PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Naujienos

2015 m.

Lapkritis

Lituanistinio ugdymo mokomosios priemonės „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ parengtos lituanistinio ugdymo mokomosios priemonės „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“, skirtos dirbti su dviejų skirtingų amžiaus grupių (6–9 ir 10–13 metų) vaikais.

2015-11-03
Liepa

Lituanistinis švietimas: kūrybinė edukacinė stovykla

2015 metų liepos 6–12 d. Vilniuje ir Trakuose vyko kūrybinė edukacinė stovykla, į kurią suvažiavo gausus dalyvių būrys – Airijos, Didžiosios Britanijos, Belgijos, Čekijos, Lenkijos, Norvegijos, Škotijos ir Prancūzijos lituanistinių mokyklų mokytojai, vietinių lietuvių bendruomenių aktyvistai, ir Lietuvos mokytojai, dirbantys su užsieniečių vaikais ir grįžusiais iš užsienio vaikais. Daugiausia jų atvyko iš Airijos ir Anglijos, kur yra didžiausios lietuvių bendruomenės, išsaugojusios savo tautines šaknis.

2015-07-17
Birželis

Vasaros kursai bendrojo ugdymo mokytojams

Ugdymo plėtotės centras organizuoja Vasaros kursus Vilniuje birželio 29–liepos 3 dienomis. Kursai finansuojami iš projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, VP1–2.2-ŠMM-02-V-01-009, lėšų. Pradinio ugdymo, kalbų mokytojų ir pavaduotojų ugdymui grupėse paskaitas skaitys lektoriai iš JAV, atstovaujantys A.P.P.L.E. bendrijai.

2015-06-11

Metodinės dienos savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, švietimo centrų, švietimo pagalbos tarnybų ir mokyklų administracijos darbuotojams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, SFMIS NR. VP1–2.2.-ŠMM-02-V-01-009, kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja metodines dienas „Mokinių pasiekimų gerinimas: ką galime padaryti?“ ir kviečia jose dalyvauti savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistus, švietimo centrų, švietimo pagalbos tarnybų darbuotojus ir mokyklų administracijos darbuotojus.

2015-06-05

2014 m.

Rugpjūtis

Kviečiame registruotis ir dalyvauti mokytojų metodinių būrelių pirmininkus arba deleguotus narius metodinėje dienoje „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“

Pradedama registracija į savivaldybių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkų arba deleguotų narių metodines dienas „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, kurios vyks šių metų rugpjūčio 25–28 dienomis viešbutyje „Panorama“, Sodų g.14, Vilniuje.

2014-08-06
Gegužė

Įvyko konferencija „Pedagogų karjera: galimybės ar iššūkiai“

Šių metų gegužės 14 d. Vilniuje įvyko konferencija „Pedagogų karjera: galimybės ar iššūkiai“, kurią rengė projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“. Konferencijoje dalyvavo pedagogai, mokyklų vadovai, švietimo politikai, įvairių švietimo asociacijų, aukštųjų mokyklų, projekto partnerių darbuotojai ir kiti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjai (iš viso 120 dalyvių).

2014-05-21
Balandis

Kviečiame registruotis į dvikalbio ugdymo mokymus

Ugdymo plėtotės centras tęsia pedagogų, dirbančių ugdymo įstaigose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, ir ugdymo įstaigose, ugdymo programas vykdančiose lietuvių kalba daugiakultūrėje aplinkoje, atranką į dvikalbio ugdymo mokymus.

2014-04-22
Kovas

Kviečiame matematikos ir istorijos mokytojus registruotis į mokymus nemokyklinėje aplinkoje

Ugdymo plėtotės centras skelbia atranką į mokymus netradicinėje aplinkoje. Kviečiame matematikos ir istorijos dalyko mokytojus išbandyti šią naują kvalifikacijos tobulinimo formą.

2014-03-17

Neurodidaktikos pagrindai

Maloniai kviečiame institucijų specialistus, bendrojo ugdymo įstaigų vadovus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, studentus, neformaliojo ugdymo įstaigų darbuotojus dalyvauti susitikime su habil. dr. Marion Grein (Vokietija, Mainco J. Gutenbergo universitetas), kuris vyks 2014 m. balandžio 8 d. 9.30–11.30 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje.

