Konferencijos ir seminarai

Įvadinės medijų ir informacinio raštingumo ugdymo konferencijos vyks 2015 m. balandžio 17 d. Vilniuje („Pirklių klubas“, Gedimino pr. 35), 20 d. – Klaipėdoje (Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija, Statybininkų pr. 7) ir 21 d. – Šiauliuose (Šiaulių Didždvario gimnazija, Vilniaus g. 188).

Įvadinių konferencijų programa

Kiekviena atrinkta mokyklos komanda iš viso dalyvaus dviejuose renginiuose: įvadinėje konferencijoje balandžio mėnesį ir seminare, kuris vyks pasirinktinai birželio, rugsėjo ir spalio mėn. regionuose. Seminarų datos bus patikslintos ir atrinktos mokyklos apie jas informuotos.

Į projektą atrinktų mokyklų sąrašas

Vieno seminaro trukmė – 7 akad. val.

Įvadinės konferencijos dalyviai susipažins su medijų ir informacinio raštingumo tematika, aktualumu. Bus pristatytas Ugdymo plėtotės centro ir Šiaurės ministrų tarybos projektas „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“, rengiama metodinė priemonė. Mokyklų komandos praktiškai išbandys keletą medijų ir informacinio raštingumo ugdymo veiklų ir diskutuos apie jų integravimo į ugdymo turinį galimybes. Po įvadinės konferencijos mokyklos komanda išbandys metodinę priemonę su mokiniais. Seminare mokyklų komandos dalysis patirtimi, kaip joms sekėsi, kokių sunkumų iškilo, ką būtų galima tobulinti.

Renginių tikslas – pasirengti integruoti medijų ir informacinį raštingumą į ugdymo turinį.

Renginių programos ir dalyvių maitinimo išlaidos bus apmokėtos iš projekto biudžeto. Kelionės į seminarus išlaidos nebus apmokėtos.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-03-30 11:01:57
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.