PASIRENKAMOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS SAVIVALDYBĖSE

Naujienos  | Programų teikėjams  | D. U. K.  | Apie projektą  | Veiklos  | Partneriai  | Kontaktai


Projekto pavadinimas PASIRENKAMOJO VAIKŲ ŠVIETIMO FINANSAVIMO MODELIO SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS SAVIVALDYBĖSE
Projekto Nr. Nr.VP1–2.2-ŠMM-10-V-03–001
Projekto trukmė 2011.10.19 - 2013.10.19
Projekto vertė (skirta suma) Projektui skirta 5.884.751,00 Lt parama
Projekto trumpas apibūdinimas Projekto tikslas - tobulinti Lietuvos pasirenkamojo (neformaliojo) vaikų švietimo sistemą, siekiant gerinti jo prieinamumą ir veiklų įvairovę.
Projekto metu bus sukurta: pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo (krepšelio principu) modelis; pasirenkamojo vaikų švietimo programų kokybės vertinimo bei stebėsenos modelis. Visa tai bus išbandyta keturiose Lietuvos savivaldybėse ir parengtos rekomendacijos dėl modelio diegimo visoje Lietuvoje.
Projekto laukiamas rezultatas Projekto rezultatai ir tęstinumas – sukūrus pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo (krepšelio principu) modelį ir įdiegus informacinę pasirenkamojo vaikų švietimo sistemą, didės pasirenkamojo vaikų švietimo prieinamumas, bus racionaliau ir veiksmingiau panaudojamos pasirenkamajam švietimui skiriamos valstybės ir savivaldybių lėšos.
Elektroninė duomenų bazė bei finansų valdymo sistema leis efektyviai valdyti informaciją bei lėšas, užtikrinant, kad jas gaus mokinių pasirinkti bei valstybės nustatytus reikalavimus atitinkantys paslaugų teikėjai.
Sudarius lygias galimybes valstybiniams ir nevalstybiniams neformaliojo ugdymo teikėjams teikti šias paslaugas bei gauti finansavimą ir tokiu būdu valstybei skatinant pasirenkamąjį vaikų švietimą:
- augs visuomenės narių pilietiškumas ir sąmoningumas, mažės emigruojančių žmonių skaičius;
- savarankiškos, motyvuotos asmenybės gebės kurti bendruomenišką aplinką ir į ją įtraukti daugiau narių;
- didėjant darbo rinkoje gebančių prisitaikyti visuomenės narių skaičiui, šalyje mažės nedarbas ir valstybės išlaidos socialinėms išmokoms.
Projekto tikslinė(s) grupė(s) Mokytojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas (840 asm.).
Mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas (60 asm.)
Moksleiviai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas (5200 asm.)
Projekto vadovas (kontaktai) Asta Lesauskienė, el.paštas: asta.lesauskiene@gmail.com
Projekto partneriai Anykščių r., Klaipėdos r., Panevėžio r. ir Panevėžio miesto savivaldybės, Švietimo Informacinių technologijų centras.

 

 
Informacija atnaujinta 2014-03-17 10:09:23
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.