MIR biblioteka

Aktualių straipsnių, studijų rinkinys New Questions, New Insights, New Approaches
Leidiniai MIR ugdymo tematika
Medijų raštingumo tyrimai ir politika Europoje (COST Action Transforming Audiences, Transforming Societies)
MIR deklaracijos
Unesco medijų raštingumo skyrelis

UNESCO leidiniai
Lietuvos ištekliai
Informacija lietuvių kalba

Reklama kaip socialinis diskursas (R. Beasley, M. Danesi, Persuasive Signs. The Semiotics of Advertising, Berlin, NewYork: Mouton de Gruyter, 2002)
Žiniasklaidinis ugdymas. Raštingumas, mokymasis ir šiuolaikinė kultūra (D. Buckingham, Media Education. Literacy, Learning and Contemporary Culture, Cambridge: Polity Press, 2003)
Kas yra naujienos? (W. James Potter, Media Literacy (3rd ed), Sage Publications, 2005)
Viešosios erdvės tekstai pamokoje – pilietiškumo ugdymo galimybė (D. Velkas)
Žiniasklaidos naudojimas švietime (M. Valette)
Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo tyrimas, atliktas LR kultūros ministerijos užsakymu (A. Nugaraitė, A. Žilinskienė, D. Radzevičius)

Apie medijų raštingumo ugdymą Šiaurės šalyse
Švedija
Suomija
Norvegija
Danija
Kanada
Kita

 

 
Informacija atnaujinta 2015-07-09 10:05:04
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.