PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (III ETAPAS)

Naujienos  | Apie projektą  | Veiklos  | Dokumentai  | Apie mus rašo  | Kontaktai  | Rezultatai

I etapas  | II etapas


PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (III ETAPAS)

Projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-010

Projekto trukmė

2012-12-28 - 2015-06-28 (pratęstas iki 2015-10-31)

Projekto vertė 8 180 384,76 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas

Projektu siekiama sudaryti sąlygas ilgalaikiam pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, išbandant naujas ilgalaikių stažuočių formas.

Per ilgalaikes stažuotes pedagogams bus sudarytos galimybės atsitraukti nuo savo tiesioginio darbo ir tobulinti profesinius gebėjimus, įgyti naujos patirties ir išmokti prisitaikyti kitoje darbinėje aplinkoje. Projekte numatoma išbandyti tokias stažuočių formas: universitetinės studijos; metodinių priemonių ir vadovėlių rengimas; vadovavimas švietimo projektams ar dalyvavimas atskirose jų veiklose; stažavimasis Lietuvos švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje, įmonėje; stažavimasis užsienio švietimo, mokslo, kultūros įstaigoje, įmonėje.

Projekto tikslai

 1. Sudaryti sąlygas ilgalaikiam pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, išbandant inovatyvias ilgalaikių stažuočių formas.
 2. Įvertinti ilgalaikių pedagogų stažuočių patirtį, numatant tolesnes jų vykdymo galimybes.

Projekto uždaviniai

 • Išbandyti skirtingas ilgalaikių pedagogų stažuočių formas.
 • Organizuoti konsultacinius renginius, kurie suteiktų žinių apie ilgalaikes pedagogų stažuotes.
 • Susipažinti su užsienio šalių ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo patirtimi.
 • Parengti ilgalaikių pedagogų stažuočių diegimo priemonę.

Projekto laukiami rodikliai

 • 170 asmenų susipažins su ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo procesu ir stažuočių rezultatais.
 • 70 pedagogų dalyvaus ilgalaikėse pedagogų stažuotėse.
 • 100 stažuotojų dalyvaus trijų mėnesių ilgalaikėse pedagogų stažuotėse tarp bendradarbiaujančių mokyklų.
 • Bus parengtas ilgalaikių pedagogų stažuočių priemonių rinkinys.
 • 45 stažuotojų vadovai iš stažuotojus priimančių institucijų dalyvaus konsultaciniuose renginiuose.
 • 70 stažuotojų dalyvaus konsultaciniuose renginiuose.
 • 26 asmenys susipažins su stažuočių organizavimu užsienio šalyse ir patobulins kvalifikaciją.
 • Bus atliktas ilgalaikių pedagogų stažuočių vertinimo tyrimas.
 • Bus parengta ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo ir finansavimo galimybių studija.
 • Bus parengtas ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo ir vykdymo aprašo projektas.

Projekto tikslinė(s) grupė(s): mokytojai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai.

Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ valdymo grupė:

 • Eglė Pranckūnienė, Mokyklų tobulinimo centro direktorė;
 • Rasa Šnipienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro direktoriaus pavaduotoja;
 • Aidas Aldakauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius;
 • Rūta Svarinskaitė, „Patirties partnerių“ Iniciatyvos koordinatorė, NVO dirbančių vystomojo bendradarbiavimo srityje Platformos valdybos narė;
 • Mindaugas Briedis, Projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ veiklų vadovas;
 • Rasa Šavareikaitė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus vedėja;
 • Ramutė Vaznonienė, I.e. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Kas yra ilgalaikė pedagogų stažuotė?
Nauja patirtis – ilgalaikės pedagogų stažuotės

Projekto vadovė Vilma Venta Jankūnienė.

 

 
Informacija atnaujinta 2015-09-02 15:11:21
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.