PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ INFRASTRUKTŪROS, ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, PSICHOLOGŲ, LOGOPEDŲ DARBO APLINKOS MODERNIZAVIMAS

Apie projektą  | Veiklos  | Partneriai  | Atlikti darbai  | Kontaktai


Projekto veiklos

Projekte numatytos šios veiklos:

  1. Patalpų rekonstravimas/remontas.
  2. Įrangos ir kt. turto įsigijimas. Planuojama įsigyti baldus bei kompiuterinę ir biuro įrangą.

Įgyvendinus projektą bus:

  • Įrengta ir modernizuota 121 bendrojo lavinimo mokyklose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, pedagogų darbo vietų: nupirkti baldai, aprūpinta kompiuterine ir biuro įranga
  • Modernizuota 55 pedagoginių psichologinių tarnybų ir švietimo įstaigų, teikiančių pedagoginę ir psichologinę pagalbą, darbo aplinka: atlikta rekonstrukcija, kapitalinis remontas, įsigyti baldai ir darbui būtina įranga;
  • Modernizuotas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras: atlikta rekonstrukcija, įsigyta baldų ir įrangos, reikalingos darbui.

Visa tai:

  • leis teikti savalaikę kokybiškesnę ir įvairiapusiškesnę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams);
  • leis mažinti atotrūkį tarp teikiamos pedagoginės psichologinės pagalbos kaime ir mieste gyvenantiems vaikams;
  • leis užtikrinti tinkamą pagalbos specialiųjų poreikių vaikams teikimo sistemos funkcionavimą;
  • leis pagerinti švietimo specialistų (pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų) darbo aplinką.

 

 
Informacija atnaujinta 2011-05-06 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.