Daugiau dėmesio bus skiriama technologijomis grįstam mokymui

2015 m. kovo mėnesį prasidėjo European Schoolnet kartu su partnerėmis institucijomis trylikoje Europos šalių (Suomija, Norvegija, Kipras, Graikija, Prancūzija, Italija, Portugalija, Ispanija, Čekija, Estija, Lietuva, Slovėnija, Danija) įgyvendinamas projektas MENTEP (Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy). Projektu bus siekiama padidinti mokytojų, gebančių inovatyviai taikyti IKT ugdyme, skaičių; stiprinti IKT integravimą į mokymą ir mokymąsi; padėti mokytojams sustiprinti savo skaitmeninio raštingumo gebėjimus; skatinti didesnę atitiktį tarp ES ir nacionalinių požiūrių į technologijomis grįsto mokymo kompetencijos vertinimą; stiprinti mokytojų profesionalumą.

Per trejus metus, remiantis projekte dalyvaujančių šalių patirtimi, bus sukurtas internetinis įrankis, padėsiantis įvairių dalykų mokytojams įsivertinti turimą technologijomis grįsto mokymo kompetencijos lygį ir jos progresą, išbandytas jo poveikis technologijomis grįsto mokymo kompetencijai ir mokymuisi bendradarbiaujant. MENTEP projekte įgyvendinamo eksperimento metu bus siekiama išsiaiškinti, kokį poveikį nuoseklus įsivertinimo įrankio naudojimas ir derinimas su informacine aplinka bei joje siūlomomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis, turi mokytojo technologijomis grįsto mokymo kompetencijai?

Dalyvauti eksperimente ir išbandyti įrankio poveikį 2016–2017 mokslo metais kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje bus pakviesta po 1000 mokytojų. Projekto veiklų įžvalgos ir rezultatai bus pristatomi keturiuose atviruose internetiniuose mokymo kursuose.

Balandžio 13–14 d. Briuselyje įvyko pirmasis MENTEP projekto partnerių susitikimas, kuriame buvo aptarti praktiniai projekto įgyvendinimo klausimai, galimi iššūkiai ir sėkmės faktoriai, pristatytos Norvegijos, Estijos, Ispanijos ir Graikijos patirtys, kuriant, diegiant ir naudojant internetinius kompetencijų įsivertinimo ar vertinimo įrankius.

Projekto partneris Lietuvoje – Ugdymo plėtotės centras. Asmuo ryšiams: Giedrė Tumosaitė, Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė, tel. (8 5) 279 9599, el. p. giedre.tumosaite@upc.smm.lt.

European Schoolnettinklas, jungiantis 31 švietimo ministeriją Europoje. Nuo pat įkūrimo 1997 m. jis tapo viena svarbiausių organizacijų, skatinančių ugdymo inovacijas ir puoselėjančių Europos mokyklų ir mokytojų bendradarbiavimą. European Schoolnet įsikūręs Belgijoje, Briuselyje.

Patricia Wastiau, European Schoolnet vyriausioji patarėja, pristato MENTEP projekto tikslus ir laukiamus rezultatus

Giedrė Tumosaitė
Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2015-04-21 15:42:09