PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR PERKVALIFIKAVIMO SISTEMOS PLĖTRA (III ETAPAS)

Naujienos  | Apie projektą  | Veiklos  | Dokumentai  | Apie mus rašo  | Kontaktai  | Rezultatai

I etapas  | II etapas


Pedagogų, dalyvaujančių ilgalaikėse stažuotėse veiklos produktai

Įvykusios pusmečio ir metų stažuotės ir rezultatai

I srautas
2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 30 d.

Eil. nr. Vardas, pavardė Stažuotės įmonės pavadinimas Siunčianti įstaiga Profesija Stažuotės produktas

Universitetinės II pakopos studijos

1. Mykolas Federavičius VDU, Edukologijos magistrantūros programa Švietimo vadyba Kulautuvos vidurinė mokykla Istorijos mokytojas Magistro studijos VDU, baigta edukologijos magistro studijų programa, gautas magistro diplomas.
2. Romas Kairys KTU, Programų inžinerijos katedra Šiaulių Lieporių gimnazija Informacinių technologijų mokytojas Magistro studijos KTU,

išklausyta dalis informacinių technologijų magistro studijų programos (60 kreditų), gauta akademinė pažyma.

3. Edgaras Gabrielaitis VDU, Edukologijos magistrantūros programa Švietimo vadyba Domeikavos gimnazija Istorijos mokytojas Magistro studijos VDU, baigta edukologijos magistro studijų programa, gautas magistro diplomas.
4. Gitana Soltanienė Šiaulių universitetas Specialiosios pedagogikos katedra Rokiškio lopšelis-darželis Pumpurėlis logopedė Magistro studijos ŠU, išklausyta dalis specialiosios pedagogikos magistro programos (60 kreditų), gauta akademinė pažyma.
5. Angelė Ignatavičienė VDU Filologijos katedra Užsienio kalbų studijų katedra lingvistikos magistro studijos Marijampolės Sūduvos gimnazija Anglų k. mokytoja Magistro studijos VDU, išklausyta dalis lingvistikos magistro programos (60 kreditų), gauta akademinė pažyma.
6. Aušra Laukaitienė VDU Filologijos katedra Užsienio kalbų studijų katedra Lingvistikos magistro studijos Marijampolės Sūduvos gimnazija Anglų k. mokytoja Magistro studijos VDU, išklausyta dalis lingvistikos magistro programos (60 kreditų), gauta akademinė pažyma.
Stažuotės institucijoje
7. Kristina Žaltauskienė Panevėžio Vyturio progimnazija Panevėžio raj. Velžio gimnazija Socialinė pedagogė Susipažinta su mokyklos veikla, su darbo grupe parengtas auklėtojo pareiginio aprašo projektas, parengtos 4 mokytojų darbo įvertinimo rekomendacijos.
8. Ieva Pudžiuvelienė Šiaulių universiteto Tęstinių studijų centras Šeduvos lopšelis-darželis logopedė Parengtos 2 metodinės priemonės: „Kalbos vertinimas ir ugdymas“ bei „Garsų diferencijavimas“ (kiekvieną priemonę sudaro 3 interaktyvūs mokomieji žaidimai).

„Kalbos vertinimas ir ugdymas“:

 1. Kalbos gramatine sandara
 2. Regimasis girdimasis
 3. Žodynas
 4. Kalbos vertinimas ir ugdymas - aprašas
„Garsų diferencijavimas“:
 1. R-L garsai
 2. S irs garsai
 3. z-Z garsai
 4. Garsų diferencijavimas - aprašas

Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Interaktyvių ugdymo priemonių kūrimas ikimokykliniam, priešmokykliniam ir pradiniam ugdymui.

9. Tatjana Balvočienė VšĮ Mokyklų tobulinimo centras Šilutės Vydūno gimnazija Informacinės technologijos Parengtas klausimynas jaunų mokytojų veiklos įsivertinimui.

 1. Klausimynas mokytojui
 2. Knygos „Kaip mokiniams teikti veiksmingą grįžtamąją informaciją.“ Pristatymas.
 3. Knygos „Interaktyviojo mokymosi strategijos“ pristatymas
 4. Knygos „Mokytojas strategas“ pristatymas.