2014-03-14

Metodinė diena mokytojams „Neurodidaktika ugdymo procese“

Šių metų balandžio 7 d. Vilniuje rengiama metodinė diena mokytojams tema „Neurodidaktika ugdymo procese“. Metodinėje dienoje dirbs lektoriai iš užsienio ir Lietuvos. Kviečiame dalyvauti mokytojus, dirbančius visose bendrojo ugdymo mokyklose.

2014-03-10
Vasaris

Kviečiame į metodines dienas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kviečia į paskutiniąją – penktąją – metodinę dieną iš metodinių dienų ciklo skirto švietimo aktualijoms apžvelgti. Šios metodinės dienos yra rengiamos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams.

2014-02-25

Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas?

Ugdymo plėtotės centro filmas „Kartų polilogas. Kaip ugdyti šiuolaikines kartas?“ kelia klausimą, kaip mokykloje po vienu stogu sugyventi skirtingų kartų atstovams – mokytojams ir mokiniams.

2014-02-14

Tęsiama registracija į Paramos kolegai (angl. Peer Coaching) mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, tęsia atranką į Paramos kolegai (angl. Peer Coaching) mokymus. Kviečiame pedagogus išbandyti šią naują mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo formą. 2014 m. sausio – vasario mėn. mokymus baigė 6 grupės, 2014 m. vasario mėn. mokymus pradės dar 5 grupės.

2014-02-04
Sausis

Kviečiame fizikos mokytojus registruotis į trumpalaikę stažuotę Šveicarijoje

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia fizikos mokytojų atranką dalyvauti trumpalaikėje stažuotėje Šveicarijoje.

2014-01-08

Kviečiame į metodines dienas apie formalųjį ir neformalųjį ugdymą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, tęsia metodinių dienų ciklą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams. Renginiai skirti švietimo aktualijoms apžvelgti.

2014-01-08

2013 m.

Gruodis

Tęsiama registracija į grupinės supervizijos mokymus

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ praneša, kad grupinės supervizijos mokymuose dar yra laisvų vietų Tauragės, Utenos, Vilniaus ir Kauno grupėse.

2013-12-17

Kviečiame pedagogus registruotis į trumpąsias stažuotes Lietuvoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, pradeda atranką į trumpąsias stažuotes Lietuvoje. Kviečiame pedagogus išbandyti šią naują mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo formą.

2013-12-17

Į metodines laboratorijas kviečiame pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kviečia projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojus į metodines laboratorijas.

2013-12-16

200 Lietuvos mokytojų išbandys elektroninius skaitytuvus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, š. m. rugpjūčio mėn. kvietė pedagogus išbandyti naują kvalifikacijos tobulinimo formą – individualų mokymąsi su elektroniniais knygų skaitytuvais. Atrinkta 200 Lietuvos pedagogų, teikusių paraiškas išbandyti šiuos įrenginius.

2013-12-16

Tęsiama registracija į dvikalbio ugdymo mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, tęsia pedagogų, dirbančių ugdymo įstaigose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, ir ugdymo įstaigose, ugdymo programas vykdančiose lietuvių kalba daugiakultūrėje aplinkoje, atranką į dvikalbio ugdymo mokymus.

2013-12-12

Parodoje „Mokykla 2013“ pristatoma „Mokytojo TV!“

Nuo šiol pedagogai turės naują galimybę tobulėti su „Mokytojo TV“, kuri startuoja parodoje „Mokykla 2013“!!!

2013-12-04

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti mini mokymuose

2013 m. spalio mėnesį skirtingose Lietuvos mokyklose prasidėjo mini mokymai pagal 10 temų. Juose turės galimybę dalyvauti 60 Lietuvos mokyklų mokytojų.

2013-12-04
Lapkritis

Kviečiame susipažinti su Pedagogo profesijos kompetencijų aprašo projektu

Projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra ( II etapas)“ parengtas Pedagogo profesijos kompetencijų aprašo projektas. Rengėjas – Efektyvaus valdymo sprendimų centras.

