PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ INFRASTRUKTŪROS, ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, PSICHOLOGŲ, LOGOPEDŲ DARBO APLINKOS MODERNIZAVIMAS

Apie projektą  | Veiklos  | Partneriai  | Atlikti darbai  | Kontaktai


Atlikti darbai

·      Trakų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Švietimo centro patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Irdaiva“ (2010 m. gruodžio 17 d. sutartis)

Darbų atlikta už 1498500,00 Lt.

Parengtas darbo projektas, rekonstruota 40 % apie 480 kv.m. stogo,  apšiltinta perdanga, pakeisti langai ir durys, perplanuotos patalpos ir atlikti vidaus apdailos darbai, įrengta elektros instaliacija ir elektroniniai ryšiai, įrengta šildymo-vėdinimo sistema, įrengta vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistema ir  priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija. 

·      Šiaulių rajono Pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Medingė“ (2011 m. balandžio 18 d. sutartis)

Darbų atlikta už 477013,75 Lt.

Parengtas darbo projektas, atlikti rekonstrukcijos darbai: šlaitinio stogo įrengimo darbai, langų ir durų keitimas, patalpų vidaus apdailos darbai.

·      Zarasų švietimo centro patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Henvida“ (2011 m. vasario 7 d. sutartis)

Darbų atlikta už 179446,18 Lt.

Atlikti rekonstrukcijos darbai: vidaus patalpų apdailos darbai, lauko ir vidaus durų keitimas, sanitarinių prietaisų ir vandentiekio – nuotekų vamzdynų keitimas, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas, elektros instaliacijos įrengimas, apšvietimo įrengimas, kompiuterinių tinklų ir telefono linijos įrengimas.  

·      Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Irdaiva“ (2011 m. birželio 13 d. sutartis)

Darbų atlikta už 212960,00 Lt.

Atlikti rekonstrukcijos darbai: stogo dangos renovacija ir lietaus nubėgimo sistemos įrengimas, patalpų perplanavimą, vidaus patalpų apdailos darbus, durų įstatymas, vandentiekio – nuotekų tinklų bei sanitarinių prietaisų įrengimas, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas, elektros instaliacijos bei apšvietimo įrengimas, kompiuterinių – telefoninių tinklų įrengimas.

·      Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Dailista“ (2011 m. rugpjūčio 16 d. sutartis)

Darbų atlikta už 62508,96 Lt.

Atlikti rekonstrukcijos darbai: vidaus patalpų apdaila, vidaus durų ir langų keitimas, elektros instaliacijos įrengimas.

·      Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Promostas“ (2011 m. rugpjūčio 16 d. sutartis)

Darbų atlikta už 127325,88 Lt.

Atlikti remonto darbai: patalpų vidaus apdaila, durų ir langų keitimas, sanitarinių prietaisų ir radiatorių keitimas, gaisrinės ir apsauginės signalizacijų įrengimas, elektros instaliacijos bei apšvietimo įrengimas.

·      Anykščių švietimo centro patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas“ (2011 m. rugpjūčio 24 d.)

Darbų atlikta už 129495,86 Lt

Atlikti remonto darbai:  dalies patalpų perplanavimas, langų keitimas, lauko ir vidaus durų keitimas, patalpų vidaus apdailos darbai, sanitarinių mazgų  įrengimas, šildymo, vėdinimo sistemų remontas,  vandentiekio ir nuotekų sistemų remontas,  apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas, elektros instaliacijos įrengimas, kompiuterinių ir telefono tinklų įrengimas, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas.  

·      Kauno rajono švietimo centro patalpų kapitalinio remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Promostas“ (2011 m. rugsėjo 5 d. sutartis)

Darbų atlikta už 401658,31 Lt.

Atlikti kapitalinio remonto darbai: stogo dangos keitimas, fasado šiltinimas, lietaus nuvedimo nuo stogo įrengimo darbai, patalpų perplanavimas, vidaus patalpų apdailos darbai, vidaus ir lauko durų bei langų keitimas, keltuvo neįgaliesiems įrengimas, elektros instaliacijos įrengimas, šildymo-vėdinimo sistemų įrengimas, vandentiekio ir kanalizacijos sistemos keitimas, kompiuterinių-telefoninių tinklų įrengimas, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimas.

·      Kelmės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Autostapa“ (2011 m. rugsėjo 5 d.)

Darbų atlikta už 215905,78 Lt.

Atlikti rekonstrukcijos darbai: stogo dangos keitimas, fasado šiltinimas ir nuogrindos įrengimas, patalpų perplanavimas, vidaus patalpų apdailos darbai, vidaus, lauko durų ir langų keitimas, panduso neįgaliesiems įrengimas, elektros instaliacijos įrengimas, šildymo-vėdinimo, vandentiekio- kanalizacijos sistemos keitimas, kompiuterinių-telefoninių tinklų įrengimo darbai, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimo darbai.

