat – kiekvienos kompetencijos srities įvertinimą (procentais).

Kaip naudotis įsivertinimo įrankiu (yra ir lietuviški subtitrai)

Svarbu tai, kad kartu su įvertinimu pateikiama informacija apie profesinio tobulėjimo galimybes Europoje ir Lietuvoje. Šią informaciją į skaitmeninių mokymosi išteklių saugyklą – ekosistemą atrinko ir susistemino Ugdymo plėtotės centro ekspertai. Joje galima rasti informacijos apie nuotolinius kursus, internetinius seminarus, vaizdo failų, metodinės medžiagos ir pan.

MENTEP ekosistema

Pats internetinis kompetencijų įsivertinimo įrankis buvo kuriamas pasitelkus mokslininkus bei nacionalinius ekspertus. Įkvėpimo semtasi iš panašių įrankių analogų (pvz., „Teacher Mentor“, Norvegija), remtasi ES bei pasauliniais skaitmeninės kompetencijos metmenimis (pvz., DIGCOMP, UNESCO). Internetinis įrankis kurtas kiekvienos projekte dalyvavusios šalies kalba – taigi, jis prieinamas ir Lietuvos švietimo bendruomenei. Dalis mokytojų jau išbandė įrankį ir teigia, kad jie yra patenkinti įrankio naudingumu ir naudojimo paprastumu.

Įrankio poveikis technologijomis grįsto mokymo kompetencijai

Projekto metu buvo atliktas tyrimas, kuriame aiškintasi, kokį poveikį nuoseklus įsivertinimo įrankio naudojimas ir derinimas su nacionaline informacine aplinka (ekosistema) turi mokytojo technologijomis grįsto mokymo kompetencijai. Pagal dalyvavusių šalių skaičių tokio tipo tyrimas yra iki šiol didžiausias iš kada nors vykdytų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje. 2015 kovo mėn. – 2018 gegužės mėn. 7391 mokytojai iš 496 mokyklų 11 šalių dalyvavo tyrime. Lietuvoje šiame tyrime dalyvavo 812 mokytojų iš 50 mokyklų.

Vykdant tyrimą pastebėta, jog mokytojai, labai teigiamai vertinantys IKT taikymo ugdymui naudą, dažnai mano gerai žinantys ir IKT pritaikymo galimybes, todėl aukštai vertina savo sugebėjimus. Tačiau vertinant įrankio poveikį tapo akivaizdu, kad jo naudojimas paskatino mokytojus kritiškiau įvertinti ir susidaryti nuosaikesnę nuomonę apie savo technologijomis grįsto mokymo kompetencijos lygį. Pasinaudoję įrankiu, mokytojai pakeičia nuomonę – ne taip aukštai įsivertina darbo su IKT gebėjimus (vyresnio amžiaus mokytojai, moterys), o jų požiūris į IKT taikymą mokant(is) tampa kritiškesnis (ypač tų, kurie buvo pervertinę savo kompetencijas).

Apibendrinant galima teigti, kad sukurtasis įrankis skatina mokytojus giliau reflektuoti IKT srities savo patirtį bei gebėjimus. Visa tai yra žingsnis sąmoningai ir atsakingai planuojamo profesinio tobulėjimo link. Ugdymo plėtotės centras kviečia visus, besidominčiuosius profesiniu tobulėjimu technologijomis grįsto mokymo srityje, išbandyti įrankį, naudotis skaitmeninių mokymosi išteklių saugykla ir tobulėti!

MENTEP mokyklų sąrašas
Nr. Mokykla
1 Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla
2 Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla
3 Biržų „Saulės“ gimnazija
4 Biržų rajono Pabiržės pagrindinė mokykla
5 Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla
6 Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla
7 Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla
8 Kalvarijos gimnazija
9 Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla
10 Kauno Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla
11 Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
12 Kauno šv. Kazimiero progimnazija
13 Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija
14 Kėdainių r. Šėtos gimnazija
15 Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija
16 Kretingos Simono Daukanto progimnazija
17 Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija
18 Lazdijų r. Šeštokų mokykla
19 Marijampolės Marijonų Gimnazija
20 Mažeikių Gabijos gimnazija
21 Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija
22 Pagėgių sav. Stoniškių pagrindinė mokykla
23 Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
24 Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
25 Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija
26 Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija
27 Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla
28 Panevėžio rajono Raguvos gimnazija
29 Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla
30 Pasvalio r. Pajiešmenių pagrindinė mokykla
31 Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija
32 Raseinių r. Ariogalos gimnazija
33 Raseinių r. Šiluvos gimnazija
34 Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija
35 Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija
36 Šiaulių Dainų progimnazija
37 Šiaulių Lieporių gimnazija
38 Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
39 Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija
40 Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija
41 Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija
42 Švenčionių vidurinė mokykla
43 Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija
44 Tauragės r. Skaudvilės gimnazija
45 Telšių r. Nevarėnų pagrindinė mokykla
46 Ukmergės Antano Smetonos gimnazija
47 Utenos Krašuonos progimnazija
48 Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija
49 Vilniaus jėzuitų gimnazija
50 Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija

Projektą finansavo „Erasmus +“ 3 pagrindinio veiksmo Politikos reformų rėmimo programa. Projekte dalyvavo partneriai iš 13 šalių.

Daugiau apie projektą.

Rūta Mazgelytė
MENTEP projekto nacionalinė koordinatorė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-05 11:35:04
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.