2013-11-29

Skelbiame preliminarią pedagogų atranką į 8 kreditų apimties modulines studijas universitete

Ugdymo plėtotes centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009, dar kartą kviečia pedagogus išbandyti naują kvalifikacijos tobulinimo formą – 8 kreditų apimties modulines studijas universitete.

2013-11-18

Tęsiama registracija į Paramos kolegai (angl. Peer Coaching) mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, tęsia atranką į Paramos kolegai (angl. Peer Coaching) mokymus. Kviečiame pedagogus išbandyti šią naują mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo formą.

2013-11-06
Spalis

Kviečiame pedagogus dalyvauti mokymuose „Intel mokymo kursas pedagogams“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kviečia bendrojo ugdymo mokytojus dalyvauti mokymuose „Intel mokymo kursas pedagogams“.

2013-10-24

Pedagogų karjeros raidos modelio viešosios konsultacijos

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ rengia viešąsias konsultacijas, kuriose bus svarstomi pedagogų karjeros raidos modelį detalizuojantys dokumentų projektai.

2013-10-08

Tęsiama registracija į Paramos kolegai (angl. Peer Coaching) mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, tęsia atranką į Paramos kolegai (angl. Peer Coaching) mokymus. Kviečiame pedagogus išbandyti šią naują mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo formą.

2013-10-08

Skelbiama registracija į grupinės supervizijos mokymus

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ (toliau – projektas), skelbia atranką į grupinės supervizijos mokymus. Kviečiame pedagogus išbandyti šią naują mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo formą.

2013-10-08

Kviečiame į metodines dienas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, tęsia metodinių dienų ciklą, skirtą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams. Renginiai skirti švietimo aktualijoms apžvelgti.

2013-10-01
Rugsėjis

Metodinės dienos mokytojams 2013 m. spalio 28–30 d.

Šių metų spalio 28–30 d. Vilniuje rengiamos trys metodinės dienos mokytojams temomis „Mokytojo lyderystė siekiant kiekvieno mokinio pažangos“, „Tarpkultūrinis dialogas klasėje“ ir „Mokymasis iš aktualijų įvairių dalykų pamokose“. Metodinėse dienose dirbs lektoriai iš Lietuvos ir užsienio.

2013-09-27

Kviečiame mokyklas dalyvauti atrankoje mokymų „Pirmus pedagoginio darbo metus dirbančio pedagogo kvalifikacijos tobulinimas“ programoje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kviečia mokyklas, kuriose šiais mokslo metais (2013–2014 m. m.) pradeda dirbti naujas pedagogas, dalyvauti mokymų „Pirmus pedagoginio darbo metus dirbančio pedagogo kvalifikacijos tobulinimas“ programoje.

2013-09-20

Tęsiama registracija į dvikalbio ugdymo mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, tęsia pedagogų, dirbančių ugdymo įstaigose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, atranką į dvikalbio ugdymo mokymus. Paraiškas kviečiame teikti iki 2013 m. spalio 22 d.

2013-09-11

Skelbiama registracija į Paramos kolegai (angl. Peer Coaching) mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką į Paramos kolegai (angl. Peer Coaching) mokymus. Kviečiame pedagogus išbandyti šią naują mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo formą.

2013-09-09

Skelbiama registracija į grupinės supervizijos mokymus

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ (toliau – projektas), skelbia atranką į grupinės supervizijos mokymus. Kviečiame pedagogus išbandyti šią naują mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo formą.

2013-09-03
Rugpjūtis

Kviečiame pedagogus dalyvauti veikloje „Naujų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų paieška ir išbandymas“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kviečia Lietuvos mokytojus individualiai tobulinti kvalifikaciją ir išbandyti elektroninius knygų skaitytuvus.

2013-08-30

Kviečiame registruotis į stažuotes užsienyje mokytojų asociacijų atstovams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ (toliau – projektas), skelbia atranką į stažuotes užsienyje mokytojų asociacijų atstovams.

2013-08-16
Liepa

Pratęsiame atranką į trumpalaikes pedagogų stažuotes užsienyje

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, pratęsia atranką dalyvauti trumpalaikėse stažuotėse Airijoje, Ispanijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Slovėnijoje.

