PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (III ETAPAS)

Naujienos  | Apie projektą  | Veiklos  | Dokumentai  | Apie mus rašo  | Kontaktai  | Rezultatai

I etapas  | II etapas


Dokumentai

Atnaujintas IIlgalaikiu stazuociu aprasas
Santrauka Stažuočių organizavimo efektyvumo, naudingumo tyrimo ir poveikio vertinimo ataskaita
Executive summary_Evaluation of effectiveness, utility and impact of long term internships of teachers
Stažuočių organizavimo efektyvumo, naudingumo tyrimo ir poveikio vertinimo ataskaita
Ilgalaikių pedagogų stažuočių galimybių studija

Įsakymas dėl ilgalaikių stažuočių tvarkos aprašo pakeitimo
Konsultacinių renginių stažuotojams programa
Konsultacinių renginių stažuotojus priimančioms institucijoms programa
Ilgalaikių pedagogų stažuočių kokybės stebėsena ir užtikrinimas
Ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Pedagogų stažuotės išlaidų fiksuotų įkainių nustatymo tyrimų ataskaita
Stažuočių vadovas Lietuvoje
Stažuočių vadovas užsienyje
Bendradarbiavimo sutarties tarp mokyklų projektas
Dalyvavimo ilgalaikių stažuočių atrankoje vadovas
Ilgalaikės pedagogų stažuotės: vadovas stažuočių institucijoms ir mentoriams
Rekomendacijos 3 mėn. stažuočių programų rengimui
Vadovas nacionalinei institucijai (projekto vykdytojui)

Stažuočių ataskaitos
Stažuotės Olandijoje ataskaita 2015-06-28–07-04
Stažuotės D. Britanijoje ataskaita 2015-06-14–20
Stažuotės ataskaita. Susipažinimas su inovacijomis STEM ugdyme ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema Belgijoje
Stažuotės į Šveicariją ataskaita 2015-02-15–21
,

 

 
Informacija atnaujinta 2015-12-03 16:11:03
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.