Be knygos: Įveikti diskriminaciją ir ankstyvą iškritimą iš mokyklos teatriniais metodais

Projektas „Be knygos: Įveikti diskriminaciją ir ankstyvą iškritimą iš mokyklos teatriniais metodais“ (“Off-Book. Foster Theatrical Performance to Combat Discrimination in School and Tackle Early Leaving“) (Nr. 2017–1-LT01-KA201-035235). 

Projekte dalyvauja 8 partneriai iš 3 Europos Sąjungos valstybių:

Klaipėdos universitetas (Lietuva), Pixel Associazione (Italija), Teatro Stabile di Grosseto (Italija), University of Siena (Italija), Klaipėdos lėlių teatras (Lietuva), Klaipėdos Simono Dacho progimnazija (Lietuva), Colegiul „Octav Bancila“ (Rumunija), Scoala primara EUROED (Rumunija).

Projekto OFF-BOOK tikslas – skatinti mokyklose patirtinį ir integralų ugdymą, įvairių kultūrų savitarpio supratimą, kurie kaip strateginis siekinys prisidėtų prie Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencijos.

Ugdymas, pasitelkiant menus bei teatrinę veiklą - inovatyvus projekto veiksnys, kuris padės išvengti mokinių pažangos vertinimo, atsižvelgiant tik į jų žinias.

Projekto trukmė: 2017.11.01–2019.10.31

Projekto tikslinės grupės: 

  • Bendrojo ugdymo mokyklų pedagogai ir mokiniai.

  • Mokyklų vadovai ir administracijos darbuotojai.

  • Švietimo sistemos ekspertai ir politikai.

Numatomieji projekto rezultatai: 

  • Meninio ugdymo gairės pedagogams, skirtos ugdymo integracijai mokykloje skatinti.

  • Teatro laboratorijos metodo taikymo vaizdinė medžiaga, skirta Ankstyvojo pasitraukimo iš švietimo sistemos problemai spręsti.

Ugdymo plėtotės centras yra asocijuotas projekto „OFF BOOK“ partneris. Kontaktinis asmuo - Žydrė Jankevičienė.

Nuoroda į projekto tinklalapį: https://off-book.pixel-online.org/brochure.php

 

 
Informacija atnaujinta 2018-05-09 15:58:16
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.