2013-07-15
Birželis

Kviečiame į metodines dienas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesą formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, pradeda metodinių dienų ciklą, skirtą projekto vykdytojo ir projekto partnerių darbuotojams. Renginiai skirti švietimo aktualijoms, Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metams projektui ir strategijoje numatomiems pagrindiniams tikslams apžvelgti.

2013-06-27

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Prienuose

2013 m. birželio 18 d. Prienuose vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymą.

2013-06-27

Atrinkti dalyviai į 8 kreditų studijų modulius

Informuojame, kad pasibaigus Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ atrankai į 8 kreditų studijų modulius atrinkta 60 kandidatų.

2013-06-19

Kviečiame pedagogus registruotis į trumpalaikes stažuotes užsienyje

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką dalyvauti trumpalaikėse stažuotėse Airijoje, Ispanijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Slovėnijoje.

2013-06-18

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Anykščiuose

2013 m. birželio 12 d. Anykščiuose vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymą.

2013-06-17

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Moletuose

2013 m. birželio 6 d. Moletuose vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymą.

2013-06-10
Gegužė

Skelbiama registracija į Paramos kolegai (angl. Peer Coaching) mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką į Paramos kolegai (angl. Peer Coaching) mokymus.

2013-05-30

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Varėnoje

2013 m. gegužės 21 d. 14.00 val. Varėnos švietimo centre vyko Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas. Čia rasite renginio pažymą.

2013-05-23

Skelbiama registracija į grupinės supervizijos mokymus

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką į grupinės supervizijos mokymus

2013-05-20

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Elektrėnuose

2013 m. gegužės 16 d. Elektrėnuose vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymą.

2013-05-17

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Trakuose

2013 m. gegužės 14 d. Trakuose vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymą.

2013-05-16

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Šalčininkuose

2013 m. gegužės 9 d. Šalčininkuose vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymą.

2013-05-13

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Švenčionyse

2013 m. gegužės 7 d. Švenčionyse vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymą.

2013-05-08

Skelbiame pedagogų atranką į 8 kreditų apimties modulines studijas universitete

Ugdymo plėtotes centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009, kviečia pedagogus išbandyti naują kvalifikacijos tobulinimo formą – 8 kreditų apimties modulines studijas universitete.

2013-05-07
Balandis

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Pasvalyje, Biržuose, Rokiškyje ir Kupiškyje

2013 m. balandžio 23–24 d. Pasvalyje, Biržuose, Rokiškyje ir Kupiškyje vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymas.

2013-04-29

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Ukmergėje

2013 m. balandžio 16 d. Ukmergėje vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymas.

2013-04-17

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Šiaulių rajone, Šiauliuose, Joniškyje ir Pakruojyje

2013 m. balandžio 10–11 d. Šiaulių rajone, Šiauliuose, Joniškyje ir Pakruojyje vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymas.

2013-04-12

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Švenčionyse, Šalčininkuose, Trakuose, Elektrėnuose, Varėnoje, Molėtuose, Anykščiuose, Prienuose

2013 m. gegužės 7 d. Švenčionyse, gegužės 9 d. Šalčininkuose, gegužės 14 d. Trakuose, gegužės 16 d. Elektrėnuose, gegužės 21 d. Varėnoje, birželio 6 d. Molėtuose, birželio 12 d. Anykščiuose ir birželio 18 d. Prienuose vyks inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai.

2013-04-08
Kovas

Lektorė Briget M. Middlemas pristatė Didžiosios Britanijos inkliuzinio ugdymo patirtį

Kovo 26 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko susitikimas su inkliuzinio ugdymo specialiste Bridget M. Middlemas.

2013-03-29

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Širvintose

Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 2013 m. kovo 26 d. 10.00 val. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje (Ukmergės g. 4, Širvintos) organizuotame Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatyme dalyvavo 138 asmenys.

2013-03-28

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti dvikalbio ugdymo mokymuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia mokytojų, dirbančių mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, atranką į dvikalbio ugdymo mokymus. Dvikalbio ugdymo mokymų tikslas – stiprinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo bei istorijos, geografijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojų, dirbančių mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, dvikalbio ugdymo kompetencijas.

