PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Pratęsiama registracija į grupinės supervizijos mokymus

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką į grupinės supervizijos mokymus.

Grupinės supervizijos mokymai (profesinių santykių konsultavimas) – tai grupinio konsultavimo forma ir mokymosi bei kvalifikacijos tobulinimo procesas, skatinantis mokytojus analizuoti savo darbą bei mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą.

Dėl daugelio priežasčių mokytojas anksčiau ar vėliau susiduria su įvairiais iššūkiais, pasipriešinimu, įtampa, konfliktais. Nuo to didžiąja dalimi priklauso ir mokytojo savijauta, ir darbo rezultatai. Gebėjimas spręsti konfliktines situacijas, palaikant bendradarbiaujantį santykį su kolegomis, mokiniais ir mokinių tėvais, yra vienas svarbesnių mokytojo gebėjimų. Ugdytis šį gebėjimą padeda grupinės supervizijos mokymai. Tai nėra tradiciniai mokymai, o supervizoriai (lektoriai) neskaito paskaitų, dalyviai negauna dalomosios medžiagos.  

Supervizijoje nėra iš anksto numatytų temų, standartinių programų ar metodų. Užsiėmimuose pedagogai, kalbėdami apie problemas ir galimus problemų sprendimų būdus, mokosi struktūruotai spręsti konfliktines situacijas, analizuoti savo profesinį vaidmenį ir funkcijas.

Pedagogai, dalyvavę supervizijos mokymuose, apibūdina juos kaip galimybę pažvelgti į savo darbą iš šalies, kaip „stotelę“, kurioje pagaliau nustojame skubėję, turime laiko įsigilinti į save, savo profesinio darbo ypatumus ir suprasti savo kaip specialisto stiprybes, o galbūt ir silpnybes. Supervizijos mokymai pirmiausia stiprina žmogų kaip asmenį.

Mokymų laikas ir vieta. Supervizijos procesą (mokymus) sudaro 7 susitikimai po 5 akademines valandas (iš viso – 35 akademinės valandos). Kiekvieną kartą renkasi ta pati grupė. Labai svarbu dalyvauti visame mokymosi procese. Dalyvių grupę sudarys ne mažiau kaip 12 pedagogų, tiesiogiai nesusijusių darbiniais ryšiais. Ypač veiksminga, kai supervizijoje dalyvauja nepažįstami asmenys. Mokymų vieta bus parinkta pagal regionus, atsižvelgiant į pareiškėjų geografinę vietovę. Konkretus mokymų laikas ir vieta bus tikslinami. Mokymai apmokami iš Europos socialinio fondo lėšų.

Reikalavimai paraiškos teikėjams:

  • paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose dirbantys pedagogai;
  • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti mokymuose ir paraiškoje aiškiai suformuluoti esminius dalyvavimo mokymuose motyvus, kodėl pareiškėjui būtina supervizija;
  • pareiškėjas turi įsipareigoti dalyvauti visuose 7 (septyniuose) supervizijos mokymų susitikimuose;
  • asmenys, pageidaujantys dalyvauti grupinės supervizijos mokymuose, turi užpildyti paraišką internete (registracijos anketa);
  • užpildytą paraišką atspausdinti ir pasirašytą atsiųsti skenuotą elektroniniu paštu laima.rubikaite@upc.smm.lt arba originalą pateikti toliau nurodytu adresu;
  • paraiškos turi būti pateiktos iki 2013 m. sausio 24 d.;
  • jei paraiška siunčiama paštu, ant voko turi būti pašto žyma, rodanti, kad paraiška išsiųsta iki 2013 m. sausio 24 d.

Atranką į mokymus vykdo Ugdymo plėtotės centras.

  • Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras per 15 darbo dienų po atrankos įvykdymo informuos tuos pareiškėjus, kurie atrinkti dalyvauti mokymuose.
  • Neatrinkti pareiškėjai nebus atskirai informuojami.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks:
Laima Rubikaitė, Reda Matulionytė
Ugdymo plėtotės centro
projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
veiklos vadovė

M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
Tel. (8 5) 277 2181 (darbo)
Tel. 8 682 28 050 (mob.)

 

Sonata Chranovskienė

Ugdymo plėtotės centro
projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
viešinimo specialistė
Veiklos vadovė

 

 
Informacija atnaujinta 2013-01-22 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.