PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (III ETAPAS)

Naujienos  | Apie projektą  | Veiklos  | Dokumentai  | Apie mus rašo  | Kontaktai  | Rezultatai

I etapas  | II etapas


Naujienos

Keturi straipsniai aktualiomis lituanistinio švietimo temomis

Įgyvendinant projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ buvo parengti keturi straipsniai, skirti aktualioms lituanistinio švietimo temoms.

2015-10-08

Bus diskutuojama dėl užsienio stažuotėse įgytos patirties taikymo stiprinant gamtos, technologijų, inžinerijos ir tiksliųjų mokslų ugdymą Lietuvoje

2015 m. rugsėjo 23 ir 24 dienomis 14 valandą dešimt mokyklų komandų iš įvairių Lietuvos miestų susės prie apskritojo stalo aptarti, kaip taikyti iš užsienio stažuočių parsivežtą patirtį stiprinant gamtos, technologijų, inžinerijos ir tiksliųjų mokslų ugdymą. Mokyklos pristatys STEM veiksmų planų projektus, parengtus pagal Ugdymo plėtotės centro „Gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos dalykų (STEM) stiprinimo veiksmų plano kokybės reikalavimus“.

2015-09-22

Trumpalaikių stažuočių Olandijoje ir Didžiojoje Britanijoje ataskaitos

Įgyvendinant projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ veiklas, 2015 m. birželio 14–20 d. ir birželio 28–liepos 4 d. buvo suorganizuotos trumpalaikės stažuotės į Olandiją ir Didžiąją Britaniją.

2015-08-05

Mokyklų, orientuotų į STEAM ugdymą, pedagogai baigė stažuotes užsienyje

2015 metų birželio 1 dieną 10 pedagogų buvo išvykę į mėnesio trukmės stažuotes Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Stažuotojai gilinosi į STEAM ugdymo specifiką ir geriausią šių šalių patirtį parsivežė į savo mokyklas.

2015-07-30

Pasibaigė bendradarbiaujančių mokyklų 3 mėnesių trukmės stažuotės

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (III etapas) baigė įgyvendinti 3 mėnesių trukmės bendradarbiaujančių mokyklų stažuotes lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Nuo projekto pradžios 100 mokytojų iš tautinių mažumų mokyklų ir mokyklų, kuriose ugdymo programos įgyvendinamos lietuvių kalba, keitėsi patirtimi, kaip sudominti mokinius lietuvių kalba ar ugdyti vaikus, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių, mezgė bendradarbiavimo ryšius.

2015-06-08

Skelbiame ilgalaikių pedagogų stažuočių galimybių studijos rezultatus

Ugdymo plėtotės centro užsakymu buvo parengta ilgalaikių pedagogų stažuočių galimybių studija. Studijos tikslas – įvertinant ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo ir vykdymo patirtį, suformuluoti siūlymus naujoms stažuočių formoms, pateikti rekomendacijas stažuočių organizavimo ir finansavimo modeliui.

2015-06-03

Mokyklų, orientuotų į STEAM ugdymą, pedagogai pradeda stažuotes užsienyje

2015 metų birželio 1 dieną 10 pedagogų pradeda mėnesio trukmės stažuotes Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Stažuotojai gilinsis į STEAM ugdymo specifiką ir geriausią šių šalių patirtį parsiveš į savo mokyklas.

2015-06-01

Ilgalaikių pedagogų stažuočių vertinimas: nauda ir rezultatai

Ugdymo plėtotės centro užsakymu buvo atliktas stažuočių organizavimo efektyvumo, naudingumo tyrimo ir poveikio vertinimas. Šio tyrimo metu įvertintas ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo efektyvumas, nauda ir poveikis ugdymosi procesui.

2015-05-22

Baigta į STEAM ugdymą orientuotų mokyklų pedagogų atranka dalyvauti ilgalaikėje ir trumpalaikėje stažuotėse užsienyje

Siekiant suburti STEAM ugdymą plėtojančias Lietuvos mokyklas į tinklą, 2015 m. kovo 26 d. buvo paskelbtas kvietimas mokykloms pildyti STEAM potencialo vertinimo formą ir teikti paraiškas dalyvauti ilgalaikėje ir trumpalaikėje stažuotėse užsienyje. Atlikus pateiktų dokumentų vertinimą, buvo atrinkta 30 pedagogų, birželio mėnesį dalyvausiančių ilgalaikėje ir trumpalaikėje stažuotėse

2015-05-14

Įvyko baigiamoji projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ konferencija „Ateities stažuotė“.

