Projekto pavadinimas

PROFESIJOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS

Projekto Nr.

VPI-2.2-ŠMM-02-V-02-001

Projekto trukmė

2010.08.19 - 2014.02.18 (pratęstas iki 2015.10.15)

Projekto vertė (skirta suma)

20 000 000 Lt

Projekto trumpas apibūdinimas

Projektas yra Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos dalis. Projekto tikslas - suteikti profesijos mokytojams ir kolegijų dėstytojams technologinių kompetencijų dirbti naujoje (sektorinių praktinio mokymo centrų) bazėje ir įgyti technologinių kompetencijų. Projekto metu bus sukurta: technologinių kompetencijų tobulinimo modelis (numatyta kvalifikacijos tobulinimo sistema, jos elementai, finansavimo galimybės, veikimo užtikrinimo priemonės ir pan.), parengta apie 100 naujausių technologinių kompetencijų tobulinimo programų 12-oje ūkio šakų sektorių, 650 dalyvių įgis naujų technologinių kompetencijų. Profesijos mokytojai ir kolegijų dėstytojai mokysis įmonėje dirbti su naujausia technologine įranga.

Projekto laukiamas rezultatas

  • Bus sukurtas technologinių kompetencijų tobulinimo modelis.

  • Technologines kompetencijas patobulins 580 profesijos mokytojų ir 70 kolegijų dėstytojų.

  • Bus parengta 100 technologinių kompetencijų tobulinimo programų 12-oje ekonominės veiklos sektorių.

Projekto tikslinė(s) grupė(s)

Profesijos mokytojai ir kolegijų dėstytojai

Projekto vadovas

Jolanta Gaudutienė, tel. (8 5) 204 5496 , el. paštas jolanta.gaudutiene@upc.smm.lt


Svetainė http://www.pmdtkt.upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2015-08-25 16:00:28
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.