PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Skelbiama registracija į grupinės supervizijos mokymus

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ (toliau – projektas), skelbia atranką į grupinės supervizijos mokymus. Kviečiame pedagogus išbandyti šią naują mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo formą.

Grupinė supervizija (profesinių santykių konsultavimas) – mokymosi procesas, kai dalyviai analizuoja ne simuliuojamas, o realias profesinių santykių situacijas, iš savo ir kitų patirties mokosi, kaip bendradarbiauti, konstruktyviai ir pozityviai įsivertinti bei tobulinti savo darbą.

Norime atkreipti dėmesį, kad grupinės supervizijos mokymai yra neįprasti tiek turiniu, tiek forma.

  • Supervizijoje nėra iš anksto numatytų temų, standartinių programų ar metodų. Supervizoriai (lektoriai) neskaito paskaitų, dalyviai negauna mokomosios / dalomosios medžiagos. Užsiėmimuose pedagogai, kalbėdami apie problemas ir galimus problemų sprendimų būdus, mokosi struktūruotai spręsti konfliktines situacijas, analizuoti savo profesinį vaidmenį ir funkcijas.
  • Grupinės supervizijos mokymai yra procesas, kurį sudaro 7 susitikimai po 5 akademines valandas (iš viso – 35 akademinės valandos). Kiekvieną kartą renkasi ta pati grupė. Labai svarbu dalyvauti visame mokymosi procese. Dalyvių grupę sudaro ne mažiau kaip 12 pedagogų, tiesiogiai nesusijusių darbo santykiais. Supervizija ypač veiksminga, kai mokymuose dalyvauja nepažįstami asmenys.

Kas yra grupinė supervizija, galite sužinoti pažiūrėję parodomosios supervizijos reportažą.

Mokymų vieta ir laikas. Mokymų vieta bus parenkama pagal regionus, atsižvelgus į tai, kad atstumas tarp pareiškėjo darbovietės ir mokymų vietos nebūtų didesnis kaip 60 km. Kiekviena grupė per pirmąjį susitikimą aptars likusių šešių susitikimų datas ir laiką. Konkretus mokymų laikas ir vieta bus derinami su mokymų dalyviais. Mokymų dalyviams kelionės išlaidos bus kompensuojamos projekto lėšomis.

Paraiškas kviečiame teikti iki 2013 m. rugsėjo 25 d.  

Reikalavimai paraiškos teikėjams

  • Paraiškas gali teikti bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose dirbantys pedagogai. Paraiškas gali teikti ir tie asmenys, kurie dalyvavo grupinės supervizijos mokymuose projekto I etape, t. y. 2010/2011 metais.
  • Pareiškėjas turi aiškiai suformuluoti esminius dalyvavimo mokymuose motyvus.
  • Pareiškėjas turi įsipareigoti dalyvauti visuose septyniuose supervizijos mokymų susitikimuose.
  • Asmenys, pageidaujantys dalyvauti grupinės supervizijos mokymuose, turi užpildyti paraišką internete (registracijos anketa).
  • Užpildytą paraišką galima atsiųsti skenuotą elektroniniu paštu laima.rubikaite@upc.smm.lt arba originalą pateikti (paštu ar pristatyti) adresu: Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus g. 44-225, 09217 Vilnius.

Atranką į mokymus vykdo Ugdymo plėtotės centras.

Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras per 15 darbo dienų po atrankos įvykdymo informuos tuos pareiškėjus, kurie atrinkti dalyvauti mokymuose. Neatrinkti pareiškėjai nebus atskirai informuojami.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks:
Laima Rubikaitė,
Ugdymo plėtotės centro projekto
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
veiklos vadovė

M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
el.p. laima.rubikaite@upc.smm.lt;
Tel. (8 5)  277 2181 (darbo)
Tel. 8 618  40260 (mob.)

 

 
Informacija atnaujinta 2013-09-03 12:19:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.