Mokyklos gilina žinias medijų ir informacinio raštingumo ugdymo projekte

Balandžio 17, 20, 21 dienomis Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose susirinko šešiasdešimt projekte „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų komandų. Mokyklų vadovai, 9–12 klasių lietuvių kalbos, pilietiškumo pagrindų, informacinių technologijų, geografijos, istorijos, menų, ekonomikos, etikos mokytojai, bibliotekininkai pasiryžo ugdyti mokinių kritinį mąstymą, informacijos paieškos, atrankos ir kūrimo įgūdžius. Pedagogai tikisi, kad galės padėti jaunajai kartai geriau susivokti ją pasiekiančioje informacijos lavinoje, apsisaugoti nuo nepageidautinos medijų įtakos ir tapti atsakinga medijų naudotoja ir kūrėja. 

Konferencijoje „Informaciniai iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“ pedagogai susitiko su švietimo politikos formuotojais, politologais, kariuomenės ir žiniasklaidos atstovais, išklausė jų pranešimus apie tarptautinės politikos iššūkius Lietuvai, informacinius karus, medijų įtaką visuomenei. Projekto ekspertai pristatė medijų raštingumo integravimo į ugdymo turinį galimybes. 

Mokyklų komandos pasidalijo su kolegomis medijų ir informacinio raštingumo ugdymo patirtimi, sukaupta per dalykų pamokas, įvairius projektus, neformalųjį ugdymą, informacinių centrų, bibliotekų veiklą.

Komandos įsivertino mokyklų bendruomenių pasiekimus ugdant medijų ir informacinį raštingumą, numatė tobulintinas sritis, išsikėlė tikslus, kurių sieks dalyvaudamos projekte, planavo konkrečius žingsnius ir priemones.

Mokyklų atstovai sutarė, kad dauguma mokyklų turi pakankamą materialinę bazę, tik ne kiekviena komanda galėjo pasakyti, kad šios priemonės tikslingai naudojamos medijų ir informaciniam raštingumui ugdyti. Visi sutarė, kad reikėtų integruoti mokinių kritinio mąstymo, informacijos paieškos, atrankos ir kūrimo įgūdžių ugdymą į daugumą dalykų, įtraukti visą mokyklos bendruomenę, ir pripažino, kad daugumai pedagogų reikia tobulinti savo kvalifikaciją šioje srityje bei skirti daugiau dėmesio nuosekliam integravimo planavimui.

Konferencijos „Informaciniai iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“ idėjos tapo įkvepiančiu mokyklų startu projekte, skatinančiu veikti, tobulėti, ieškoti savito medijų ir informacinio raštingumo ugdymo modelio, dalytis patirtimi su kolegomis. 
Projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“, kurį vykdo Ugdymo plėtotės centras, Švietimo ir mokslo ministerija ir Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, ekspertai rengia metodinę medžiagą, kurią galima rasti „Ugdymo sode“: https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga.

Rasa Jančiauskaitė
Projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ koordinatorė

 

 
Informacija atnaujinta 2015-04-27 12:57:18
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.