UGDYMO TURINIO NAUJOVIŲ SKLAIDOS MODELIS

Naujienos  | Apie projektą  | Veiklos  | Kontaktai


UGDYMO TURINIO NAUJOVIŲ SKLAIDOS MODELIS

Projekto Nr.

VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-008

Projekto trukmė

2011.10.26 - 2014.10.26 (pratęstas iki 2015.09.30)

Projekto vertė (skirta suma)

Projektui skirta 10 487 879 Lt parama

Projekto trumpas apibūdinimas

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ugdymo turinio naujovių sklaidos modelį, parengti ir adaptuoti inovatyvias skaitmenines mokymo priemones, parengti ir įgyvendinti metodikas, kurios padėtų mokytojams veiksmingai naudoti skaitmenines mokymo priemones ugdymo procese, mokyti ir konsultuoti mokytojus, kaip naudoti šias priemones ugdymo procese.

Projekto uždaviniai:

 • adaptuoti ir parengti inovatyvias skaitmenines mokymo priemones;

 • įdiegti skaitmenines mokymo priemones bendrojo ugdymo mokyklose.

Projekto rezultatai
 1. Atlikta Lietuvoje esančių skaitmeninių mokymo priemonių pasiūlos ir tinkamumo naudoti ugdymo procese analizė.
 2. Sukurtos skaitmeninės mokymo priemonės doriniam ugdymui, lietuvių kalbai ir literatūrai 9–10 kl., lietuvių kalbai ir literatūrai 11–12 kl., tautinių mažumų gimtosioms kalboms 9–12 kl., Lietuvos istorijai 9–12 kl., Lietuvos geografijai 9–12 kl., matematikai 11-12 kl., chemijai 10–11 kl., meniniam ugdymui 9–12 kl., technologijoms 5–10 klasei.
 3. Sukurtos užduotys aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti: matematiniam raštingumui, finansiniam raštingumui, gamtamoksliniam ugdymui ir skaitymo gebėjimams.
 4. Sukurti 3D objektai: Mokomobilis gamtamoksliniam ugdymui ir PC Geografija socialiniam ugdymui.
 5. Sukurtos užduotys problemų sprendimui bendradarbiaujant ir užduočių kūrimo įrankis.
 6. Parengta skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika.
 7. Sukurta ir palaikoma ugdymo turinio informacinė sistema „Ugdymo sodas“.
 8. Parengti 119 skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantų.
 9. Organizuoti mokytojų dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis mokymai, kuriuose dalyvavo 2120 mokytojų.
 10. Organizuoti mokyklų, gavusių mobiliosios įrangos komplektus, mokytojų mokymai, kuriuose dalyvavo 1427 mokytojai.

Projekto tikslinė(s) grupė(s)

 • Mokytojai;

 • Kitų švietimo padalinių darbuotojai.

Projekto valdymo grupė

Nijolė Kalasauskienė

Švietimo aprūpinimo centro Mokymosi išteklių skyriaus vedėja

Rita Kišonienė

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus pavaduotoja

Aidas Aldakauskas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius

Mantas Masaitis

Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas

Daumantas Stundžia

Lietuvos mokinių parlamento švietimo ir mokslo komiteto narys

Audronė Šuminienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja
Giedrius Vaidelis

Ugdymo plėtotės centro direktorius

 

 
Informacija atnaujinta 2019-03-26 15:14:42
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.