·      Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Aulaukis“ (2011 m. rugsėjo 8 d.  ir 2011 m. gruodžio 22 d. sutartys)

Darbų atlikta už 313934,50 Lt.

Atlikti rekonstrukcijos darbai: stogo dangos keitimas, fasado šiltinimas ir nuogrindos įrengimas, patalpų perplanavimas, vidaus patalpų apdailos darbai, durų ir langų keitimas, keltuvo žmonėms su negalia įrengimas, elektros instaliacijos įrengimas, šildymo-vėdinimo sistemos keitimas, vandentiekio- kanalizacijos sistemos remontas, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimas.

·      Panevėžio rajono pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – AB „Panevėžio statybos trestas“ (2011 m. spalio 10 d. sutartis)

Darbų atlikta už 56389,21 Lt.

Atlikti remonto darbai:  dalies patalpų perplanavimas, langų keitimas, vidaus durų keitimas, patalpų vidaus apdailos darbai, sanitarinių mazgų  įrengimas, šildymo, vėdinimo sistemų remontas,  vandentiekio ir nuotekų sistemų remontas, elektros instaliacijos įrengimas, kompiuterinio tinklo įrengimas.  

·      Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Promostas“(2011 m. lapkričio 16 d. sutartis)

Darbų atlikta už 349000,00 Lt.

Atlikti remonto darbai: langų keitimas, lauko ir vidaus durų keitimas, patalpų vidaus apdailos darbai, šildymo sistemos vamzdynų dalinis keitimas, vandentiekio ir nuotekų sistemų remontas, elektros instaliacijos įrengimas, kompiuterinių ir telefono tinklų įrengimas, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas, panduso neįgaliesiems įrengimas.  

·      Ukmergės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų rekonstrukcijos darbai pagal patektą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Vilungė“ (2011 m. gruodžio 28 d.  sutartis)

Darbų atlikta už 416924,49 Lt.

Atlikti rekonstrukcijos darbai: dalies patalpų perplanavimas, langų keitimas, vidaus durų keitimas, patalpų vidaus apdailos darbai, sanitarinių mazgų įrengimas, šildymo, vėdinimo sistemų remontas, vandentiekio ir nuotekų sistemų remontas, apsauginės ir gaisrinės signalizacijos įrengimas, elektros instaliacijos įrengimas, kompiuterinių ir telefono tinklų įrengimas, nuožulnaus keltuvo-platformos neįgaliesiems laiptinėje įrengimas.   

·      Raseinių pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Statybų paletė“ (2012 m. birželio 18 d. sutartis)

Darbų atlikta už 164076,00 Lt.

Atlikti rekonstrukcijos darbai: vidaus durų ir langų keitimas, patalpų vidaus apdailos darbai, pamatų, cokolinės dalies ir fasado šiltinimo darbai, stogo remonto darbai, lietaus nuotekų įrengimas, panduso neįgaliems įrengimas ir gerbūvio darbai.

·      Šilalės rajono švietimo centro patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Konsolė“ (2012 m. gegužės 8 d. sutartis)

Darbų atlikta už 282142,11 Lt.

Atlikti rekonstrukcijos darbai: vidaus patalpų perplanavimo ir apdailos darbai, vidaus durų keitimas, langų keitimas, pamato ir cokolio šiltinimas, šildymo sistemos rekonstrukcija, vėdinimo sistemos įrengimas, elektros instaliacijos darbai, telefoninio ir kompiuterinio tinklo įrengimas, pastato drenažo įrengimas, vandentiekio, buitinės ir lietaus kanalizacijos remontas, gaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimas bei panduso neįgaliesiems įrengimas.

·      Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Statybų srautas“ (2012 m. gegužės 21 d. sutartis)

Darbų atlikta už 70015,34 Lt.

Atlikti remonto darbai: patalpų vidaus apdailos darbai, šildymo sistemos remontas, elektros instaliacijos įrengimas, kompiuterinių ir telefono tinklų įrengimas, gaisrinės signalizacijos įrengimas.

·      Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Irdaiva“ (2012 m. birželio 27 d. sutartis)

Darbų atlikta už 349801,04 Lt.

Atlikti remonto darbai: vidaus  ir lauko durų keitimas, patalpų perplanavimo ir vidaus apdailos darbai, elektros instaliacijos remonto darbai, gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai ir stogo remonto darbai.