2015 m. balandžio 30 d. įvyko konferencija „Ateities stažuotė“. Tai Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ baigiamoji konferencija, kurios tikslas – pristatyti ir aptarti projekto rezultatus, pasidalyti teorinėmis bei praktinėmis įžvalgomis: „Kaip mokytojų stažuotės gali prisidėti sprendžiant švietimo problemas? Kokios ir kaip turėtų būti organizuojamos stažuotės ateityje?“.

2015-05-06

Konsultacinis renginys 3 mėnesių stažuočių dalyviams ir jų mentoriams

2015 m. kovo 12 d. Ugdymo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius), projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ organizuoja pirmąjį susitikimą VI srauto stažuotojams ir jų mentoriams, kurie 3 mėn. stažuotes pradėjo nuo šių metų kovo mėnesio.

2015-03-12

Po pusės metų stažuotės mokytojai grįžta į savo mokyklas

2015 m. vasario 25 d. Ugdymo plėtotės centre vyko susitikimas su mokytojais, kurie dalyvavo ilgalaikėje pusės metų kvalifikacijos tobulinimo stažuotėje. Po paskutinės stažuotės dienos į susitikimą atvyko 8 stažuotojai. Jie atvyko iš įvairių miestų į Vilnių ne tik pasidalyti įspūdžiais, gerąja patirtimi, bet ir pristatyti stažuotės rezultatus, jos metu sukurtus produktus bei vykdomas veiklas.

2015-02-27

Susitikimas su pusės metų trukmės kvalifikacijos tobulinimo stažuočių dalyviais

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. pusės metų trukmės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotes pradėjo 12 mokytojų, kurie stažavosi įvairiose švietimo institucijose Lietuvoje ir užsienyje. Šių metų vasario pabaigoje stažuotojai baigia savo pusmetines stažuotes. Ilgalaikių stažuočių naudą, patirčių taikymą pamokose stažuotojai pristatys 2015 m. vasario 25 d. Ugdymo plėtotės centre.

2015-02-24

Ketvirta stažuotės Šveicarijos branduolinių tyrimų organizacijoje diena

Paskutinė programos diena buvo skirta viso vizito apibendrinimui ir diskusijai su CERN dirbančiais lietuviais: Davidu Abdurachmanovu (Fermi National Accelerator Lab., USA), Justu Balču (Vilniaus universitetas) ir kt. Diskusijos metu mokytojai negailėjo klausimų.

2015-02-24

Trečia stažuotės Šveicarijos branduolinių tyrimų organizacijoje diena

Frank Hartmann (KIT – Karlsruhe Institute of Technology (Vokietija) pristatė CMS ir ATLAS detektorių veikimo principą. Pranešėjas papasakojo, kad vykstant susidūrimui atsiranda be galo daug dalelių, kurios juda skirtingomis trajektorijomis. Buvo labai įdomu sužinoti, kaip detektoriuje atskiriamos skirtingos dalelės (fotonai, elektronai, hadronai ir miuonai).

2015-02-19

Antroji stažuotės Šveicarijos branduolinių tyrimų organizacijoje diena

Pranešėjai CERN David Abdurachmanov (Fermi National Accelerator Lab., US) ir Justas Balcas (Vilniaus universitetas, LT) supažindino su informacinių technologijų raida nuo CERN įkūrimo iki šių dienų. Pasirodo, pagrindinis darbo krūvis tenka IT specialistams. Atliekant bandymus ir eksperimentus gaunamas milžiniškas kiekis duomenų, kurių neįmanoma apdoroti turint dabartinius resursus, todėl CERN kas 4 metus keičia visą įrangą.

2015-02-19

Stažuotė Šveicarijoje, Europos branduolinių tyrimų organizacijoje (CERN)

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, 2015 m. vasario 15–21 d. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo stažuotę Europos branduolinių tyrimų organizacijoje (CERN). Stažuotėje dalyvaus 12 fizikos, fizikos-astronomijos, fizikos-informatikos, fizikos-matematikos, fizikos-chemijos mokytojų.

2015-02-13

Vizitų po stažuočių institucijas ataskaita

2015 metų sausio mėnesį vyko projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ vizitai po institucijas, kuriose pedagogai atlieka stažuotes. Vizitų metu aptarta 12 mokytojų stažuotojų stažuotės eiga ir institucijų bendradarbiavimas su mokytojais.

