Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas – šiandienos mokyklos iššūkis

Ugdymo plėtotės centras ir Švietimo ir mokslo ministerija vykdo projektą, skirtą 9–12 klasių mokinių medijų ir informaciniam raštingumui (toliau – MIR) ugdyti. Projekto pradiniame etape parengta metodinė MIR ugdymo medžiaga bus pristatyta seminaruose 2015 m. kovo–gruodžio mėn. Į seminarus kviečiamos dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų komandos iš mokyklų mokytojų, mokyklų vadovų ir bibliotekininkų, norinčios tikslingai ugdyti mokinių medijų ir informacinį raštingumą, integruojant jį į mokyklos ugdymo turinį ir gyvenimą. Mokyklų atranka į seminarus bus paskelbta vasario pradžioje.

Informacinėje visuomenėje švietimui tenka nemenkas iššūkis: suteikti mokiniams pamatinių kompetencijų atsirinkti informaciją įvairiuose medijų kanaluose, etiškai ir efektyviai ja naudotis, suvokti medijų vaidmenį visuomenėje, taip pat – išreikšti save, gebėti spręsti problemas ir atsakingai dalyvauti viešojoje erdvėje, kuriant ir formuojant jos turinį. Vaikai ir jaunimas daugiausia susiduria su naujosiomis medijomis, tačiau dažniausiai jie stokoja gebėjimų savarankiškai ir kritiškai analizuoti tai, kas juos pasiekia įvairiais medijų kanalais.

Projektą inicijavo Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje. Šiaurės šalyse MIR aspektai yra sistemiškai integruoti į įvairias švietimo politikos sritis, sukaupta MIR ugdymo praktinė ir metodinė patirtis, plėtojamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas MIR ugdymo klausimais. Ugdyti MIR taip pat skatina UNESCO, kuri šį terminą taiko visoms medijoms ir žiniasklaidai (spaudai, radijui ir televizijai, kino filmams, reklamai, internetui ir kt.) ir kitiems informacijos teikėjams (įskaitant bibliotekas, archyvus, muziejus), nepriklausomai nuo naudojamų technologijų.

Kviečiame sekti projekto naujienas Ugdymo plėtotės centro svetainėje Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo skiltyje.

Martyna Bražiūnaitė
Informacinių technologijų skyriaus
viešųjų ryšių specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2015-01-23 09:21:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.