Sukurta debesų kompiuterijos saugyklos Dropbox panaudojimo struktūra, skirta keistis informacija ir teikti ją programos vykdytojams, pedagoginiams konsultantams, mokytojams – programos dalyviams.

Periodiškai stebėtos programos „Renkuosi mokyti!“ dalyvių mokytojų pamokos, parengti visų stebėtų pamokų aprašymai.

Mokytojai konsultuoti jų darbo vietose ir virtualiai, padėta mokytojams planuoti ir įgyvendinti jų profesinės veiklos tobulinimo konkrečius žingsnius.

Vesti mokymai programos „Renkuosi mokyti!“ dalyviams.

Teiktos rekomendacijos programos „Renkuosi mokyti!“ vykdytojams, kaip tobulinti profesinės pagalbos sistemą.

10. Jūratė Aniukštienė Širvintų rajono švietimo centras Širvintų Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazija Muzikos mokytoja Atliktas tyrimas „Širvintų rajono mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikis“.
11. Inga Peslekaitė LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas Vilniaus J.Ivaškevičiaus jaunimo mokykla Geografijos mokytoja Parengtas geografijos pamokų ciklas 7–8 klasėms.

Parengti 6 pamokų aprašai ir 6 užduočių lapai mokiniams ir metodinės rekomendacijos mokytojams.

Parengta 12 mokymosi objektų Notebook formatu.

Parengti  4 mokymosi objektai *mp4 formatu.

Parengta mokytojams skirta kvalifikacijos tobulinimo programa „Užduočių rengimo SMART interaktyvioms lentoms pradžiamokslis“.

I. Geografijos pamokų ciklas interaktyviai lentai

 1. Mokymosi objektai
  1. Magminės uolienos
  2. Metamorfinės uolienos
  3. Nuosėdinės nuolienos
  4. Zemynu dreifas
 2. SMART mokymosi objektai
  1. A1 Arktines ir antarktines dykumos
  2. A2 Tundra ir miskatundre
  3. A3 Spygliuociai miskai (Taiga)
  4. A4 Misrieji ir placialapiai miskai
  5. A5 Stepes ir miskastepes
  6. A6 Kserofitiniai (Vidurzemio) miskai ir krumynai
  7. A7 Dykumos ir pusdykumes
  8. A8 Savanos ir retmiskiai
  9. A9 Dregnieji tropiniai miskai
  10. B1 Uolienos ir mineralai
  11. B2 Uolienų kaitos ciklas
  12. C1 klimatograma
 3. SMART pamokos
  1. Geografines koordinates
  2. geografines zonos
  3. geologija
  4. Geo zonu augalija ir gyvunija
  5. klimato juostos
  6. pasaulio vandenynas
 4. SMART pamokų aprašai
  1. Geografines koordinates lentele
  2. Geografines zonos lentele
  3. Geologija lentele
  4. Geo zonu augalija ir gyvunija lentele
  5. Klimato juostos lentele
  6. Pasaulinis vandenynas lentele
 5. SMART užduočių lapai
  1. Geografines koordinates uzduotys
  2. Geografines zonos uzduotys
  3. Geologija uzduotys
  4. Geo zonu augalija ir gyvunija uzduotys
  5. Klimato juostos uzduotys
  6. Pasaulinis vandenynas uzduotys
12. Jovita Kubaitienė Širvintų raj.švietimo centras Anykščių Jono Biliūno gimnazija Anglų k. mokytoja Parengta paraiška „Grudtvig“ vizitui, parengtos 2 kvalifikacijos tobulinimo ir 2 neformaliojo vaikų ugdymo programos, mokinių meninio skaitymo konkurso nuostatai.
13. Giedrė Statkutė Joniškio raj. švietimo centras Šiaulių Sandoros progimnazija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Parengtas ir patvirtintas pedagogų metodinės veiklos poreikio ir interesų tyrimo instrumentas.

Parengta ir mokyklų bendruomenėms pristatyta pedagogų metodinės veiklos poreikio ir interesų ataskaita.