2013-03-26

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Kėdainiuose, Raseiniuose, Kelmėje ir Radviliškyje

2013 m. kovo 20–21 d. Kėdainiuose, Raseiniuose, Kelmėje ir Radviliškyje vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymas.

2013-03-25

Baigiasi registracija į mokytojų metodines dienas

Skelbiame užsiregistravusiųjų į Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo plėtra (II etapas)“ organizuojamas mokytojų metodines dienas sąrašus.

2013-03-21

Ką naujo mokytojai išgirs per 2013 metų pavasario metodines dienas?

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, šių metų kovo 25–27 dienomis Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“ rengia septynias metodines dienas mokytojams, kuriose ugdymo inovacijomis dalysis Lietuvos ir užsienio lektoriai.

2013-03-15

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai Šiaulių rajone, Šiauliuose, Joniškyje, Pakruojyje, Ukmergėje, Pasvalyje, Biržuose, Rokiškyje, Kupiškyje

2013 m. balandžio 10–11 d. Šiaulių rajone, Šiauliuose, Joniškyje ir Pakruojyje, 2013 m. balandžio 16 d. Ukmergėje, 2013 balandžio 23–24 d. Pasvalyje, Biržuose, Rokiškyje ir Kupiškyje vyks inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai.

2013-03-08

Metodinėse dienose mokytojams – geriausia Lietuvos ir pasaulio ugdymo patirtis

Šių metų kovo 25–27 dienomis „Litexpo“ rūmuose vyks pedagogams skirtos metodinės dienos, per kurias jie galės susipažinti su ugdymo naujovėmis taikant įvairius mokymo metodus, informacines technologijas, interaktyvias mokymo priemones, netradicines mokymo aplinkas.

2013-03-07

Metodinės dienos mokytojams 2013 m. kovo 25–27 d.

Mokytojų metodinės dienos – tai vienos dienos konferencijos pobūdžio renginiai, skirti mokytojams, kurie nori susipažinti su ugdymo turinio naujovėmis. Šių metų kovo 25–27 d.

2013-03-05

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Alytaus mieste, Alytaus rajone, Druskininkuose ir Lazdijuose

2013 m. vasario 27–28 d. Alytaus mieste, Alytaus rajone, Druskininkuose ir Lazdijuose vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymas.

2013-03-04
Vasaris

Atrinkti dalyviai antrajam atrankos į facilitatorių mokymus etapui

Informuojame, kad pasibaigus Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ atrankai į facilitatorių (trenerių) mokymus atrinkti 45 kandidatai, kurie dalyvaus antrame atrankos etape.

2013-02-20

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Kauno rajone, Kaune ir Jonavoje

2013 m. vasario 13–14 d. Kauno rajone, Kaune ir Jonavoje vyko inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Čia rasite renginio pažymas.

2013-02-18

Pedagogai pradėjo pusės metų kvalifikacijos tobulinimo stažuotes

Šių metų vasario 1 d. penkios Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojos pradėjo pusės metų trukmės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotes įvairiose švietimo institucijose.

2013-02-01
Sausis

Kviečiame registruotis į projekto vykdytojo ir partnerių darbuotojams skirtus mokymus

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ skelbia atranką į mokymus, skirtus Ugdymo plėtotės centro ir projekto partnerių darbuotojams.

2013-01-25

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai Kėdainiuose, Raseiniuose, Kelmėje, Radviliškyje, Širvintose

2013 m. kovo 20–21 d. Kėdainiuose, Raseiniuose, Kelmėje ir Radviliškyje, 2013 m. kovo 26 d. Širvintose vyks inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai.

2013-01-23

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų (profesinio mokymo įstaigų) vadovų mokymuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką į bendrojo ugdymo mokyklų vadovų mokymus.

2013-01-16

Kviečiame pedagogus registruotis į asmenybės tobulinimo ir vadybinių kompetencijų plėtojimo mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką į asmenybės tobulinimo ir (arba) vadybinių kompetencijų plėtojimo mokymus.

