PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Pratęsiame atranką į pedagogines ir socialinės pedagogikos studijas, finansuojamas ES lėšomis

Ugdymo plėtotes centras (toliau – Centras) pratęsė pareiškėjų (pretendentų, kandidatų) atranką 2012 m.

į laipsnio nesuteikiančias pedagogines studijas ir laipsnį suteikiančias socialinės pedagogikos studijas (toliau – pedagoginės studijos, socialinės pedagogikos studijos), vykdomas įgyvendinant Centro projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kodas VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009, (toliau – Projektas).

Studijų atrankos aprašas

Reikalavimai pedagoginių studijų pareiškėjams:

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • turi dirbti mokytoju valstybinėje, savivaldybės ar privačioje ugdymo įstaigoje pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas;
 • motyvacija dirbti pedagoginį darbą ateityje (paraiškoje turi būti aiškiai suformuluoti pagrindiniai motyvai);
 • teigiama darbdavio rekomendacija.

Esant didesniam pareiškėjų skaičiui nei numatyta pagal projekto rodiklius ir nustatytas kvotas, vertinimo komisija, atrinkdama pareiškėjus, pirmenybę teikia tiems mokytojams, kurie:

 • dirba mokykloje, kuri yra gyvenvietėje, turinčioje iki 3 tūkst. gyventojų;
 • turi iki 5 metų pedagoginio darbo stažą.

Reikalavimai socialinės pedagogikos studijų pareiškėjams:

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • darbas vaikų globos namuose ir ne mažesnis kaip 3 metų nepertraukiamo darbo stažas vaikų globos namuose einant vaikų auklėtojo, vaikų auklėtojo padėjėjo, socialinio pedagogo, socialinio darbuotojo arba socialinio darbuotojo padėjėjo pareigas.
 • motyvacija ateityje dirbti pedagogu (paraiškoje turi būti aiškiai suformuluoti pagrindiniai motyvai);
 • teigiama darbdavio rekomendacija.

Esant didesniam pareiškėjų skaičiui nei numatyta pagal projekto rodiklius ir nustatytas kvotas, vertinimo komisija, atrinkdama pareiškėjus, pirmenybę teikia tiems mokytojams, kurie dirba socialiniais pedagogais arba socialiniais darbuotojais.

Dokumentų pateikimas:

 • Užpildyta paraiškos forma (atspausdintas egzempliorius, pasirašytas pareiškėjo).
 • Teigiama darbdavio rekomendacija (pateikiamas atspausdintas egzempliorius arba elektroniniu paštu atsiųstas skenuotas jos variantas kartu su paraiška).
 • Paraiškas pateikti iki liepos 16 d.
 • Paraiška turi būti pateikta pristatant arba atsiunčiant ją registruotu laišku adresu:
  Ugdymo plėtotės centras
  Geležinio Vilko g. 12–416, 01112 Vilnius
  su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki termino, nurodyto skelbime apie atranką Centro interneto svetainėje www.upc.smm.lt;
  arba iki to paties termino elektroniniu paštu pkt@upc.smm.lt atsiųstas skenuotas jos variantas.
 • Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

Rezultatų paskelbimas.

Atrinktų dalyvių sąrašas skelbiamas 2012 m. rugpjūčio 7 d. Centro interneto svetainėje www.upc.smm.lt

Pastaba.

Centras, patikrinęs paraišką, gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją.

Paraiška, pristatyta po Centro nurodyto termino pabaigos, jei nebus papildomo atrankos vykdymo, nebus priimta.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų arba nevisiškai užpildytos, nebus vertinamos.

Kontaktinis asmuo:
Renata Šepetė
Tel. (8 5) 277 2181
El. paštas: renata.sepete@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2012-06-19 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.