·      Plungės pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „G&J GROUP“ (2012 m. liepos 4 d. sutartis)

Darbų atlikta už 79886,82 Lt.

Atlikti remonto darbai: vidaus ir lauko durų keitimas, patalpų perplanavimo ir vidaus apdailos darbai, elektros instaliacijos darbai, vandentiekio ir buitinės kanalizacijos remonto darbai, panduso ir lifto neįgaliesiems įrengimo darbai.

·      Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „CCM Baltic“ (2012 m. liepos 27 d. sutartis)

Darbų atlikta už 887976,72 Lt.

Parengtas darbo projektas, atlikti remonto darbai: stogo ir lietaus nuvedimo sistemos remonto darbai, fasado sienų šiltinimas ir išorės apdailos darbai, langų keitimas, durų keitimas, patalpų perplanavimas ir vidaus apdailos darbai, elektros instaliacijos ir elektroninių ryšių įrengimo darbai, vėdinimo sistemų įrengimas, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų įrengimo darbai, priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijų įrengimas, gerbūvio darbai. 

·      Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Henvida“ (2010 m. lapkričio 25 d. sutartis)

Darbų atlikta už 208324,61 Lt.

Atlikti remonto darbai: lauko stogelio keitimo darbai, lauko laiptų remontas, vidaus ir lauko durų keitimas, patalpų perplanavimas ir vidaus apdailos darbai, elektros instaliacijos ir elektroninių ryšių įrengimo darbai, šildymo prietaisų keitimas, sanitarinių prietaisų keitimas. 

·      Jonavos rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Skirsta LT“ (2012 m. lapkričio 30 d. sutartis)

Darbų atlikta už 179987,50 Lt.

Atlikti remonto darbai: patalpų perplanavimas ir vidaus apdailos darbai, elektros instaliacijos darbai, šildymo prietaisų keitimas, priešgaisrinės signalizacijos įrengimas, panduso ŽN įrengimas.

·      Joniškio rajono švietimo centro patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Skirsta LT“ (2012 m. rugsėjo 5 d. sutartis)

Darbų atlikta už 302500,00 Lt.

Atlikti remonto darbai: patalpų vidaus apdailos darbai, elektros instaliacijos darbai, kondicionierių įrengimas, priešgaisrinės signalizacijos įrengimas.

·      Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Skirsta LT“ (2012 m. rugsėjo 17 d. sutartis)

Darbų atlikta už 84700,00 Lt.

Atlikti remonto darbai: langų ir vidaus durų keitimas, patalpų vidaus apdailos darbai, elektros instaliacijos darbai, vandentiekio ir buitinės kanalizacijos remontas, šildymo sistemos remontas.

·      Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Mačiūnai“ (2010m. birželio 10 d. sutartis)

Darbų atlikta už 289698,85 Lt.

Atlikti remonto darbai: vidaus apdailos darbai, vidaus durų ir langų pakeitimas, vėdinimo sistemos įrengimas, vandentiekio ir buitinių nuotekų remontas, elektros instaliacijos ir kompiuterinio tinklo darbai, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas, stiklinio stogelio ir įėjimo ŽN įrengimas, gerbuvio darbai.

·      Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – Stasio Krušos statybos remonto įmonė (2009 m. rugpjūčio 03 d. sutartis)

Darbų atlikta už 147954,0 Lt.

Atlikti remonto darbai: langų ir lauko durų keitimas, patalpų vidaus apdailos darbai, elektros instaliacijos darbai, vandentiekio remontas, šildymo sistemos remontas.

·      Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Irdaiva“ (2010m. rugsėjo 15 d. sutartis)

Darbų atlikta už 1468310,96 Lt.

Atlikti remonto darbai: vidaus apdailos darbai, vidaus, lauko durų ir langų pakeitimas, šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistemos įrengimas, šilumos punkto įrengimas ir automatika, vandentiekio ir buitinių nuotekų remontas, elektros instaliacijos, telefoninio ryšio ir kompiuterinio tinklo darbai, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas, fasado ir cokolio remonto darbai, laiptų aikštelės ir ŽN panduso įrengimas, gerbuvio darbai.

·      Širvintų rajono švietimo centro patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Irdaiva“ (2013 m. gegužės 06 d. sutartis)

Darbų atlikta už 585805,13 Lt.

Atlikti remonto darbai: patalpų perplanavimas ir vidaus apdailos darbai, durų ir langų pakeitimas, šildymo vėdinimo sistemos įrengimas, šilumos punkto remontas, vandentiekio ir buitinių nuotekų remontas, elektros instaliacijos darbai, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas, stiklinio stogelio ir įėjimo ŽN įrengimas, gerbuvio darbai, stogo rekonstrukcijos, fasado šiltinimo ir apdailos darbai, keltuvo ŽN įrengimas.