Parengta 10 pedagogų metodinės veiklos poreikių kvalifikacijos tobulinimo programų.

14. Valdonė Navickaitė LEU Pedagoginių kompetencijų tobulinimo institutas Vilniaus raj. Vėriškių pradinė mokykla Pradinis ugdymas Sukurtas 15 pradinio ugdymo pamokų turinys ir metodinės rekomendacijos,

skaitmenizuotas15 pradinio ugdymo pamokų turinys.

Parengta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Interaktyvios lentos naudojimo galimybės pradinio ugdymo procese“.

I. Smart pamokos. Matematika

 1. Skaičiai ir skaičiavimai 1 kl.
  1. 1. Vienas
  2. 2. Du
  3. 3. Lyginimas
  4. 4. Penki
  5. 5. Veiksmai
  6. 6. Septyni
 2. Skaičiai ir skaičiavimai 3-4 kl.
  1. 10. Trupm 4
  2. 7. 10000 sandara
  3. 8. 10000 eile
  4. 9. Trupm 3
 3. Geometrija
  1. 11. Kubas
  2. 12. Piramidė
  3. 13. Kūgis ritinys
  4. 14. Gretasienis
  5. 15. Apibendrinimas
 4. Filmukai
  1. 1. Skaičiai pirmokams
  2. 2. Skaičiai, trupmenos 3–4 kl
  3. 3. Erdviniai kūnai
 5. Matematika. Smart pamokos

II. Smart pamokos. Pasaulio pažinimas. Gamtamokslis ugdymas

 1. 1. Australia 1 dalis
 2. 1. Australia 2 dalis
 3. 1. Australia 3 dalis
 4. 2. Miškas augalai
 5. 3. Miškas gyvūnai
 6. 4. Paukščiai žiema
 7. 5. Paukščiai pavasaris
 8. Gamta. Smart pamokos
 9. Miškas

III. Smart pamokos. Pasaulio pažinimas. Socialinis ugdymas

 1. 1. Senovė
 2. 2. Priešai
 3. 3. Mindaugas
 4. 4. LDK
 5. 5. Šaltiniai
 6. Istorija. Smart pamokos

IV. Smart pamokos (pamokų aprašai)

 1. Matematika. Smart pamokos
 2. Gamta. Smart pamokos
 3. Istorija. Smart pamokos

V. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Interaktyvi SMART Board lenta pradiniame ugdyme“

15. Vida Komičienė Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas Edukologijos katedra Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla Geografijos mokytoja Parengta mentorių, vadovaujančių studentų praktikai mokyklose, renginio programa.
16. Danutė Pociūnienė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Ukmergės senamiesčio pagrindinė mokykla Lietuvių kalbos ir etikos mokytoja Aprašytas Just. Marcinkevičiaus rankraštinis archyvas.
17. Janina Kripienė  LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas Kretingos raj. Kurmaičių pradinė mokykla Muzikos mokytoja Parengta 16 muzikos dalyko mokymo(si) objektų ir 1 muzikos pamoka, skirta pradinių klasių mokiniams, mokymo(si) objektų aprašai ir paaiškinimai mokytojui.  Parengta 17 interaktyvių muzikos mokymo(si) objektų.

Parengta integruota muzikos ir fizikos pamoka 8 klasei „Garsas fizikoje ir muzikoje“.

Parengtas 6 val. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo trukmės programos aprašas.

I. Smart muzikai

 1. Svečiuose pas 4 ir 8 natas. 1 klasei
 2. Antra Justo svajonė
 3. Aštuntinės natos, pauzės žingsneliai. 1 klasei
 4. integruota muzikos ir fizikos pamoka
 5. Karvytė Mū 1 klasei (dainavimas)
 6. Karvytė Mū. Muzikos pamoka 3 klasei
 7. Kelionė per dainuojančią Lietuvą I d.
 8. Kelionė per dainuojančią Lietuvą II d.
 9. Kelionė per dainuojančią Lietuvą III d.
 10. Ketvirtinės natos, pauzės žingsneliai. 1 klasei
 11. Močiutės mįslė I dalis 4 klasei
 12. Močiutės mįslė II dalis 4 klasei
 13. Natų karalystėje. 2 klasei
 14. Pirma Justo svajonė
 15. Pusinės natos žingsneliai. 2 klasei
 16. Pusinės pauzės žingsneliai. 2 klasei
 17. Simfoninis orkestras. I dalis
 18. Simfoninis orkestras II dalis

