Projekto pavadinimas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)“
Projekto Nr. VP1–2.2.-ŠMM-06-V-02–002
Projekto trukmė 2012 m. vasario 22 d.-2014 m. vasario 22 d. (pratęstas iki 2015-10-31)
Projekto vertė (skirta suma) 9 525 180 Lt
Projekto trumpas apibūdinimas 2012 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II-etapas)“ skirtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemos plėtrai. Projekto tikslais siekiama suteikti bendrųjų kompetencijų suaugusiesiems organizuojant neformaliojo švietimo kursus didelėje dalyje šalies savivaldybių, skatinti Trečiojo amžiaus universitetų plėtrą, ugdyti suaugusiųjų švietimo institucijų vadovų, administracijos darbuotojų, suaugusiųjų mokytojų andragogines bei vadybines kompetencijas, atnaujinti suaugusiųjų švietimo turinį, vykdyti informavimo bei stebėsenos sistemos diegimą ir kt.
Šis ESF lėšomis finansuojamas projektas, atitinka pagrindinius suaugusiųjų švietimo politikos prioritetus, įvardintus Mokymosi visą gyvenimą strategijoje (2008).
Projekto laukiamas rezultatas Įgyvendinant projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ II-ąjį etapą planuojamos trys pagrindinės veiklų grupės. Tai - naujų mokymosi galimybių trečiojo amžiaus asmenims sudarymas bei trečiojo amžiaus universitetų (TAU) stiprinimas, naujos metodinės medžiagos parengimas, taip pat suaugusiųjų ir andragogų mokymai.
Pirmosios veiklų grupės metu numatoma atlikti TAU sistemos veiklos analizę, organizuoti mokymus šios srities darbuotojams ir besimokantiems, parengti mokomąją literatūrą bei sukurti mokomąjį filmą. Tiesioginė tikslinė grupė - daugiau kaip 600 asmenų.
Antrosios veiklų grupės metu planuojama sukurti 6 naujus mokymosi modulius, išversti bei parengti teorinės ir metodinės literatūros bei ją išplatinti tikslinei auditorijai bei švietimo institucijoms ir bibliotekoms.
Įgyvendinant trečiąją veiklų grupę, numatoma surengti suaugusiųjų mokymus pagal 19 modulių 25 savivaldybėse bei andragogų kvalifikacijos tobulinimo kursus, o taip pat organizuoti stažuotes užsienio šalių suaugusiųjų švietimo institucijose. Mokymuose galės dalyvauti 2500 suaugusiųjų bei daugiau kaip 230 andragogų ir švietimo vadybininkų.
Projekto metu vykdomos ir didelio susidomėjimo susilaukusios I-ojo etapo veiklos - numatytas tolimesnis netradicinių mokymosi formų parengimas ir diegimas. Įgyvendinant projektą numatyta vykdyti 12-os edukacinių radijo laidų ciklų, mokomųjų filmų ir socialinių vaizdo klipų transliacijas, leisti garsines knygas, rengti mokomąją medžiagą vaizdo įrašų pavidalu, leisti žurnalą bei administruoti informacinį portalą „Suaugusiųjų švietimas“.
Projekto tikslinė(s) grupė(s) Besimokantys suaugusieji, Trečiojo amžiaus universitetų administracijos darbuotojai bei lankytojai, suaugusiųjų švietimo įstaigų vadovai, suaugusiųjų mokytojai, kiti suaugusiųjų švietimo sistemos dalyviai.
Projekto vadovas Jūratė Tamošaitytė, mob. tel. 8 679 65295,
el. paštas jurate.tamosaityte@upc.smm.lt
Svetainė www.suaugusiujusvietimas.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2015-09-02 15:11:59
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.