2015-02-13

Konsultacinis renginys 3 mėnesių stažuočių dalyviams ir jų mentoriams

2015 m. vasario 9 d. nuo 14.30 iki 16 val. Ugdymo plėtotės centre vyks antrasis 3 mėnesių stažuočių konsultavimo renginys. Jame kviečiame dalyvauti stažuočių dalyvius ir jų mentorius, kurie šias stažuotes pradėjo 2014 metų gruodžio mėnesį.

2015-02-04

Pamokos pėsčiomis. Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino Vilniaus ieškojimas

Sausio 28 d. Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ stažuotoja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Labuckaitė, kuri stažuojasi Mokyklų tobulinimo centre, vedė praktinį seminarą respublikos lietuvių kalbos mokytojams „Pamokos pėsčiomis. Rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino Vilniaus ieškojimas.“

2015-02-04

Konsultacinis renginys 3 mėn. stažuotojams ir mentoriams

2015 m. sausio 15 d. Ugdymo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius), 201 ir 202 salėse vyks 3 mėn. stažuočių konsultavimo renginys. Jame kviečiame dalyvauti stažuotojus ir jų mentorius, kurie 3 mėn. stažuotes pradėjo nuo šių metų sausio mėnesio.

2015-01-13

Lietuvos mokyklose vaikai rašo kursinius darbus ir žaidžia „X Faktorių“

Mokytojai lituanistai prisipažįsta – ugdymo metodai, kuriuos jie taiko mokydami vaikus, ne visada būna efektyvūs. Reikia šviežio žvilgsnio ir atsinaunijimo. Tą suteikia 3 mėnesių stažuotės, kurių metu mokytojai mokosi kitoje mokykloje. Šias stažuotes jau antrus metus Lietuvos mokyklose rengia Ugdymo plėtotės centras.

2015-01-13

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ laimėjo konkursą „ESF ŽINGSNIAI 2014“

Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ stažuotoja Aušra Indrišiūnienė (Šalčininkų r. baltosios Vokės „Šilo“ vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja) buvo nominuota tarp dešimties geriausių Europos socialinio fondo finansuojamų projektų ir gavo apdovanojimą – statulėlę, reiškiančią buvimą kartu ir bendradarbiavimą.

2014-12-17

Konsultavimo renginys 3 mėn. stažuotojams ir mentoriams

2014 m. gruodžio 15 d. Ugdymo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius), 003 salėje vyks konsultavimo renginys 3 mėn. stažuotojams, kurie stažuotes pradėjo 2014 m. gruodžio mėn. ir pabaigs 2015 m. vasario mėn.

2014-12-15

Konsultacinis renginys pusės metų stažuotojams

Ugdymo plėtotės centro projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)" 2014 m. gruodžio 8 – 9 d. rengia pusės metų ilgalaikių stažuočių mokymus, kurių metu aptariami stažuotėje kuriami produktai bei jų nauda gerinant mokinių pasiekimus. Pedagogai mokymų metu dalinasi gerąja patirtimi, kurią galės panaudoti tęsiant savo stažuotes pasirinktoje institucijoje.

2014-12-09

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ kviečia į susitikimą su švietimo įstaigų atstovais

2014 m. lapkričio 28 d. švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje (3 aukštas) vyks Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ veiklos „Ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo patirtis Prancūzijoje, Ispanijoje ir Škotijoje (JK)“ pristatymas.

2014-11-26

Lietuvos švietimo atstovai susipažino su Škotijos švietimo sistema

2014 m. rugsėjo 22–26 d. Lietuvos mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovai dalyvavo stažuotėje Škotijoje, per kurią lankėsi parodoje-konferencijoje „Škotijos mokymosi festivalis 2014“, vykusioje Glazgo mieste.

2014-10-10

Konsultacinis renginys priimančioms ilgalaikių pedagogų stažuočių institucijoms

2014 m. rugsėjo 10 d. 10 val. Vilniaus lenkų kultūros namuose (Naugarduko g. 76, Vilnius) vyks konsultacinis renginys, skirtas pusę metų stažuotojus priimančioms institucijos. Renginyje institucijų vadovai ir atstovai bus supažindinti su ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuočių tvarka, reikalavimais bei organizaciniais klausimais.

2014-09-09

Trisdešimt du Lietuvos mokytojai pradės mokslo metus ne savo mokykloje, o kitose verslo ir švietimo institucijose

Jau antrus mokslo metus praktikuojama nauja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo forma – ilgalaikės pedagogų stažuotės, per kurias mokytojai dirba ne savo mokykloje, o pasirinktoje Lietuvos arba kitos šalies švietimo institucijoje, verslo įmonėje arba tobulina kompetencijas studijuodami universitete.