II. Kvalifikacijos tobulinimo programa

18. Irma Gorytė Šiaulių tęstinių studijų institutas Šiaulių Salduvės progimnazija Istorijos mokytoja Parengti istorijos testai ir jų vertinimo instrukcijos 8 klasei.
19. Vidas Krištaponis LEU Socialinės komunikacijos institutas Ukmergės senamiesčio pagrindinė mokykla Pavaduotojas ugdymui, technologijų mok. Parengtas aštuonių pamokų ciklas, skirtas 5–10 klasių mokinių ekonomikos ir verslumo įgūdžiams ugdyti.  Naudojant „SMART Notebook 11“ sukurtos interaktyvios pamokos senesnės kartos „Clever BOARD“ lentoms.

Parengtas rekomendacijų paketas, kaip pritaikyti „SMART Notebook 11“ programa paruoštas pamokas senesnės kartos „Clever BOARD“ lentoms.

Parengta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „SMART interaktyvios lentos galimybės ugdant mokinių verslumą. Institucinis lygis“.

I. Smart ekonomikos ir verslumo pamokos

 1. bankai
 2. ekonomikos samprata
 3. ekonomikos sistemos
 4. pajamos biudzetas
 5. santaupos ir paskolos
 6. vartotojai paklausa
 7. vof

II. Kvalifikacijos tobulinimo programa

20. Inga Sapažinskienė Šiaulių Universitetas, Tęstinių studijų centras Pakruojo r. Lygumų vidurinė mokykla Pradinių klasių mokytoja Parengta interaktyvi mokymosi priemonė dailės ir technologijų pamokoms ir kvalifikacijos tobulinimo programa.

 1. Margučiai
 2. Mokausi skaityti
 3. Pamąstyk
 4. Pas ūkininką

Su projekto darbo grupe sukurta neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įteisinimo metodika.

Metodinių priemonių rengimas

21. Daiva Elertienė Kūrybiškas kalbų mokymas Klaipėdos Baltijos gimnazija Anglų k. mokytoja Parengta užsienio kalbų mokymui skirta metodinė priemonė mokytojams „Kūrybiškas kalbos mokymas“.

II srautas
2013 m. vasario 1 d. iki 2013 m. liepos 31 d.

Eil.nr.

Stažuotojos vardas pavardė

Stažuotės įmonės pavadinimas

Siunčianti įstaiga

Stažuotės produktai

Universitetinės II pakopos studijos

Jolanta Mažuknė Šiaulių universitetas, Lietuvių kalbotyros II laipsnio studijos, 30 kreditų Plungės „Saulės“ gimnazija Lietuvių kalbos mokytoja Baigė Lietuvių kalbos magistro studijų programą ŠU ir gavo magistro diplomą.
2. Daiva Šeputienė LEU, Karjeros projektavimas, II laipsnio studijos, 30 kreditų Vilniaus rajono Juodšilių „Šilo“ gimnazija, Pradinių klasių mokytoja LEU

išklausyta dalis (30 kreditų) magistro studijų programos Karjeros projektavimas ir gauta akademinė pažyma.

Stažuotės institucijoje
3. Dora Naugžemienė Klaipėdos universitetas, Pedagogikos fakultetas, mentorystė Panevėžio miesto Skaistakalnio pagrindinė mokykla Pradinių klasių mokytoja Stebėtos pirmus metus dirbančių mokytojų pamokos (pradinis ugdymas), teiktos konsultacijos darbo mokykloje klausimais.

Parengtas pristatymas apie mentoriaus veiklą.

4. Kristina Chmylko Švietimo aprūpinimo centras, susipažins su švietimo projektais Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla, Rusų kalbos mokytoja Paruoštas aplankas saviugdai

„Gerų minčių taupyklė“.

Paruoštas aplankas „Projektų rengimas“.

