PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Skelbiame preliminarią pedagogų atranką į 8 kreditų apimties modulines studijas universitete

Ugdymo plėtotes centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009, dar kartą kviečia pedagogus išbandyti naują kvalifikacijos tobulinimo formą – 8 kreditų apimties modulines studijas universitete.

Modulinės studijos bus organizuojamos esant finansavimui.

Studijomis siekiama paskatinti mokytojus tobulintis studijuojant inovatyvias programas universitetuose. Siūloma rinktis vieną iš naujų, kūrybiškumą skatinančių modulinių studijų programų. Pedagogai, dalyvaujantys modulinių studijų programoje, turės galimybę išklausyti beveik 4 mėnesių trukmės 8 kreditų kursą pasirinkta tema. Šiose modulinėse studijose yra skirta 150 vietų (viename modulyje – iki 15 vietų), finansuojamų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis.

Modulinėse studijose gali dalyvauti visi pedagogai, dirbantys mokytojais valstybinėse, savivaldybės ar privačiose ugdymo įstaigose pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programas.

Preliminari studijų pradžia – 2014 m. vasario mėn.

Modulinių studijų programos:

Lietuvos edukologijos universitetas

1. Socialinio ugdymo technologijos ir socialinė komunikacija (8 kr.)

2. Informacinės ir komunikacinės technologijos švietime (8 kr.)
(modulis bus organizuojamas tuo atveju, jei susirinks ne mažiau kaip 6 asmenys)

Klaipėdos universitetas

1. Švietimo institucijos įvaizdžio kūrimas ir tobulinimas (8 kr.)

2. Pedagoginės veiklos tobulinimo teorija ir praktika (8 kr.)

Kauno technologijos universitetas (nuotolinės studijos)

1. Šiuolaikinio mokytojo veikla: ugdomasis vadovavimas ir pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas (8 kr.)

2. Mokinys ir pedagogas konceptualioje visuomenėje (8 kr.)

Šiaulių universitetas

1. Kūrybiškumo ugdymas taikant meno terapijos metodus (8 kr.)
(modulis bus organizuojamas tuo atveju, jei susirinks ne mažiau kaip 5 asmenys)

2. Fotografija ir grafinis dizainas (8 kr.)
(modulis bus organizuojamas tuo atveju, jei susirinks ne mažiau kaip 5 asmenys)

Vytauto Didžiojo universitetas

1. Kūrybingumą skatinanti mokymosi aplinka pamokoje (8 kr.)

2. Pamokos didaktika kitaip: pojūčių reikšmė mokymosi sėkmei (8 kr.)

Dokumentų pateikimas

Pedagogai, pageidaujantys dalyvauti modulinėse studijose, turi:

Atrankos vykdymas

  • gavę patvirtinimą dėl finansavimo, Jus informuosime ir prašysime per nurodytą laiką atsiųsti skenuotas ir pasirašytas anketas vertinti.

Kandidatai, nepatekę į projekto mokamas vietas, turės galimybę studijuoti savomis lėšomis. Vieno modulio kaina – 649,60 Lt.

Baigus modulį bus išduodamas pažymėjimas ir akademinė pažyma, suteikianti teisę toliau tęsti studijas ir įskaityti išklausytus dalykus.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Daugiau informacijos suteiks

Renata Šepetė
Ugdymo plėtotės centro
projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo
sistemos plėtra (II etapas)“ veiklos vadovė

M. Katkaus g. 44, 108 kab.
09217 Vilnius
Tel. (8 682)  28 060
El. p. renata.sepete@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2013-11-18 09:06:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.