Pamokos

Projekto „Informacinis raštingumas mokykloje“ (9–11 klasės) medžiaga

Įgyvendinant projektą „Informacinis raštingumas mokykloje“ 9–11 kl. 15-oje projekto mokyklų buvo pristatytos ir išbandytos informacinio raštingumo pamokos, skirtos reklamai, žiniasklaidai, internetui, televizijai ir kinui. Projekto pamokos 2007–2008 mokslo metais išbandytos 9–10 klasėse (753 mokiniai), o 2008–2009 mokslo metais – 9–11 klasėse (783 mokiniai). Iš viso projekte dalyvavo 1536 mokiniai.

Keletas išvadų, remiantis projekto rezultatų vertinimo anketų duomenimis (imtis – 184 mokiniai):

  • Informacinio raštingumo projekte dalyvavę mokiniai turi aukštesnius informacijos šaltinių (reklamos) kritinio vertinimo ir analizės gebėjimus nei projekte nedalyvavę mokiniai.
  • Daugelis 9–10 klasių mokinių teigė, kad informacinio raštingumo pamokos yra įdomios ir naudingos, jiems yra aktualios pamokų temos ir veiklos, aiški ir suprantama pamokose pateikta informacija, jie aktyviai dalyvavo pamokose. Šie duomenys rodo, kad informacinio raštingumo pamokos skatina mokinių motyvaciją ir įtraukia mokinius į aktyvų mokymąsi.

Projekto „Informacinis raštingumas mokykloje“ rezultatai.
Integruotos informacinio raštingumo pamokos.

Informacinio raštingumo pamokos

Internetas
Reklama
1 pamoka. Pažintis su reklama
2,3 pamoka. Reklamos kritika
4 pamoka. Reklama ir rinka
5 pamoka. Reklama ir vartotojas
6 pamoka. Reklama ir vaikai
7 pamoka. Reklama ir apgaulė
8 pamoka. Pasąmoninė reklama
9 pamoka. Socialinė reklama
10 pamoka. Kontrolinis darbas. Diagnostinė užduotis.
Papildoma reklamine medziaga.zip
Žiniasklaida
Kinas
Televizija
Rekomendacijos informacinio raštingumo pamokoms
Papildoma medžiaga
Seminaro medžiaga

 

 
Informacija atnaujinta 2015-01-15 14:56:33
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.