MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Apie projektą  | Veiklos  | Partneriai  | Atlikti darbai  | Kontaktai


Projekto veiklos

Projekte numatytos šios veiklos:

  1. Patalpų rekonstravimas/remontas. Numatyta rekonstruoti 4 objektus ir remontuoti 10 objektų (3 atviri konkursai, 11 mažos vertės pirkimų).

  2. Įrangos ir kt. turto įsigijimas. Planuojama įsigyti baldus bei kompiuterinę ir biuro įrangą.


Įgyvendinus projektą bus:

  • rekonstruota/remontuota 14 pedagogų kvalifikacijos tobulinimosi institucijų

  • 48 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijos aprūpintos kompiuterine bei biuro įranga ir baldais.


Visa tai:

  • leis pagerinti teikiamų paslaugų kokybę;

  • kvalifikacijos tobulinimas vyks didesne apimtimi, atitinkant šiuolaikinius interaktyvių mokymų reikalavimus;

  • nupirkta moderni įranga leis taikyti pažangiausius mokymo modelius;

  • bus sudarytos galimybės aktyviam bendradarbiavimui tarp regioninių švietimo centrų taikant šiuolaikinius, interaktyvius mokymo būdus ir metodus;

  • bus pasiektas pagrindinis patvirtintos Mokytojų ir suaugusiųjų švietimo centrų aprūpinimo šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis programos tikslas-užtikrinti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos tinkamą funkcionavimą;

  • kokybiškos kvalifikacijos tobulinimo paslaugos bus daugiau pasiekiamos ne tik miesto, bet ir kaimo vietovių mokytojams.

 

 
Informacija atnaujinta 2011-02-15 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.