5. Rasa Kaušakienė Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmai, rengs edukacines programas Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinė mokykla Istorijos mokytoja Parengtas edukacinis užsiėmimas „Pinigėliai pinigai“ ir renginio aprašas su metodinėmis rekomendacijomis.

Parengtos edukacinio užsiėmimo rengimo metodinės rekomendacijos.

Parengta užduočių edukacinių renginių dalyviams ir kitiems muziejaus lankytojams ir užduočių atsakymų lapas.

III srautas
2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 29 d.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Siunčianti institucija, adresas Stažuotės institucija Dalykas Stažuotės rezultatai
1. Regina Miežetienė Plungės r. Platelių gimnazija, Platelių mstl., Plungės r. Lietuvių kalbos mokytojas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Lietuvių kalbos mokytoja R. Miežetienės stažuotės pristatymas
Sostinės moliažai
2. Aušra Gackienė Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija VU MIF Matematikos ir informatikos katedra Matematikos mokytoja A. Gackienės stažuotės pristatymas
Apie gabiu vaiku ugdyma
Apie intelekta ir intelekto lavinimo pratimus
Iracionaliosios lygtys ir nelygybės 3 uzd
Rekomenduojamos literatūros sąrašas
Saugesnis internetas pedagogams
Sudėtingesnių uždavinių sprendimas
3. Dinalda Dovidauskaitė Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija, Klaipėda Švietimo ir mokslų ministerijos Strateginių programų biuras Informacinių technologijų mokytoja D. Dovidauskaitės stažuotės pristatymas
4. Nelė Kostinienė Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, Vilnius Nac. muziejus LDK valdovų rūmai Istorijos mokytoja N. Kostinienės stažuotės pristatymas
Bonos Sforcos palydovo Džoanio pasakojimas
Edukacinės programos aprašas Švedai Lietuvos soste
Edukacinės programos aprašas LDK valdovai istorinių asmenybių mozaika
Edukacinės programos aprašo forma
Klausimynas. Informaciniai stendai 10.1–10.11
5. Vilma Baniukaitytė Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla, Kaunas VšĮ Kauno kolegija Anglų kalbos mokytoja V. Baniukaitytės stažuotės pristatymas
6. Danguolė Jančauskienė Švėkšnos „Saulės“ gimnazija; Švėkšna, Šilutės raj. Metodinė: „Užduotys savarankiškam darbui. Informacinės technologijos, 11–12 kl., bendrasis kursas“ Informacinių technologijų mokytoja D. Jančauskienės stažuotės pristatymas
Pateikčių Rengimas
Saugus ir teisėtas informacijos naudojimas
Skaičiuoklės Naudojimas
Tekstų Rengimas
Užduotys savarankiškam darbui IT 11–12 kl.
7. Loreta Janušaitienė Vilniaus Senvagės gimnazija, Vilnius VU, ekonomikos fakultetas Matematikos- ekonomikos kalbos mokytoja L. Janušaitienės stažuotės pristatymas
8. Aušra Lukšaitė-Lapinskienė Joniškio r. Žagarės gimnazija, Žagarė, Joniškio raj. ŠU Tęstinių studijų institutas Lietuvių-anglų kalbos mokytoja A. Lukšaitės-Lapinskinės stažuotės pristatymas
9. Justina Žiauberienė Vilniaus Gerosios Vilties vid. m-kla, Vilnius LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas Lietuvių kalbos mokytoja J. Žiauberienės stažuotės pristatymas
Metodų aprašas
Metodų aprašas Priedas 2
Metodų aprašas Priedai
KT programa
Metodinis
Pristatymas Rezekne
Aprašymas pasakojime
Garsų laboratorija
Pasakojimo sandara