2014-09-01

Konsultacinis renginys priimančioms ilgalaikių pedagogų stažuočių institucijoms

2014 m. rugpjūčio 28 d. 10 val. viešbutyje „Ponas Tadas“ vyks baigiamasis konsultacinis renginys, skirtas ilgalaikių pedagogų stažuočių priimančių institucijų atstovams. Renginyje bus pristatyti ir aptarti metus trukusių stažuočių rezultatai ir pasiekimai, geroji patirtis.

2014-08-27

Iš įprastinės darbo aplinkos - į 3 mėn. stažuotę kitoje mokykloje

Ne vienas mokytojas susiduria su nusivylimu mokykla, nepasitenkinimu savo darbo rezultatais, permainų troškimu. Vienas iš būdų šiai problemai spręsti – išėjimas iš darbo, tačiau jis pernelyg drastiškas ir ne kiekvienam mokytojui priimtinas ar lengvai įgyvendinamas.

2014-08-08

Trijų mėnesių trukmės ilgalaikės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotės

2014 m. vasario–birželio mėn. 7 pedagogai tobulinimo savo kompetencijas trijų mėnesių ilgalaikėse stažuotėse. Jos skirtos lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems mokyklose, kuriose ugdymo programos vykdomos tautinių mažumų kalba, ir mokyklose, kuriose ugdymo programos vykdomos valstybine kalba.

2014-07-17

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertintojų metinėje sueigoje pristatyta stažuotojos patirtis

Š. m. metų birželio pabaigoje Vilniaus r. Elniakampio kaime vyko Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros išorės vertintojų tradicinė metų sueiga. Joje projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ ilgalaikių pedagogų stažuočių dalyvė Asta Poželė pristatė savo stažuotės produktą – tyrimą apie mokyklų patirtis panaudojant išorinio vertinimo duomenis.

2014-07-10

Ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuočių pristatymai

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, jau antri mokslo metai sėkmingai pedagogams teikia galimybę tobulinti savo kvalifikaciją pasirinktoje metų ar pusmečio trukmės ilgalaikėje stažuotoje.

2014-06-11

12 stažuotojų tobulins savo kompetencijos pusmečio trukmės ilgalaikėse stažuotėse

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ atrinko pedagogus, kurie nuo š. m. rugsėjo 1 d. stažuosis pusmečio trukmės ilgalaikėse pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotėse. Iš viso atrankoje dalyvavo 23 pretendentai, atrinkta 12 būsimų stažuotojų.

2014-07-01

Kviečiame registruotis į ilgalaikes pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuotes

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, informuoja, kad iki 2014 m. gegužės 15 d. vis dar priimamos paraiškos pusės metų trukmės ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo stažuotėms.

2014-05-12

Metų trukmės stažuočių produktų pristatymai konsultaciniuose renginiuose

Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ rengia ilgalaikių pedagogų stažuočių kuriamų produktų pristatymų konsultacinių renginių ciklą, per kurį aptariami stažuotės tikslai, įgyvendinti planai ir pasiekti rezultatai.

2014-05-12

3 mėn. ilgalaikėms stažuotėms skirtas konsultacinis renginys

2014 m. balandžio 23 d. Ugdymo plėtotės centre vyko Ugdymo plėtotės centro ir VšĮ „Tyrimų ir mokymų centro“ konsultacinis renginys, skirtas aptarti 3 mėn. trukmės ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo ir įgyvendinimo aspektus.

2014-05-02

Per ilgalaikes pedagogų stažuotes sukurti produktai

Kviečiame susipažinti su projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ per ilgalaikes stažuotes sukurtais produktais.

2014-03-12

Lietuvių kalbos mokytojai pradėjo 3 mėnesių trukmės stažuotes

Ugdymo plėtotės centro vykdomas projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ sėkmingai pradėjo 3 mėn. ilgalaikes pedagogų stažuotes, išleisdamas pirmuosius pedagogus praktiškai pritaikyti lietuvių kalbos mokymo(si) žinių kitose mokyklose.

2014-03-06

Kviečiame mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojus registruotis į trumpalaikes stažuotes užsienyje

Ugdymo plėtotės centras (toliau – UPC), įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, skelbia atranką dalyvauti trumpalaikėse stažuotėse Prancūzijoje, Ispanijoje ir Škotijoje.

