Projekto pavadinimas

Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas

Projekto Nr.

VP3-2.2-ŠMM-05-V-01-001

Projekto trukmė

2009 m. rugpjūčio 31 d. – 2012 m. gegužės 31 d.

Projekto vertė (skirta suma)

10 071 384,28 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas

Projekte numatytas 19 suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas: 17 suaugusiųjų švietimo institucijų patalpų rekonstrukcijos/remonto darbai ir 19 suaugusiųjų švietimo institucijų aprūpinimas kompiuterine įranga bei baldais.

Sėkmingam suaugusiųjų mokymo/si proceso vykdymui reikalingos šiuolaikiškos, modernios ugdymo/si aplinkos. Įgyvendinus projektą bus užtikrinamas visų lygių švietimo prieinamumas, bus gerinama suaugusiųjų švietimo kokybė ir didinama teikiamų paslaugų aprėptis. Modernizavus pastatus, sumažės išlaidos eksploatavimui. Atnaujinta infrastruktūra leis turėti šiuolaikinius poreikius atitinkančias mokymosi visą gyvenimą aplinkas bei mokymuisi naudoti šiuolaikines informacines komunikacines technologijas. Projekte partnerio teisėmis dalyvauja visos pageidavusios suaugusiųjų švietimo institucijos.

Projekto partneriai – 19 suaugusiųjų švietimo institucijų.

Projektas vykdomas 14 Lietuvos Respublikos savivaldybių: Alytaus miesto, Kalvarijos, Kauno miesto, Kėdainių rajono, Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Pakruojo rajono, Panevėžio miesto, Plungės rajono, Rokiškio rajono, Šiaulių miesto, Šilutės rajono, Švenčionių rajono, Vilniaus miesto.

Projekto laukiamas rezultatas

Įgyvendinus projektą, bus modernizuota 19 suaugusiųjų švietimo institucijų 8 Lietuvos apskrityse. Sėkmingam suaugusiųjų mokymo proceso vykdymui 19 suaugusiųjų švietimo institucijų bus aprūpintos modernia šiuolaikine kompiuterine įranga ir jai pritaikytais baldais.

Modernizavus vieną iš švietimo paslaugų sektorių-suaugusiųjų švietimo institucijų infrastruktūrą-sukuriama šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkanti suaugusiųjų švietimo sistema. Modernizuotose suaugusiųjų švietimo institucijose bus sukurtos galimybės lanksčiai, pagal suaugusiųjų poreikius ir galimybes jiems prieinamais ir suprantamais būdais įgyti naujų žinių, įgūdžių.

Projekto tikslinė(s) grupė(s)

Asmenys, kurie naudojasi infrastruktūra tiesiogiai mokymuisi pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas (mokiniai, studentai, mokytojai, dėstytojai, suaugusieji, dalyvaujantys neformaliajame švietime), švietimo institucijų pedagoginis (auklėtojai, mokytojai, dėstytojai) personalas, administracijos darbuotojai, švietimo pagalbos darbuotojai, švietimo ekspertinių institucijų ir kitų su švietimo veikla susijusių institucijų darbuotojai, kurių darbo vietoms yra skirta infrastruktūra.

Projekto vadovas

Regimantas Daukantas, tel. (8 5) 277 1359, el. paštas Regimantas.Daukantas@upc.smm.lt


 

 
Informacija atnaujinta 2013-10-07 16:08:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.