PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelis

Projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–006) Mykolo Romerio universiteto mokslininkų grupė parengė Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelį. Rengiant ir derinant modelį, buvo vykdomos 6 viešosios konsultacijos ir konferencija, kurių diskusijose dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo dalyvavo per 200 švietimo centrų darbuotojų, mokyklų vadovų, mokytojų dalykinių asociacijų, švietimo profsąjungų, universitetų, kolegijų, mokyklų susivienijimų, mokslo centrų, Švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atstovų.

Modelis atliepia pagrindines Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcijos nuostatas. Pristatomo modelio pagrindas – prisiimtos atsakomybės modelis, kuris yra siejamas su liberaliu, decentralizuotu modeliu, atspindinčiu modernų požiūrį į pedagogų kvalifikacijos tobulinimą. Modelyje numatyta plėtoti kvalifikacijos tobulinimo formų įvairovę, didinti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų prieinamumą mokyklose atsižvelgiant į galimybę tobulinti kompetencijas kolegialus dalijimosi patirtimi ir individualaus tobulinimosi formomis. Ypač daug dėmesio skiriama pradedančiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, pedagogų kompetencijos sričių sandaros, karjeros raidos, kvalifikacijos tobulinimo vertinimo ir kokybės užtikrinimo aspektams.

Rekomenduojamų realizavimo priemonių planas numato įvairias modelio įgyvendinimo priemones nuo 2012 m. iki 2017 m.

Vytautas Andrėkus,
projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo modelio kūrimo vadovas,
el. paštas vytautas.andrekus@upc.smm.lt
tel. (8 5) 277 2171

 

 
Informacija atnaujinta 2012-08-07 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.