Pastraipos plėtojimas
Pastraipos sandara
Skaitymas su numatymu
10. Virginija Zybartienė Raseinių Šaltinio pagrindinė mokykla, Raseiniai Metodinė: „Mokomės matematikos savarankiškai“ Matematikos mokytoja V. Zybartienės stažuotės pristatymas
Rekomendacijos mokytojams
Pratybų sąsiuvinis „Septintoko matematika“
11. Marius Norkūnas Vilniaus r. Marijampolio vidurinė mokykla,Marijampolio k., Vilniaus r. LEU Istorijos fakultetas, Katalikų tikybos katedra Tikybos mokytojas M. Norkūno stažuotės pristatymas
M. Norkūno pranešimas Asmens ir asmenybės brandos krikščioniškoji samprata
12. Violeta Marija Vėjelytė Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, Garliava, Kauno r. Het College, Olandija Istorijos mokytoja Bendravimas su tėvais Het College Weert mokykloje
Het College Weert ugdymo aplinka
Mokinių motyvavimas ir vertinimas Het College Weert mokykloje
13. Renata Kumštytė Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, Vilnius UAB „Civitta“ Istorijos, anglų kalbos mokytoja R. Kumštytės stažuotės pristatymas
Literatūros apžvalga Tiriamojo veikla.
SSGG analizės ypatumai
14. Rasa Dumčiūtė Šiaulių suaugusiųjų mokykla, Šiauliai ŠU Tęstinių studijų institutas Lietuvių kalbos mokytoja R. Dumčiūtės stažuotės pristatymas
15. Laima Tomėnienė Šiaulių Salduvės progimnazija, Šiauliai Metodinė: „Matematikos pratybų sąsiuvinis vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, besimokantiems bendrojo lavinimo mokyklų 8 klasėse“ Pagrindinio ugdymo sk. vedėja,
spec. pedagogė
L. Tomėnenės stažuotės pristatymas
Rekomendacijos mokytojams
Pratybų sąsiuvinis „Aštuntoko matematika“
16. Julija Vaišvilienė Šiaulių Simono Daukanto gimnazija, Šiauliai Richard Lander School, Truro, Jungtinė Karalystė Anglų kalbos mokytoja Formuojamasis Vertinimas RL mokykloje
Julija Vaišvilienė
Kalbėjimo Fabrikas Talk Factory
RL mokykloje taikomų ugdymo metodų analizė
Ugdymo proceso organizaviamas RL mokykloje
17. Aldona Šliažaitė Kėdainių suaugusiųjų mokymo centras, Kėdainiai VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras” Lietuvių kalbo smokytoja A. Šliažaitės stažuotės pristatymas
1.1 MODULIO PROGRAMA Pristatymas1
1 MODULIO PROGRAMA
2.1 KAIP SKATINTI MOTYVACIJA NAUDOJANT ĮVAIRIUS MOKYMOSI BŪDUS
2.2 ĮSIVERTINIMO IR VERTINIMO LAPAS
2 KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 1
2. ŽAIDIMAS
KNYGOS ANOTACIJA
KNYGOS Palyginimas ir sugretinimas PRISTATYMAS
KNYGOS PRISTATYMASAlma Harris
KNYGOS PRISTATYMASPeter Block
MOTYVACIJOS SKATINIMO BŪDAS
PRANEŠIMAS KRISTIJONASDONELAITIS - IEŠKOJIMAI IR ATRADIMAI, KĖDAINIAI
PRANEŠIMAS KRISTIJONO DONELAIČIO KŪRYBA - GYVENIMO FILOSOFIJOS ATRADIMAS, KLAIPĖDA
PRANEŠIMAS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS BEI ĮSIVERTINIMAS LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOSE 2014–04–23, VILNIUS
PRANEŠIMAS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO KULTŪROS RENGINIAI, KĖDAINIAI
STRAIPSNIO SANTRAUKA Švietimo problemos analizė 2013 gruodis
18. Ingrida Vaitkienė Alytaus Panemunės pagrindinė mokykla, Alytus Kauno kolegija Dailės mokytoja I. Vaitkienės stažuotės pristatymas