2013-01-16

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Kauno rajone, Kaune, Jonavoje, Alytuje, Alytaus rajone, Druskininkuose, Lazdijuose, Ignalinoje, Visagine, Zarasuose, Utenoje

2013 m. vasario 13–14 d. Kauno rajone, Kaune ir Jonavoje, 2013 m. vasario 27–28 d. Alytuje, Alytaus rajone, Druskininkuose ir Lazdijuose, 2013 m. kovo 13–14 d. Ignalinoje, Visagine, Zarasuose ir Utenoje vyks inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai.

2013-01-10

Patikslintas kvietimas registruotis į mokymus mokytojų asociacijoms

Atkreipiame dėmesį, kad yra patikslinti reikalavimai ketinantiems dalyvauti mokymuose mokytojų asociacijų atstovams.

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia mokytojų asociacijų atstovų atranką į mokymus.

2013-01-04

Pratęsiama registracija į facilitatorių mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką į facilitatorių (trenerių) mokymus.

2013-01-04

Pratęsiama registracija į grupinės supervizijos mokymus

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką į grupinės supervizijos mokymus.

2013-01-03

2012 m.

Gruodis

Šalies mokytojams pristatytos ugdymo turinio tendencijos

Spalio 29–30 d. ir lapkričio 29–30 d. Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ organizavo metodines dienas dalykų mokytojams. Metodinės dienos – tai renginiai, kuriuose pedagogams buvo pristatytos mokomųjų dalykų aktualijos.

2012-12-13

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti mini mokymuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose.

2012-12-10

Skelbiama pedagogų atranka į ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo stažuotes

Ilgalaikės stažuotės – pedagogo kvalifikacijos tobulinimo forma, siekiant praktinio darbo sąlygomis kitoje įstaigoje individualiai išbandyti praktinį patyrimą, įgyti naujų ar tobulinti turimas kompetencijas. Stažuotės laikotarpiu pedagogas nedirba savo pagrindinėje darbovietėje, tačiau jam išlaikomos visos socialinės garantijos, atostogų laikas ir darbo vieta bei mokama stipendija.

2012-12-10

Kviečiame registruotis į grupinės supervizijos mokymus

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką į grupinės supervizijos mokymus.

2012-12-10

Kviečiame registruotis į facilitatorių mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką į facilitatorių (trenerių) mokymus.

2012-12-06

Kviečiame mokytojų asociacijas registruotis į mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia mokytojų asociacijų atstovų atranką į mokymus. Mokytojų asociacijų atstovų mokymų tikslas – stiprinti mokytojų asociacijas, rekomenduojant įgyti skirtingas kompetencijas (strateginio valdymo, projektų valdymo, žmogiškųjų išteklių, finansų valdymo, viešųjų ryšių bei švietimo politikos). Kiekviena asociacija, kaip komanda, įgis kompetencijų iš visų minėtų sričių, nes kiekvienas asmuo kviečiamas dalyvauti 1 ar 2 mokymų programose.

2012-12-04
Lapkritis

Atsiliepimai apie lietuvių kalbos kursus mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba

2012 m. lapkričio 26 d. baigėsi antrą kartą vykę lietuvių kalbos kursai mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba.

2012-11-27

Parodoje „Mokykla 2012“ pristatytos kitokios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos

Lapkričio 23 d. parodoje „Mokykla 2012“ Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ pristatė kitokias pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formas.

2012-11-27

Baigiasi registracija į dalykų mokytojų metodines dienas

Skelbiame užsiregistravusių į Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo plėtra (II etapas)“ dalykų mokytojų metodines dienas sąrašus.

2012-11-16

Kviečiame į INTEL konsultantų mokymus

INTEL konsultantų mokymai – INTEL konsultantų kvalifikacijos tobulinimas – tai konsultantų rengimas vykdyti mokymo veiklą, t. y. mokyti mokytojus „Intel® Teach Essentials“ mokymo kurso.

2012-11-07
Spalis

Pedagogų inovatyvių kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai Vilniaus miesto savivaldybėje

2012 m. gruodžio 6 d. ir gruodžio 13 d. Vilniaus miesto savivaldybėje vyks pedagogų inovatyvių kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai.

2012-10-30

Pedagogų inovatyvių kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Vilniaus rajono savivaldybėje

2012 m. gruodžio 11 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyks pedagogų inovatyvių kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas.

