Medijos ir ugdymas

Vaikai ir jaunimas daugiausia susiduria su medijomis, ypač internetu ir socialinėmis medijomis, ir nesunkiai išmoksta jomis naudotis. Tačiau jie dažnai stokoja gebėjimų vertinti tai, kas juos pasiekia įvairiais kanalais. Be to, ne visi vaikai turi vienodus skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Todėl mokyklos vaidmuo ugdant medijų ir informacinį raštingumą yra be galo svarbus.

UNESCO ir Šiaurės šalys laikosi nuostatos, kad medijų ir informacinis raštingumas padeda padidinti moksleiviams interneto teikiamas galimybes ir sumažinti jo grėsmes. Tai įgalina jaunimą siekti asmeninių, mokymosi ir socialinių tikslų.

„Ar verta cituoti Vikipediją?“, „Ar plagijuoti vis dar blogai, nors dauguma tai daro?“, „Argi svarbu, kam priklauso internete rasta nuotrauka?“, „Kam galiu patikėti savo duomenis?“ – dabartiniai mokiniai susiduria su klausimais apie informacijos kilmę, patikimumą ir nuosavybę kiekviename žingsnyje. Nuo mažens užaugę su internetu vaikai puikiai jaučiasi informacijos erdvėje, tačiau jiems reikalinga mokytojo pagalba keliant tinkamus klausimus ir randant atsakymus.

Svarbus informacinės visuomenės ugdymo iššūkis – padėti mokiniams orientuotis informacijos srautuose, ugdyti(s) kritinį mąstymą ir gebėjimą savarankiškai spręsti problemas bei paskatinti juos aktyviai ir atsakingai dalyvauti viešojoje erdvėje, kuriant ir formuojant jos turinį.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-01-15 14:36:47
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.