Apie projektą  | Įvykiai  | Rezultatai

MENTEP rezultatai

Ištekliai lietuvių kalba:

  • Įsivertinimo įrankis. Įrankis padeda įsivertinti keturias technologijomis grįsto mokymo kompetencijos sritis: skaitmeninę pedagogiką, skaitmeninio turinio naudojimą ir kūrimą, skaitmeninį bendravimą ir bendradarbiavimą, skaitmeninį pilietiškumą. Naudotojas turi atsakyti į klausimus iš kiekvienos technologijomis grįsto mokymo kompetencijos srities. Atsakęs į visus klausimus jis iškart gauna asmeninius rezultatus: bendrą įvertinimą (procentais) ir trumpą paaiškinimą apie pasiektą lygį, taip pat – kiekvienos kompetencijos srities įvertinimą (procentais).
    Nuoroda: http://mentep-sat-runner.eun.org/

  • Nacionalinė MENTEP ekosistema. Tai skaitmeninių mokymosi išteklių saugykla. Ekosistemoje esantys mokymosi ištekliai suskirstyti į 4 technologijomis grįsto mokymo kompetencijos sritis. Kiekvienoje srityje rasite mokymosi išteklių sąrašą (pavyzdžiui, nuotoliniai kursai, internetiniai seminarai, vaizdo failai, metodinė medžiaga ir pan.), jų trumpus aprašymus bei nuorodas. Jeigu reikia, ieškoti reikalingų išteklių galite pagal konkretesnes posrites arba dar smulkesnes temas, taip pat pagal pateikiamų išteklių pobūdį.

    Nuoroda: https://ecosys.ugdome.lt/

Ištekliai anglų kalba:

  • Galutinė ataskaita (angl. MENTEP final report) ir ataskaitos santrauka (angl. MENTEP executive summary). Tai ataskaitos, kuriose pristatomi projekto metu vykdyto tyrimo rezultatai. Tyrime aiškintasi, kokį poveikį nuoseklus įsivertinimo įrankio naudojimas ir derinimas su nacionaline ekosistema turi mokytojo technologijomis grįsto mokymo kompetencijai. Pagal dalyvavusių šalių skaičių tokio tipo tyrimas yra iki šiol didžiausias iš kada nors vykdytų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje.

  • Dirbtuvių Lietuvoje ataskaita (angl. National workshop report Lithuania). Ataskaitoje pateikti dirbtuvių metu vykusių diskusijų apibendrinimai ir įžvalgos. Lietuvoje vykusių dirbtuvių tikslas – su nacionalinio lygmens institucijų atstovais aptarti tyrimo rezultatus, aktualius Lietuvai, pateikiant Lietuvos ir kitų tyrime dalyvavusių šalių duomenų palyginimą.

  • MAIK (Masiniai atvirieji internetiniai kursai, angl.MOOCS). Projekto metu vyko trys MAIK šiomis temomis: „Įvadas į technologijomis grįstą mokymą“ (angl. Introducing Technology-Enhanced Teaching, 2015 m.); „Technologijomis grįsto mokymo tobulinimas“ (angl. Progressing Technology-Enhanced Teaching, 2017 m.); „Technologijomis grįsto mokymo skatinimas“ (angl. Promoting Technology-Enhanced Teaching, 2018 m.). Juos vykdė European Schoolnet Academy. Visa kursų medžiaga vis dar yra nemokamai prieinama – tereikia užsiregistruoti į European Schoolnet Academy ir prisijungti prie norimo kurso.

  • Skaitmeniniai ištekliai, skirti tobulinti skaitmeninę kompetenciją (angl. Materials to develop digital competence in teaching). Tai tarptautinė skaitmeninių mokymosi išteklių saugykla. Ištekliai suskirstyti į 4 technologijomis grįsto mokymo kompetencijos sritis. Kiekvienoje srityje rasite mokymosi išteklių sąrašą (pavyzdžiui, nuotoliniai kursai, internetiniai seminarai, vaizdo failai, metodinė medžiaga ir pan.), jų trumpus aprašymus bei nuorodas.

 

 
Informacija atnaujinta 2019-02-14 08:47:33
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.