Projekto ekspertai susipažino su suomių MIR ugdymo programomis

2014 m. pabaigoje Ugdymo plėtotės centro projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ ekspertai vyko į Suomiją pasisemti gerosios patirties iš Šiaurės kaimynų, turinčių nacionalinę medijų raštingumo ugdymo politiką ir praktiką. Per vizitą aplankyta keletas mokyklų ir Tamperės universiteto Ugdymo mokslų fakultetas.

Pirmąją dieną ekspertai stebėjo Tamperės universiteto vidurinės mokyklos pamokas. Jose mokiniai ne tik analizavo ir interpretavo straipsnius ir nuotraukas, bet ir patys kūrė medijų pranešimus. Suomių kalbos pamokoje paaugliai tyrė sąsajas tarp teksto ir vaizdo, analizavo įvairius būdus norimai informacijai perteikti, kūrė antraštes, fotografavo. Dailės ir darbelių pamokoje vaikai perpiešė jiems patikusius reklaminius plakatus, tuo pačiu susipažindami su vaizduojamojo meno istorija.

Mokyklos direktorius pristatė unikalų šios mokyklos tipą – visa kuo panaši į paprastą vidurinę mokyklą, ji išsiskiria tuo, kad praktiką čia atlieka būsimieji pedagogai, kuruojami patyrusių kolegų. Iš viso tokių mokyklų Suomijoje – 11. Daugiau apie Suomijos pedagogų rengimo mokyklas galite paskaityti čia.

Antroji diena taip pat buvo kupina įspūdžių. Ekspertai turėjo galimybę stebėti būsimų pedagogų seminarą Tamperės universitete. Jo dalyviai, naudodamiesi planšetėmis, kūrė parodijas pagal televizijos, reklamos, socialinių medijų žinutes ir vaizdinius, taip atskleisdami medijų formuojamus stereotipus ir supaprastintą realybės vaizdavimą.

Paskutinė vizito diena buvo skirta medijų mokyklai aplankyti. Tai yra vienintelė tokia Suomijoje neformaliojo ugdymo įstaiga, finansuojama savivaldybės. Pradinukai iš visos šalies atvyksta čia susipažinti su televizijos operatorių, laidų vedėjų, garso kūrėjų ir žurnalistų kasdiene virtuve.

Vizitui baigiantis aplankyta Samkės aukštesnioji medijų ir sporto mokykla, kurios ketvirtadalis mokinių yra medijų studentai. Jie įgauna įvairių įgūdžių, kaip naudotis medijomis – tiek techninių, susijusių su vaizdo ir garso technika, tiek žurnalistikos pagrindų. Vyksta medijų raštingumo pamokos, kurias daugiausia veda vizituojantys dėstytojai arba savo sričių profesionalai praktikai.

Kaip pasakoja projekto ekspertė Dalia, šioje mokykloje „...puiki aplinka, užėjome į vaizdo produkcijos kūrimo pagrindų pamoką – 6 mokiniai mokosi, kaip naudotis kameromis. Beje, jie turi labai įdomų muzikos kabinetą – kur mokiniai gali suformuoti orkestrėlį iš kelių rinkinių mušamųjų ir gitarų. Muzikos mokytoja džiaugėsi, kad studentai domisi ne vien heavy metal muzika, bet galima juos pamokyti ir folkloro, ir klasikinės muzikos. Mums buvo labai naudinga susitikti su dėstytoju, kuris yra medijų programos vadovas – jis aprodė mokyklą ir papasakojo apie studijų programą.“

Projekto vykdytojai dėkoja projekto partneriams – Šiaurės ministrų tarybos biurui Lietuvoje ir profesoriui Reijo Kupiainenui – už galimybę susipažinti su Tamperės miesto valdžios vykdomomis programomis medijų ir informaciniam raštingumui ugdyti ir džiaugiasi, kad įgytos žinios pravers rengiant metodinę medžiagą ir vedant mokymus Lietuvoje.

Vizito nuotraukos:

Daugiau apie medijų ir informacinio raštingumo ugdymą Suomijoje galite paskaityti leidinyje.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-01-19 15:00:28
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.