19. Aušra Indrišiūnienė Šalčininkų r. Baltosios Vokės "Šilo" vidurinė mokykla, Baltoji Vokė, Šalčininkų rajonas Lietuvos Edukologijos universitetas, Teatro meno pedagogikos magistrantūros studijos Lietuvių kalbos mokytoja A. Indrišiūnienės stažuotės pristatymas
20. Ramutė Putrienė Rokiškio lopšelis-darželis "Nykštukas", Rokiškis Lietuvos edukologijos universitetas, ikimokyklinė edukologija Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja R. Putrienės stažuotės rezultatų pristatymas
21. Sigita Krasauskienė Kauno "Nemuno" vidurinė mokykla, Kaunas VDU Edukologijos katedra Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, teatro mokytoja S. Krasauskienės stažuotės pristatymas
22. Janina Ivašauskienė Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, Alytus VDU Edukologijos katedra Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Ivašauskienės stažuotės pristatymas
23. Rima Ramoškienė Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, Kretinga KU Menų fakultetas Muzikos mokytoja R. Ramoškienės stažuotės pristatymas
24. Rita Stankevičienė Viršuliškių vidurinė mokykla, Vilnius Lietuvos vaikų ir jaunimo centras Pradinių klasių mokytoja R. Stankevičienės stažuotės pristatymas (nuoroda)
Apklausa Pradinio ugdymo mokinių bendrųjų kompetencijų tobulinimas
Apklausos Klausimynas
Knygų pristatymas
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA
Neformalusis vaikų ugdymas. Pristatymas
Seminaro struktūra
Seminaro vedimo struktūra
Seminarų aprašas - konspektas
25. Rita Bagdonaitė LKNUC, Vilnius ŠMM Švietimo aprūpinimo centras Pradinių klasių mokytoja R. Bagdonaitės stažuotės pristatymas
26. Valentina Damušienė Vaclovo Giržado progimnazija, Kaišiadorys Metodinė priemonė: „Rusų kl. vadovėlis (I-mi mokymo metai) mokiniams su specprogramomis. „AZBUKA“ Rusų kalbos mokytoja V. Damušienė stažuotės rezultatų pristatymas
„Rusų kl. vadovėlis (I-mi mokymo metai) mokiniams su specprogramomis. „AZBUKA“
27. Alina Jonaitienė Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, Joniškis BĮ Joniškio rajono švietimo centras Lietuvių kalbos mokytoja A. Jonaitienės stažuotės pristatymas
28. Asta Poželė Kauno suaugusiųjų mokymo centras, Kaunas Nacionalinė mok. vertinimo agentūra Lietuvių kalbos mokytoja A. Poželės stažuotės pristatymas
Kokybiškos išorinio vertinimo ataskaitos rengimo kriterijai
Kvalifikacijos tobulinimo programa
Literatūros apie išorinio vertinimo organizavimą ir vykdymą apžvalga
Pranešimas konferencijai Pamokos kokybės vadyba po išorinio vertinimo
Pristatymas Ar išorinis vertinimas naudingas šios mokyklos šiems mokiniams
Pristatymas Išorės vertinimas. Kas po jo
Rekomendacijos išorės vertintojams
Tyrimas Išorinio vertinimo duomenų naudojimas mokyklos tobulinimui
29. Audronė Gurinskienė Pajevonio pagrindinė mokykla, Pajevonio k., Vilkaviškio r. VDU Menų fakultetas, Menotyros katedra Dailės ir technologijų mokytoja Stažuotės pristatymas
30. Algis Bernotas Utenos Adolfo Šapokos gimnazija, Utena Daugpilis, Latvija Ekonomikos, informatikos mokytojas
31. Marijana Šėžienė Molėtų pradinė mokykla, Molėtai UIK Pradinių klasių mokytoja Pristatymas apie Lietuvą
Ugdymo aplinka
Ugdymo procesas
32. Gitana Stukienė Druskininkų „Atgimimo“ mokykla, Druskininkai Instituto de Educacion Secundaria de Sar (IES de Sar) Public School, Santiago de Compostela (A Coruña), Spain Anglų kalbos mokytoja

