Apie Scientix

Projektas Scientix skatina ir palaiko STEM (angl. science, technology, engineering, and math) dalykų, t. y. gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokytojų, švietimo tyrėjų, politikų ir kitų STEM švietimo specialistų bendradarbiavimą Europoje.

Pirmajame projekto etape (2009–2012 m.) sukurtas interneto portalas. Jame surinkti ir pristatyti Europos STEM ugdymo projektai ir jų rezultatai, organizuota keletas seminarų mokytojams. Pagrindinis renginys – Scientix konferencija, vykusi 2011 m. gegužės mėn. Briuselyje.

Antrojo etapo (2013–2015 m.) tikslas – išplėsti projektą nacionaliniu lygmeniu. Plėtojant nacionalinių kontaktinių taškų tinklą stengiamasi pasiekti nacionalines mokytojų bendruomenes, padėti diegti tyrimais ir kitais inovatyviais gamtos mokslų ir matematikos ugdymo metodais grįstas nacionalines strategijas.

Inicijavus Europos Komisijai, Scientix vadovauja European Schoolnet pagal Europos Sąjungos Septintąją bendrąją programą. European Schoolnet yra 31 Europos valstybių švietimo ministerijų tinklas. Nuo pat įkūrimo 1997 m. jis tapo viena svarbiausių organizacijų, skatinančių ugdymo inovacijas ir puoselėjančių Europos mokyklų ir mokytojų bendradarbiavimą. European Schoolnet įsikūręs Belgijoje, Briuselyje.

Daugiau informacijos suteiks nacionaliniai koordinatoriai arba centrinis Scientix biuras. Ugdymo plėtotės centras yra nacionalinis Scientix koordinatorius Lietuvoje. Asmuo ryšiams: Aušra Gutauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė, tel. (8 5)  271 1542, el. p. ausra.gutauskaite@upc.smm.lt

Scientix teikiamos galimybės

Pagrindiniai Scientix naudotojai yra STEM dalykų mokytojai, tyrėjai, projektų vadovai ir švietimo politikai. Kiekvienas jų gali dalyvauti Scientix veiklose ir renginiuose.

Mokytojai gali:

  • naršyti Scientix išteklių saugykloje ir rasti pavyzdžių, kaip dirbti pamokoje;
  • dalyvauti Europos STEM ugdymo projektuose, naudodamiesi suderinimo įrankiais;
  • dalyvauti nacionaliniuose ir Europos lygmeniu vykstančiuose seminaruose bei kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
  • dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, internetiniuose seminaruose ir praktiniuose užsiėmimuose.

Tyrėjai ir projektų vadovai gali:

  • Scientix viešuose kataloguose rasti mokytojus ar mokyklas, su kuriais galėtų bendradarbiauti;
  • naršyti projektų ataskaitas bibliotekoje;
  • dalyvauti Scientix tinklo STEM projektų renginiuose;
  • organizuoti renginius kartu su Scientix ir taip skleisti informaciją apie save, didinti savo dalyvavimą renginiuose.

Švietimo politikai gali:

  • rasti informacijos apie nacionalines STEM ugdymo strategijas;
  • naudotis naujausiais STEM tyrimų ir praktikų duomenimis, esančiais Scientix duomenų bazėje.

Daugiau informacijos rasite Scientix projektui skirtame naujienlaiškyje (lietuvių kalba).

European Comission European Schoolnet

Scientix projektas finansuojamas Europos Komisijos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos lėšomis.

 

 
Informacija atnaujinta 2016-01-21 08:58:58
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.