2012-10-30

Baigiasi registracija į dalykų mokytojų metodines dienas

Skelbiame užsiregistravusių į Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo plėtra (II etapas)“ dalykų mokytojų metodines dienas sąrašus.

2012-10-24

Skelbiame institucijų ir įmonių atranką dėl ilgalaikių stažuočių pedagogams vietų organizavimo

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, organizuoja ilgalaikes (pusės metų) stažuotes pedagogams ir kviečia Lietuvos institucijas tapti stažuotės institucijomis bei pasiūlyti pedagogams ilgalaikių stažuočių vietas.

2012-10-19

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Šakiuose, Jurbarke, Tauragėje, Pagėgiuose, Šilutėje, Šilalėje, Plungėje ir Rietave

2012 m. lapkričio 19-22 d. Šakiuose, Jurbarke, Tauragėje, Pagėgiuose, Šilutėje, Šilalėje, Plungėje ir Rietave vyks inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai. Dalyvauti pristatymuose kviečiami savivaldybių atstovai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo politiką formuojančių ir vykdančių institucijų darbuotojai, mokyklų administracijos vadovai, mokytojai bei metodinių būrelių pirmininkai.

2012-10-11

Skelbiame kandidatų sąrašą į socialinės pedagogikos studijas, finansuojamas ES lėšomis

Ugdymo plėtotės centras (toliau – Centras) vykdė pakartotinę pareiškėjų (pretendentų, kandidatų) atranką 2012 m. į neformaliąsias socialinės pedagogikos studijas, vykdomas įgyvendinant Centro projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kodas VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009.

2012-10-09

Metodinės dienos dalykų mokytojams 2012 m. spalio – lapkričio mėn.

Dalykų mokytojų metodinės dienos – tai vienos dienos konferencinio tipo renginiai, skirti visiems mokytojams, kurie nori susipažinti su ugdymo turinio naujovėmis. Šių metų spalio 29–30 ir lapkričio 29–30 dienomis Vilniuje rengiamos aštuonios metodinės dienos meninio, socialinio, gamtamokslinio, dorinio, pradinio ugdymo, informacinių technologijų, užsienio kalbų ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.

2012-10-08
Rugsėjis

Tęsiami valstybinės lietuvių kalbos kursai mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba

Ugdymo plėtotės centras (UPC) tęsia projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veiklą ir toliau organizuoja valstybinės kalbos tobulinimo kursus mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba.

2012-09-28

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Klaipėdos rajone, Klaipėdoje, Palangoje ir Kretingoje

2012 m. lapkričio 6, 7 dienomis Klaipėdos rajone, Klaipėdoje Palangoje ir Kretingoje vyks inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai.

2012-09-28

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Telšiuose, Skuode, Mažeikiuose ir Akmenėje

2012 m. spalio 16 d., 17 d. Telšiuose, Skuode, Mažeikiuose ir Akmenėje vyks inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai.

2012-09-21

Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ partnerių susitikimas

Ugdymo plėtotės centro projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ 2012 metų rugsėjo 19 d. organizavo projekto partnerių susitikimą, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, miestų savivaldybių švietimo centrų, universitetų bei kitų švietimo įstaigų atstovai.

2012-09-19

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Marijampolėje, Kalvarijoje, Vilkaviškyje ir Kazlų Rūdoje

2012 m. spalio 3 d., 4 d. Marijampolėje, Kalvarijoje, Vilkaviškyje ir Kazlų Rūdoje vyks inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai.

2012-09-07

Skelbiame atrinktų kandidatų į ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir pradinio ugdymo pedagogikos studijas sąrašus

Ugdymo plėtotes centras vykdė pareiškėjų (pretendentų, kandidatų) atranką į neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir pradinio ugdymo pedagogikos studijas, truksiančias 1,5 akademinių metų.

2012-09-04
Rugpjūtis

Skelbiame atrinktų kandidatų į pedagogines ir socialinės pedagogikos studijas, finansuojamas ES lėšomis, sąrašus

Ugdymo plėtotes centras vykdė pareiškėjų (pretendentų, kandidatų) atranką į laipsnio nesuteikiančias pedagogines ir socialinės pedagogikos studijas (toliau – pedagoginės studijos, socialinės pedagogikos studijos), vykdomas įgyvendinant projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.

