PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA

Naujienos  | Apie projektą  | Veiklos  | Dokumentai  | Partneriai  | Renginiai  | Kontaktai

II etapas  | III etapas


Apie projektą

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006) pradėtas įgyvendinti 2010 metų spalio 5 dieną. Projekto trukmė 17 mėnesių.

Projekto esmė: pirma – sudaryti sąlygas pedagogams ir vaikų globos įstaigų auklėtojams persikvalifikuoti (įgyti reikalingą pedagoginę kvalifikaciją); antra – sukurti veiksmingą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelį, atliepiantį šiandienos švietimo sistemos poreikius bei galintį prisitaikyti prie nuolatinės kaitos iššūkių. Modelis kuriamas viešųjų konsultacijų principu, įtraukiant įvairias interesų grupes (mokytojų dalykines asociacijas, profesines sąjungas ir kt.). Tuo tikslu bus atliktas tyrimas (kiekybinis ir kokybinis), kurio užduotis – įvertinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo padėtį ir perkvalifikavimo poreikius Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.

450 asmenų, dirbančių mokykloje, galės įgyti mokytojo arba socialinio pedagogo kvalifikaciją.

Bus išbandomos naujos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos: 360 mokytojų turės galimybę dalyvauti profesinės praktikos konsultavimo grupėse; 60 Lietuvos mokytojų galės dalyvauti 5 dienų stažuotėse Lietuvos mokyklų pasiūlytose programose. 480 mokytojų išbandys „Peer coaching“ (treniravimas) metodą. 60 mokyklų galės pasinaudoti 3-jų dienų 10 pavadinimų mokymų programomis, kurios bus įgyvendinamos mokyklos aplinkoje, didesnę dalį laiko skiriant individualiam darbui su mokytoju, mokytojų darbo savianalizei ir refleksijai. Siekiant sėkmingo sukurto modelio įgyvendinimo, bus tobulinami projekto vykdytojo ir regionų, universitetų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojų (150 žmonių) įgūdžiai.

Projekto valdymo grupė

Giedrė Dauguvietytė

„Swedbank“, AB, Personalo departamento Mokymo centro vadovė.

Valdymo grupės pirmininkė

Albertas Lakštauskas

Švietimo ir mokslo ministro patarėjas

doc. dr. Giedra-Marija Linkaitytė

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro vadovė

Alvydas Puodžiukas

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius
Henrikas Vaicekauskas

Kėdainių švietimo centro direktorius

 

 
Informacija atnaujinta 2011-06-29 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.