PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA

Naujienos  | Apie projektą  | Veiklos  | Dokumentai  | Partneriai  | Renginiai  | Kontaktai

II etapas  | III etapas


Projekto pavadinimas

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA

Projekto Nr.

VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006

Projekto trukmė

2010 m. spalio 5 d.-2012 m. spalio 26 d.

Projekto vertė (skirta suma)

Projektui skirta 6 294 285,36 Lt parama

Projekto trumpas apibūdinimas

Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti sąlygas pedagogų kvalifikacijos tobulinimui ir perkvalifikavimui.

Projekto uždaviniai:

  • organizuoti pedagogų ir vaikų globos įstaigų auklėtojų perkvalifikavimo studijas;

  • sukurti veiksmingą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelį;

  • išbandyti naujas pedagogų kvalifikacijos formas.


Projekto laukiamas rezultatas

1. Įgijo mokytojo ir socialinio pedagogo kvalifikaciją (450 asm.)

2. Atliktas tyrimas (kiekybinis ir kokybinis), kurio užduotis – įvertinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo padėtį ir perkvalifikavimo poreikius Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.

2. Sukurtas ir su ŠMM suderintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis. Modelis kuriamas viešųjų konsultacijų principu, įtraukiant įvairias interesų grupes (mokytojų dalykinės asociacijos, profesinės sąjungos, ŠMM ir kt.).

3. Išbandytos naujos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos:

  • grupinės supervizijos (profesinės praktikos konsultavimas) (360 asm.)

  • mokytojų stažuotės Lietuvos mokyklose (5 dienos) (60 asm.)

  • „Peer coaching“ (treniravimas) 480 asm.

  • mini mokymai, kurie įgyvendinti mokyklos aplinkoje (480 asm.)

4. Patobulinti projekto vykdytojo ir regionų, universitetų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų darbuotojų įgūdžiai (150 asm.)

4. Suorganizuotos 5 stažuotės užsienyje (60 asm.)

5. Surinkta ir susisteminta inovatyvi medžiaga mokytojui.

Projekto tikslinė(s) grupė(s)

Mokytojai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai

Projekto partneriai

Projekto partneriai – 53 regioniniai ir universitetų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrai

Svetainė www.upc.smm.lt/projektai/perkva

 

 
Informacija atnaujinta 2013-01-07 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.