Kviečiame dalyvauti mokyklų atrankoje į medijų ir informacinio raštingumo ugdymo seminarus

Ugdymo plėtotės centras ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje vykdo projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“. Projekto tikslas – sukurti sistemines prielaidas medijų ir informacinio raštingumo (toliau – MIR) ugdymui, remiantis geriausiais Šiaurės šalių pavyzdžiais integruojant MIR į bendrąjį ir neformalųjį ugdymą. Pradiniame projekto etape orientuojamasi į 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių moksleivių MIR kompetencijų ugdymą, ieškoma MIR integracijos į šių klasių ugdymo turinį galimybių.

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, vykdančias pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir norinčias dalyvauti projekte, suburti 5 mokyklos darbuotojų komandą ir teikti paraiškas dalyvauti MIR ugdymo seminaruose. Atrinktos mokyklų komandos jau š. m. balandžio mėn. bus pakviestos į įvadinius seminarus, kurie vyks didžiuosiuose šalies miestuose. Antrieji seminarai vyks birželį, rugsėjį ir spalį visoje Lietuvoje. Seminarų dalyviai išbandys MIR ugdymo metodines priemones ir susipažins su MIR integravimo į ugdymo turinį galimybėmis bei teiks joms savo rekomendacijas.

Mokyklos komandą turi sudaryti trys 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, pilietiškumo pagrindų ir bet kurio kito dalyko) mokytojai, mokyklos bibliotekininkas ir mokyklos administracijos atstovas, norintys taikyti inovatyvius darbo metodus savo mokykloje, tinkamai reaguoti į šiandieninius informacinės erdvės iššūkius ir integruoti į ugdymo turinį XXI a. raštingumo kompetencijas.

Martyna Bražiūnaitė
Informacinių technologijų skyrius
tel. 210 9828, el. p. martyna.braziunaite@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2015-02-24 06:27:02
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.