PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (II ETAPAS)


Kviečiame fizikos mokytojus registruotis į trumpalaikę stažuotę Šveicarijoje

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia fizikos mokytojų atranką dalyvauti trumpalaikėje stažuotėje Šveicarijoje.

Stažuotės tikslas – suteikti unikalią galimybę fizikos mokytojams apsilankyti Europos branduolinių tyrimų organizacijoje bei susipažinti su Šveicarijos švietimo sistema ir jos ypatumais, apsilankyti mokyklose, nacionalinio ir regioninio lygmens švietimo institucijose.

Dalyviams apmokama:

 • kelionė lėktuvu iš Vilniaus į Ženevą ir atgal;
 • transportas stažuotės šalyje;
 • apgyvendinimas viešbutyje dviviečiuose kambariuose;
 • maitinimas;
 • kelionės draudimas.

Stažuotės vyks: planuojama stažuotės vykdymo pradžia – 2014 m. kovo 9–15 d.

Stažuotės trukmė: stažuotė trunka 7 dienas, iš jų 5 dienos skirtos edukacinei programai.

Stažuotės kalba: anglų.

Stažuotės grupės dydis: 12 fizikos mokytojų.

Reikalavimai fizikos mokytojams, ketinantiems dalyvauti stažuotėje:

 • paraiškas gali teikti mokytojai, dirbantys mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo ir (ar) profesinio mokymo programas, t. y. fizikos mokytojai;
 • geras anglų kalbos mokėjimas – būtina (atrankos vykdytojai pasilieka teisę paprašyti pateikti kalbos lygį patvirtinančius dokumentus);
 • paraiškoje pateikti informaciją apie mokinių pasiekimus nacionalinėse ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose – privalumas;
 • dalyvavimas stažuotėje užsienyje turi būti suderintas su darbdaviu;
 • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalyvauti stažuotėje ir paraiškoje nurodyti argumentuotą dalyvavimo stažuotėje poreikį;
 • pareiškėjas turi būti motyvuotas dalytis stažuotėje įgyta patirtimi ir paraiškoje nurodyti kryptingą stažuotės sklaidą;
 • po stažuotės bus reikalaujama pateikti išsamią ataskaitą, atspindinčią svarbiausius stažuotės aspektus.

Su stažuotės dalyviais bus pasirašomos sutartys dėl anksčiau įvardytų įsipareigojimų vykdymo. Atkreipiame dėmesį, kad neįvykdžius visų sutartyje įvardytų reikalavimų UPC gali pareikalauti atlyginti stažuotės išlaidas.

Jei pretendentų į stažuotę bus daugiau negu numatyta pagal projekto rodiklius ir nustatytas kvotas, vertindami pareiškėjus pirmenybę teiksime tiems mokytojams, kurie:

 • dar nedalyvavo to paties projekto stažuotėse užsienyje;
 • parengė daugiau mokinių ir pasiekė konkrečius rezultatus tarptautinėse ir nacionalinėse olimpiadose;
 • tiksliai ir argumentuotai nurodė dalyvavimo stažuotėje motyvus ir būsimas stažuotės sklaidos formas.

Paraiškų teikimas:

 • kiekvienas kandidatas privalo užpildyti paraišką internete;
 • užpildytą paraišką atsispausdinti ir pasirašytą bei patvirtintą darbdavio parašu atsiųsti skenuotą elektroniniu paštu renata.sepete@upc.smm.lt arba originalą pateikti toliau nurodomu adresu;
 • paraiškas teikti iki 2014 m. sausio 30 d. (galioja pašto žyma, rodanti, kad paraiška išsiųsta iki 2014 m. sausio 30 d.).

Atrankos vykdymas:

Atranką į stažuotę Šveicarijoje vykdo Ugdymo plėtotės centras.

Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras dalyvius informuos elektroniniu paštu.

Neatrinkti pareiškėjai atskirai nebus informuojami.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks:
Renata Šepetė,
projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“
veiklos vadovė

Ugdymo plėtotės centras
M. Katkaus g. 44
LT-09217 Vilnius
Tel. (8 682) 28 060

 

 
Informacija atnaujinta 2014-01-08 15:48:00