Europos Sąjungos programos „Erasmus +” projektas „Mokykla ir darbas“

Europos Sąjungos programos „Erasmus +” projektas „Mokykla ir darbas“ vyksta 2014 09 01– 2016 08 30.

Projekto tikslas – gerinti mokyklų ir verslo įstaigų bendradarbiavimą vykdant ankstyvojo mokinių pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencinę veiklą, aktyviau įtraukti darbdavius stiprinant mokinių motyvaciją tęsti mokymąsi mokykloje, pasirinkti profesiją pagal savo gebėjimus ir darbo rinkos poreikius.

Tikslinė grupė: mokyklų mokytojai, karjeros ugdymo konsultantai, mokiniai.

Projekto vadovai: Italijos profesinio rengimo institucijų konsorciumas ir Italijos edukacinė, kvalifikacijos tobulinimo institucija.

Partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Belgijos informacinių technologijų mokytojų ir ekspertų asociacija, Ispanijos Aragono regiono verslininkų konfederacija, Prancūzijos katalikiškųjų švietimo įstaigų asociacija, Rumunijos kvalifikacijos tobulinimo institucija.

Asocijuotas partneris Lietuvoje – Ugdymo plėtotės centras.

Siekiami rezultatai:

  • Sukurtas daugiašalis mokyklų tinklas.
  • Sudaryta įgūdžių ir gabumų nustatymo testų duomenų bazė.
  • Sudaryta aktualiausių profesijų Europos darbo rinkoje duomenų bazė.
  • Parengtas priemonių rinkinys mokinių verslumui skatinti.
  • Paskelbtos sėkmę pasiekusių žmonių rekomendacijos, jų gyvenimo istorijos.
  • Sukurta kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams ir karjeros ugdymo konsultantams.

Papildoma medžiaga:
Lankstinukas apie projektą „Mokykla ir darbas“ (anglų k.)
Lankstinukas apie projektą „Mokykla ir darbas“ (lietuvių k.)
Projekto „Mokykla ir darbas“ svetainė
Įgūdžių ir gabumų nustatymo testų duomenų bazė

 

 
Informacija atnaujinta 2016-02-05 10:18:21
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.