2014-02-27

Viešoji konsultacija „Kokybiškos stažuotės užtikrinimas“

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, 2014 m. sausio 10 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centre rengia viešąją konsultaciją dėl rengiamo ilgalaikių pedagogų stažuočių vadovų rinkinio.

2014-01-09

Parengti ilgalaikių pedagogų stažuočių Lietuvoje ir užsienyje vadovai

Nuo šiol pedagogai, dalyvaujantys projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ ir besidomintys jo veikla, turės galimybę geriau susipažinti su ilgalaikių stažuočių organizavimu ir vykdymu.

2013-12-18

Trijų mėnesių ilgalaikės pedagogų stažuotės

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, vykdys trijų mėnesių ilgalaikes stažuotes lietuvių kalbos mokytojams, dirbantiems mokyklose, kuriose ugdymo programos vykdomos tautinių mažumų kalba, ir mokyklose, kuriose ugdymo programos vykdomos valstybine kalba.

2013-12-18

Lietuvos edukologijos universitete aptarti 2012–2013 m.m. stažuočių rezultatai

2013 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos edukologijos universitete (LEU) įvyko stažuočių, įgyvendintų universitete 2012–2013 m.m. rezultatų aptarimas, kuriame dalyvavo Ugdymo plėtotės centro stažuotojų veiklos vadovė Vilma Venta Jankūnienė, LEU Rektorius akad. Algirdas Gaižutis, LEU Studijų prorektorė prof. dr. Vilija Salienė, LEU stažuotojai 2012–2013 m.m., mokytojai – Valdonė Navickaitė, Inga Peslekaitė, Janina Kripienė, Vidas Krištaponis, stažuotojų vadovai, svečiai.

2013-09-18

Pedagogai pradeda metų trukmės kvalifikacijos tobulinimo stažuotes

2013 m. rugsėjo 2 d. trys dešimtys mokytojų pradėjo metų trukmės profesines stažuotes šalies universitetuose bei įvairiose Lietuvos ir užsienio švietimo ir mokslo institucijose. Stažuočių dalyviai turėjo galimybę pasirinkti juos labiausiai dominančią stažuotės formą.

2013-09-09

Pratęsiama pedagogų atranka į ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo stažuotes

Ilgalaikė pedagogų stažuotė – pedagogo kvalifikacijos tobulinimo forma, siejama su pedagogo praktiniu darbu kitoje įstaigoje, siekiant individualiai plėsti patirtį, įgyti naujas ar tobulinti turimas kompetencijas. Stažuotės metu pedagogas neatlieka funkcijų pagrindinėje darbovietėje, tačiau jam išlaikomos visos socialinės garantijos, atostogų laikas ir darbo vieta bei mokama stipendija.

2013-05-22

Skelbiama pedagogų atranka į ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimo stažuotes

Ilgalaikė pedagogų stažuotė – pedagogo kvalifikacijos tobulinimo forma, siejama su pedagogo praktiniu darbu kitoje įstaigoje, siekiant individualiai plėsti patirtį, įgyti naujas ar tobulinti turimas kompetencijas. Stažuotės metu pedagogas neatlieka funkcijų pagrindinėje darbovietėje, tačiau jam išlaikomos visos socialinės garantijos, atostogų laikas ir darbo vieta bei mokama stipendija.

2013-05-08

Skelbiame institucijų ir įmonių atranką tapti stažuotės institucijomis ir pasiūlyti pedagogams ilgalaikių stažuočių vietas

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, organizuoja ilgalaikes stažuotes pedagogams ir kviečia Lietuvos institucijas ir įmones tapti stažuotės institucijomis ir siūlyti pedagogams ilgalaikių stažuočių vietas.

2013-04-03

Artėja paraiškų ilgalaikėms pedagogų stažuotėms teikimas

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, informuoja, kad 2013 m. gegužės mėn. bus paskelbtas naujas kvietimas teikti paraiškas dėl pusės metų ir vienų metų trukmės ilgalaikių kvalifikacijos tobulinimo stažuočių pedagogams. Ilgalaikė pedagogų stažuotė – pedagogo kvalifikacijos tobulinimo forma, siejama su pedagogo praktiniu darbu kitoje įstaigoje, siekiant individualiai plėsti patirtį, įgyti naujų kompetencijų ar tobulinti turimas.

2013-03-28

 

 
Informacija atnaujinta 2015-10-08 15:52:01
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.