PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Pristatytos penkios inovatyvios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo formos

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ – didžiausias mokytojų kvalifikacijai tobulinimo projektas, kuriame bus išbandytos ir pritaikytos inovatyvios kvalifikacijos tobulinimo formos, tokios kaip mini mokymai, supervizija, ugdomojo vadovavimo mokymai (angl. Peer Coaching), pedagogų stažuotės Lietuvoje ir užsienyje.

Supervizija (profesinių santykių konsultavimas) – nauja kvalifikacijos tobulinimo forma, pirmą kartą išbandyta Lietuvoje. Veiklos tikslas – skatinti mokytojus analizuoti savo darbą, individualiai įvertinti iškilusias problemas ir tarpusiavio bendradarbiavimą. Supervizorius (profesinės veiklos stebėtojas) ne tik palydi iki sprendimų suradimo, bet ir iki jų įgyvendinimo.

Mini mokymai tai mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu bei ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių darbu pamokose, orientuoti į praktiką profesinės raidos renginiai, skirti konkrečiai mokyklos bendruomenei.

Ugdomasis vadovavimas (angl. Peer Coaching) – išskirtinė mokytojų profesinio tobulėjimo forma, grindžiama pedagogų tarpusavio bendradarbiavimu, tobulinant mokytojų bendruosius gebėjimus. Veiklos tikslas – vadovų / pedagogų apmokymas būti savo kolegų patarėjais padedant tobulinti pamokų planavimą, siekiant gerinti mokinių pasiekimus, mokymo procese taikant naujausias technologijas.

Stažuotės Lietuvoje – galimybė patyrusiems mokytojams, ekspertams ne tik skleisti savo gerąją patirtį, bet kartu tobulinti ir savo praktinius įgūdžius, ir žinias. Stažuotojas ne „vizituoja“, o kartu su kolegomis mokosi naujų ugdymo metodų, susipažįsta su savo srities specialistais, įgyja patirties, kaip organizuoti stažuotes savoje mokykloje.

Stažuotės užsienyje – pirmą kartą Lietuvoje siūloma nauja kvalifikacijos tobulinimo forma, skirta susipažinti su kitų šalių pedagogų darbo ypatumais, lavinti bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius. Stažuotės numatomos Norvegijoje, Slovakijoje, Airijoje, Austrijoje ir Slovėnijoje.

Sonata Chranovskienė
Ugdymo plėtotės centro projekto
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
Viešinimo specialistė
Tel. (8 5) 277 2181
El. p. sonata.chranovskiene@upc.smm.lt


 

 
Informacija atnaujinta 2014-01-27 13:59:36
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.