2012-08-08
Liepa

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis

Projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–006) Mykolo Romerio universiteto mokslininkų grupė parengė Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelį.

2012-07-26

Skelbiame atranką į ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir pradinio ugdymo pedagogikos studijas

Ugdymo plėtotės centras nuo 2012 m. liepos 23 d. skelbia pareiškėjų (pretendentų, kandidatų) atranką į neformaliojo švietimo ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir pradinio ugdymo pedagogikos studijas, truksiančias 1,5 akademinių metų.

2012-07-23

Dalyvių atsiliepimai apie lietuvių kalbos kursus mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba

2012 m. liepos 5 d. baigėsi birželio mėnesį ir liepos mėnesio pradžioje vykę lietuvių kalbos kursai mokytojams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančioje tautinės mažumos kalba. Kursai vyko 12 darbo dienų, po 3 val. kasdien, dalyvavo 206 pedagogai iš Vilniaus, Trakų, Šalčininkų rajonų bei Vilniaus, Klaipėdos miestų ugdymo įstaigų.

2012-07-09

Viešoji konsultacija dėl ilgalaikių pedagogų stažuočių aprašo

Maloniai kviečiame dalyvauti viešosiose konsultacijose, kur bus pristatomas ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuočių aprašas (toliau – aprašas), kuris yra sukurtas Ugdymo plėtotės centrui (UPC) įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, kodas VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–006. Projekto metu bus sukurtas ir išbandomas nacionalinis ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuočių modelis.

2012-07-03
Birželis

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Panevėžyje

2012 m. rugpjūčio 29 d. Panevėžio pedagogų švietimo centre ir Panevėžio rajono savivaldybėje vyks inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymas Panevėžio miesto švietimo bendruomenei.

2012-06-28

Skelbiama pedagogų atranka į ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo stažuotes

Ilgalaikės pedagogų stažuotės – pedagogo kvalifikacijos tobulinimo forma praktinio darbo sąlygomis kitoje įstaigoje siekiant individualiai gilinti praktinį patyrimą, įgyti naujų ar tobulinti turimas kompetencijas, kai pedagogas stažuotės laikotarpiu neatlieka funkcijų savo pagrindinėje darbovietėje, tačiau jam išlaikomos visos socialinės garantijos, atostogų laikas ir darbo vieta bei mokama stipendija.

2012-06-27

Pristatytos penkios inovatyvios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos

Lietuvos švietimo bendruomenei buvo pristatytos penkios inovatyvios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos: supervizija, mini mokymai, ugdomojo vadovavimo mokymai, stažuotės Lietuvoje ir stažuotės užsienio švietimo įstaigose. Pristatymas, kuriame dalyvavo 121 pedagogas iš visos Lietuvos, vyko 2012 m. birželio 25 d. Kaišiadorių savivaldybėje.

2012-06-27

Pratęsiame atranką į pedagogines ir socialinės pedagogikos studijas, finansuojamas ES lėšomis

Ugdymo plėtotes centras (toliau – Centras) pratęsė pareiškėjų (pretendentų, kandidatų) atranką 2012 m. į laipsnio nesuteikiančias pedagogines studijas ir laipsnį suteikiančias socialinės pedagogikos studijas (toliau – pedagoginės studijos, socialinės pedagogikos studijos), vykdomas įgyvendinant Centro projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kodas VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009, (toliau – Projektas).

2012-06-19

Inovatyvių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formų pristatymai savivaldybėse

Pirmą kartą Lietuvos miestų savivaldybėse bus pristatytos penkios inovatyvios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos: mini mokymai, paramos kolegai mokymai, supervizija, stažuotės Lietuvoje ir stažuotės kitų valstybių švietimo sistemoje.

2012-06-08

Ilgalaikės pedagogų stažuotės

Skelbiame institucijų ir įmonių atranką tapti stažuotės institucijomis ir pasiūlyti pedagogams ilgalaikių stažuočių vietas.

2012-06-05

 

 
Informacija atnaujinta 2013-08-02 08:12:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.