IV srautas
2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. vasario 28 d.

Nr. Vardas, pavardė Siunčianti institucija Stažuotės institucija Dalykas Stažuotės rezultatai
1 Ingrida Juciūtė Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija VšĮ „Sėkmės mokykla“ Socialinė pedagogė Profesinio informavimo mokymų programa
Stažuotės pristatymas I. Juciūtė
2 Agnė Lastakauskienė Vilniaus Žemynos gimnazija Ugdymo plėtotės centras Tikybos mokytoja Stažuotės pristatymas A. Lastakauskienė
Metodinė priemonė Apmąstyk ir veik. Refleksijos metodai ir rekomendacijos
3 Arnoldas Riekumas Vilniaus Abraomo Kulviečio vid. mokykla Ugdymo plėtotės centras Šokio mokytojas Metodinė priemonė Pramoginis šokis 11–12 kl
Stažuotės pristatymas A. Riekumas
4 Aldutė Serneckienė Vilkaviškio pradinė mokykla Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla Pradinių klasių mokytoja Lietuvių kalbos mokymo(si) rekomandacijos
Renginių aprašymai
Stažuotės pristatymas A. Serneckienė
Ugdymosi aplinkų, metodų ir priemonių aprašas
5 Vita Vaitkevičienė Ukmergės „Ryto“ specialioji mokykla Lietuvos edukologijos universitetas Dailės mokytoja Neformaliojo ugdymo programa spec. poreikių asmenims
Stažuotės pristatymas V. Vaitkevičienė
6 Jolanta Labuckaitė Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų vidurinė mokykla Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulinimo centras“ Lietuvių kalbos mokytoja Kv. tobulinimo programa Pamoka pėsčiomis (praktinis seminaras)
Pamokos pėsčiomis VARPO mokykla
Pamokos pėsčiomis V. M. Putino Vilniaus ieškojimas
Stažuotės pristatymas J. Labuckaitė
7 Rasa Bieliūnaitė Kauno šv. Pranciškaus mokykla Vytauto Didžiojo universitetas Pradinių klasių mokytoja Gabiu vaiku atpazinimo ir ugdymo apzvalga
Literaturos sąrašas
Stažuotės pristatymas R. Bieliūnaitė
8 Jūratė Damanskienė Telšių „Atžalyno“ pagrindinė mokykla St.-Ursula-Gymnasium Attendorn Anglų, rusų, vokiečių kalbos mokytoja Metodai ir formos APRAŠAS
Projekto APRAŠAS
Stažuotės pristatymas J. Damanskiene
St-Ursula-Gymnasium ugdymo proceso APRAŠAS
9 Rasa Kučinskienė Prienų „Žiburio“ gimnazija Albert Camus licėjus Biologijos mokytoja Albert Camus licėjaus ugdymo procesas
Albert Camus metodu apzvalga
Praktikos darbų aprasai3
Praktikos darbu aprasai
Praktiniu darbu aprasai2
Stažuotės pristatymas R. Kučinskienė
10 Valentina Kuzminskienė Vilniaus Sausio 13-osios mokykla Staatliche Integrierte Gesamtschule Erfurt- Johannesplatz Vokiečių kalbos, teatro mokytoja IGS 5 temu pamoku aprasai
IGS ugdymo proceso apzvalga
Stažuotės pristatymas V. Kuzminskienė
Teatro SCHOTTE veiklos apzvalga
11 Jurgita Andriuškevičienė Alytaus raj. Kumečių pagrindinė mokykla Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla ir gimnazija Pradinių klasių mokytoja Kalbos kultūra (1)
Kalbos kultūra (2)
Lietuviu klb. apzvalga Punsko mokykloje
Papildomi lietuviu klb. ugdymo saltiniai
Papildomos uzduotys pradinukams
Pradinuko rasybos vadovas
Skaitymo pratybos
Stažuotės pristatymas J. Andriuškevičienė
Teksto suvokimo uzduotys
TIKRINIAI DAIKTAVARDŽIAI
12 Edita Vinčienė Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija UAB Devbridge LT Informacinių technologijų mokytoja Dariaus ir Gireno gimnazija
Mobilios aplikacijos schema
Programavimo mobiliesiems irenginiams pradmenu modulis
Stažuotės pristatymas E. Vinčienė
Uzduotis 1 dalis - pradzia
Uzduotis 2 dalis - grafika
Uzduotis 3 dalis - Java
Uzduotis 4 dalis - IF
 
Informacija atnaujinta 2017-03-02 13:38:26