·      Šilutės rajono pedagogų švietimo centro patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Žibai“ (2010 m. lapkričio 18 d. sutartis)

Darbų atlikta už 469014,00 Lt.

Atlikti remonto darbai: patalpų perplanavimas ir vidaus apdailos darbai, durų ir langų pakeitimas, šildymo, vandentiekio ir buitinių nuotekų remontas, elektros instaliacijos, elektroninių ryšių, kompiuterinio tinklo instaliacijos darbai, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas, panduso ŽN įrengimas.

·      Vilniaus rajono savivaldybės švietimo skyriaus pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Promostas“ (2010 m. lapkričio 12 d. sutartis)

Darbų atlikta už 260868,29 Lt.

Atlikti remonto darbai: langų, lauko ir vidaus durų keitimas, patalpų perplanavimas ir vidaus apdailos darbai, elektros instaliacijos, kompiuterinio ir telefoninio tinklo darbai, vandentiekio ir buitinės kanalizacijos remontas, šildymo vėdinimo sistemos remontas, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas.

·      Varėnos švietimo centro patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Varbitas“ (2010 m. rugpjūčio 12 d. sutartis)

Darbų atlikta už 253236,56 Lt.

Atlikti remonto darbai: patalpų vidaus apdailos darbai, durų ir langų pakeitimas, šildymo, vandentiekio ir buitinių nuotekų remontas, elektros instaliacijos, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas.

·      Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Statranga“ (2010 m. birželio 18 d. sutartis)

Darbų atlikta už 121903,75 Lt.

Atlikti remonto darbai: patalpų vidaus apdailos darbai, šildymo, vėdinimo sistemos remontas, vidaus santechnika.

·      Mažeikių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Budinks“ (2010 m. rugpjūčio 12 d. sutartis)

Darbų atlikta už 242350,15 Lt.

Atlikti remonto darbai: langų ir vidaus durų keitimas, patalpų perplanavimo ir vidaus apdailos darbai, elektros instaliacijos darbai, santechnikos darbai, šildymo sistemos remontas, kompiuterinio ir telekomunikacinio tinklo, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas.

·      Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „AIREMA“ (2012 m. spalio 19 d. sutartis)

Darbų atlikta už 8496,62 Lt.

Atlikti remonto darbai: patalpų vidaus apdailos darbai, elektros instaliacijos darbai, vandentiekio ir buitinės kanalizacijos remontas.

·      Lazdijų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų rekonstrukcijos darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Lazdista“ (2012 m. gegužės 16 d. sutartis)

Darbų atlikta už 99242,93 Lt.

Atlikti remonto darbai: patalpų vidaus apdailos darbai, durų ir langų pakeitimas, vėdinimo, šildymo sistemos, vandentiekio ir buitinių nuotekų remontas, santechnikos darbai, elektros instaliacijos, priešgaisrinės signalizacijos įrengimas.

·      Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnybos patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Ekstra statyba“ (2012 m. gruodžio 14 d. sutartis)

Darbų atlikta už 209935,0 Lt.

Atlikti remonto darbai: patalpų perplanavimas ir vidaus apdailos darbai, durų ir langų pakeitimas,  elektros instaliacijos ir kompiuterinio tinklo darbai, vandentiekio ir vidaus nuotekų remontas, sanitarinių prietaisų keitimas, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas.

·      Palangos švietimo pagalbos tarnybos patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Skirsta LT“ (2013 m. vasario 25 d. sutartis)

Darbų atlikta už 29947,50 Lt.

Atlikti remonto darbai: langų pakeitimas.

·      Švenčionių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos patalpų remonto darbai pagal pateiktą techninį projektą.

Rangovas – UAB „Statybų paletė“ (2013 m. sausio 23 d. sutartis)

Darbų atlikta už 207515,0 Lt.

Atlikti remonto darbai: patalpų perplanavimas ir vidaus apdailos darbai, durų pakeitimas, lauko įėjimo remontas, elektros instaliacijos ir kompiuterinio tinklo darbai, šildymo, sanitarinių prietaisų keitimas, apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas.

Projekto partneriams nupirkta:

·       kompiuterinė įranga: nešiojami kompiuteriai, stacionarūs kompiuteriai, kompiuteriai su interaktyviu liečiamu ekranu;

·       spausdintuvai, daugiafunkciniai įrenginiai, kompensuojama klaviatūra su programine įranga;

·       CD, televizoriai su DVD, diktofonai, filmavimo kameros, pakabinami ekranai;

·       baldai.

 

 
Informacija atnaujinta 2013-10-10 12:08:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.