UGDYMO TURINIO NAUJOVIŲ SKLAIDOS MODELIS

Naujienos  | Apie projektą  | Veiklos  | Kontaktai


UGDYMO TURINIO NAUJOVIŲ SKLAIDOS MODELIS

Projekto Nr.

VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-008

Projekto trukmė

2011.10.26 - 2014.10.26 (pratęstas iki 2015.09.30)

Projekto vertė (skirta suma)

Projektui skirta 10 487 879 Lt parama

Projekto trumpas apibūdinimas

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ugdymo turinio naujovių sklaidos modelį, parengti ir adaptuoti inovatyvias skaitmenines mokymo priemones, parengti ir įgyvendinti metodikas, kurios padėtų mokytojams veiksmingai naudoti skaitmenines mokymo priemones ugdymo procese, mokyti ir konsultuoti mokytojus, kaip naudoti šias priemones ugdymo procese.

Projekto uždaviniai:

  • adaptuoti ir parengti inovatyvias skaitmenines mokymo priemones;

  • įdiegti skaitmenines mokymo priemones bendrojo ugdymo mokyklose.

Projekto laukiamas rezultatas

1. Atlikta Lietuvoje esančių skaitmeninių mokymo priemonių pasiūlos ir tinkamumo naudoti ugdymo procese analizė.

2. Įsigytos ir adaptuotos naujos skaitmeninės mokymo priemonės.

3. Parengti skaitmeninių mokymo priemonių ir skaitmeninių vadovėlių vertinimo kriterijai.

4. Parengta adaptuotų ir sukurtų skaitmeninių mokymo priemonių taikymo metodika.

5. Sukurta ir palaikoma skaitmeninių mokymo priemonių elektroninė erdvė (informacinė aplinka).

6. Parengti konsultantai.

7. Organizuoti mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai, kuriuose dalyvaus 2120 mokytojų.

Projekto tikslinė(s) grupė(s)

  • Mokytojai;

  • Kitų švietimo padalinių darbuotojai.

Projekto valdymo grupė

Nijolė Kalasauskienė

Švietimo aprūpinimo centro Mokymosi išteklių skyriaus vedėja

Rita Kišonienė

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direktoriaus pavaduotoja

Aidas Aldakauskas

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius

Mantas Masaitis

Švietimo informacinių technologijų centro direktoriaus pavaduotojas

Daumantas Stundžia

Lietuvos mokinių parlamento švietimo ir mokslo komiteto narys

Audronė Šuminienė

Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja
Giedrius Vaidelis

Ugdymo plėtotės centro direktorius

 

 
Informacija atnaujinta 2015-05-19 10:24:01